auzefSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerTürk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Final Deneme-4

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Final Deneme-4

#1. Türkiye-Japonya ilişkilerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomi odaklı dış politika benimsediğini göstermez?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin romantik bir yaklaşımla gelişmesinin sebeplerinden biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi AB üyelik sürecinin Türk dış politikasında normatif değerler benimsenmesine olumlu etkisi olarak sayılabilir?

#5. Türkiye-Rusya ilişkilerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


#6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Orta Asya Politikasının araçlarından biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ulus markalama aracı olarak kullandığı stratejilerden biridir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Çin ile ilişkilerinin “stratejik ortaklık” seviyesine çıkarıldığı dönemi yansıtmaktadır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Andican olaylarına karşı BM’deki pozisyonuna ilişkin Özbekistan’ın tepkisini doğru yansıtmaktadır?

#10. Türkiye-Rusya ilişkilerinde Suriye krizine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


#11. Aşağıdakilerden hangisi 1999 yılı itibariyle Türk dış politikasının yavaş yavaş normatif yöne evirilmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 2005 yılı sonrası normatif dış politika ve yumuşak güç konularında ilerleme kaydetmediğinin göstergesi sayılamaz?

#13. Türkiye’nin Sinan Uygur Özerk bölgesine yönelik politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının normatif değerlerini etkileyen faktörlerden biridir?

#15. 2011 yılı sonrası Türk dış politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#16. Aşağıdakilerden hangisi OBOR projesinin kapsamında yürütülen projelerden biridir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin yumuşak güç odaklı dış politikasının en temel belirleyicisidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi 2002 yılı sonrasında Türk dış politikasının yumuşak güç olarak konumlanmasını kolaylaştıran bir faktör değildir?

#19. 17 Eylül 2018’de imzalanan Soçi Mutabakatı aşağıdakilerden hangisini öngörmektedir?

#20. Avrupalılaşma Türk dış politikasında aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Final Deneme-4

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Çin ile ilişkilerinin “stratejik ortaklık” seviyesine çıkarıldığı dönemi yansıtmaktadır?

A. 1978 ve sonrası
B. 2002 ve sonrası
C. 2009 ve sonrası
D. 2011 ve sonrası
E. 2019 ve sonrası

Cevap : C. 2009 ve sonrası

2. Aşağıdakilerden hangisi OBOR projesinin kapsamında yürütülen projelerden biridir?

A. Marmaray
B. Yavuz Sultan Selim köprüsü
C. Avrasya Tüneli
D. 3. Havalimanı
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

3. Türkiye’nin Sinan Uygur Özerk bölgesine yönelik politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?

A. Türkiye Çin’in içişlerine karışmamıştır
B. Türkiye’den milliyetçi söylemler ifade edilmiştir.
C. Uygurlar meselesi Türkiye-Çin ilişkilerinin zedelenmesine sebep olmuştur.
D. Türkiye Uygurlar meselesine ilişkin dünya ülkeleriyle ilgili ortak bir tutum takınmıştır.
E. Türkiye Çin’e nota vermiştir.

Cevap : C. Uygurlar meselesi Türkiye-Çin ilişkilerinin zedelenmesine sebep olmuştur.

4. Türkiye-Japonya ilişkilerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. İki ülke Birleşmiş Milletlerde yapılan oylamalarda çoğu konuda ayrışmaktadır.
B. İki ülke arasında güvenlik ilişkisi mevcut değildir.
C. İki ülkenin modernleşme deneyimleri birbirinden farklıdır.
D. Türkiye’nin Asya’ya açılım politikasına Japonya ile zaten iyi ilişkiler olduğu için dahil edilmemiştir.
E. İki ülke deniz güvenliğinin artırılması konusunda etkin bir iş birliği yürütmektedir.

Cevap : E. İki ülke deniz güvenliğinin artırılması konusunda etkin bir iş birliği yürütmektedir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin romantik bir yaklaşımla gelişmesinin sebeplerinden biri değildir?

A. Benzer modernleşme deneyimleri
B. Doğal afetlerin kurbanları olma
C. Kültürel benzerlikler
D. Tarihi yakınlık
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

6. Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının normatif değerlerini etkileyen faktörlerden biridir?

A. Ekonomi politik kaygılar
B. AB üyelik perspektifi
C. Ekonomik kapasite
D. İç politikada istikrar
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

7. Avrupalılaşma Türk dış politikasında aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?

A. Türkiye’nin AB değerlerini ve politika yapma tarzını benimsemesi
B. Türkiye’nin bölgesel açılımları terk etmesi ve AB’ye yönelmesi
C. Türkiye’nin çok yönlü dış politika benimsemesi ve demokrasiyi yaygınlaştırması
D. Türk dış politikasında yumuşak güç araçlarını benimsemesi
E. Hepsi

Cevap : B. Türkiye’nin bölgesel açılımları terk etmesi ve AB’ye yönelmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin yumuşak güç odaklı dış politikasının en temel belirleyicisidir?

A. Ekonomik istikrar
B. Siyasi istikrar ve tek parti iktidarı olması
C. Terörden kaynaklı güvenlik riskleri
D. ABD’nin Orta Doğu’daki politikaları
E. AB’nin Orta Doğu’daki politikaları

Cevap : C. Terörden kaynaklı güvenlik riskleri

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ulus markalama aracı olarak kullandığı stratejilerden biridir?

A. Türk dizileri
B. Arapça yayın kanalları
C. Yumuşak güç odaklı dış politikası
D. Kültürel teşvik programları
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

10. Aşağıdakilerden hangisi 2002 yılı sonrasında Türk dış politikasının yumuşak güç olarak konumlanmasını kolaylaştıran bir faktör değildir?

A. Tek parti hükümeti olması
B. ABD’nin Türkiye’den Orta Doğu’ya ilişkin taleplerine son vermesi
C. PKK ile ateşkesin sağlanmış olması
D. 2001 ekonomik krizi ardından benimsenen ekonomik kurtarma paketinin işe yaraması
E. AB üyelik sürecine ilişkin ilerlemeler kaydedilmesi

Cevap : B. ABD’nin Türkiye’den Orta Doğu’ya ilişkin taleplerine son vermesi

11. 2011 yılı sonrası Türk dış politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Yumuşak güç araçları terk edilmiş ve askeri araçlar tekrar öncelikli hale gelmiştir.
B. Yeniden Asya stratejisi benimsenmiştir.
C. Afrika’ya açılım eylem planı ilan edilmiştir.
D. Bir Kuşak Bir Yol Projesine aktif katılım sağlanmıştır.
E. Türkiye Şangay İşbirliği Örgütüne diyalog ortağı olarak katılmıştır.

Cevap : C. Afrika’ya açılım eylem planı ilan edilmiştir.

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomi odaklı dış politika benimsediğini göstermez?

A. Tacir devletin yükselişi
B. Ulus markalama stratejisi
C. Yeniden Asya” açılımı
D. Dağlık Karabağ meselesinde Rusya ile ortaklık arayışı
E. Hiçbiri

Cevap : D. Dağlık Karabağ meselesinde Rusya ile ortaklık arayışı

13. Aşağıdakilerden hangisi AB üyelik sürecinin Türk dış politikasında normatif değerler benimsenmesine olumlu etkisi olarak sayılabilir?

A. Asker-sivil ilişkilerinin düzenlenmesi
B. Sivil toplumun desteklenmesi
C. Komşularla iyi ilişkiler kurulması konusunda koşulluluk
D. AB’nin Türkiye’yi resmi aday olarak tanıması
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 2005 yılı sonrası normatif dış politika ve yumuşak güç konularında ilerleme kaydetmediğinin göstergesi sayılamaz?

A. Limanlarını GKRY’ne açmaması
B. 2007 ve 2008 yıllarında Kuzey Irak’a yapılan müdahaleler
C. Casus belli referansının Kırmızı Kitap’tan kaldırılmaması
D. 2005 yılının Afrika yılı ilan edilmesi
E. Hiçbiri

Cevap : D. 2005 yılının Afrika yılı ilan edilmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi 1999 yılı itibariyle Türk dış politikasının yavaş yavaş normatif yöne evirilmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

A. PKK ile ateşkesin sağlanması
B. AB’nin Türkiye’yi aday ülke olarak tanıması
C. Öcalan’ın yakalanması
D. Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı tavrının değişmesi
E. Casus belli referansının kaldırılması yönünde AB’den baskılar gelmesi

Cevap : E. Casus belli referansının kaldırılması yönünde AB’den baskılar gelmesi

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Final Deneme-4

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!