Anadolu AöfİŞL303U Üretim Yönetimi

İŞL303U Üretim Yönetimi Ünite 1

İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi

#1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin işletmelere etkilerinden biri değildir?

Cevap : C. Pazarların küçülmesi

#2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, sistemden ortaya çıkan çıktının, elemanlarının ayrı ayrı yaratabilecekleri çıktıların toplamından daha büyük olduğunu göstermektedir?

Cevap : B. Sinerji

#3. Aşağıdakilerden hangisi, girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren sisteme verilen bir isimdir?

Cevap : A. Üretim

#4. Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

Cevap : E. Kalifiye eleman alınması

#5. Müşteri istek ve gereksinimlerini üretim işlevine ileten işlev aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Pazarlama

#6. Aşağıdakilerden hangisinde üretimde ürünlerin müşteri istek ve gereksinimlerine göre özelleştirilmesi mümkün olmaktadır?

Cevap : C. Siparişe göre üretim

#7. Bir işlemin tamamını oluşturan alt süreçlerin belirlenip performanslarının izlenmesi ve sistemin daha iyi duruma getirilme çabasına ne ad verilmektedir?

Cevap : D. Süreç odaklı yönetim

#8. Hawthorne çalışmaları aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?

Cevap : A. Çalışanların yönetimin durum ve davranışından etkilenmesi

#9. Sayısal kontrollü bir grup benzer tezgâhtan oluşan kendilerine ait tam otomatik yükleme-boşaltma üniteleri olan sisteme ne ad verilmektedir?

Cevap : E. Esnek üretim

#10. Üretimde eşsiz tek bir ürünün belirli bir sürede tamamlanmasına ne ad verilmektedir?

Cevap : D. Proje tipi üretim

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi Ünite 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi

İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi Ünite 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL303U Üretim Yönetimi
Ünite – 1
İşletmelerde Üretim Yönetimi ve Sistemi

Aşağıdakilerden hangisi, girdileri mal ve hizmetlere dönüştüren sisteme verilen bir isimdir?

A. Üretim
B. Tedarik
C. Satın alma
D. Depolama
E. Taşıma

Cevap : A. Üretim

Aşağıdaki kavramlardan hangisi, sistemden ortaya çıkan çıktının, elemanlarının ayrı ayrı yaratabilecekleri çıktıların toplamından daha büyük olduğunu göstermektedir?

A. Sistem
B. Sinerji
C. Çıktı
D. Geri besleme
E. Dönüşüm

Cevap : B. Sinerji

Aşağıdakilerden hangisinde üretimde ürünlerin müşteri istek ve gereksinimlerine göre özelleştirilmesi mümkün olmaktadır?

A. Stoğa üretim
B. Sürekli üretim
C. Siparişe göre üretim
D. Parti tipi üretimi
E. Kütle üretimi

Cevap : C. Siparişe göre üretim

Üretimde eşsiz tek bir ürünün belirli bir sürede tamamlanmasına ne ad verilmektedir?

A. Sürekli üretim
B. Kesikli üretim
C. Parti tipi üretim
D. Proje tipi üretim
E. Akış üretim

Cevap : D. Proje tipi üretim

Aşağıdakilerden hangisi üretim yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

A. Üretim kaynaklarının etkin kullanılması
B. Kârın maksimize edilmesi
C. Stok düzeyinin en aza indirilmesi
D. Müşteri memnuniyetinin sağlanması
E. Kalifiye eleman alınması

Cevap : E. Kalifiye eleman alınması

Müşteri istek ve gereksinimlerini üretim işlevine ileten işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A. Halkla ilişkiler
B. Pazarlama
C. Muhasebe
D. Finans
E. İnsan kaynakları

Cevap : B. Pazarlama

Hawthorne çalışmaları aşağıdaki sonuçlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?

A. Çalışanların yönetimin durum ve davranışından etkilenmesi
B. Aydınlatmanın çalışma performansını etkilemesi
C. Ücret arttırmanın çalışan verimliliğini arttırması
D. Teknolojik araçların verimliliği arttırması
E. Teknolojik araçların motivasyonu arttırması

Cevap : A. Çalışanların yönetimin durum ve davranışından etkilenmesi

Bir işlemin tamamını oluşturan alt süreçlerin belirlenip performanslarının izlenmesi ve sistemin daha iyi duruma getirilme çabasına ne ad verilmektedir?

A. Yalın üretim
B. Esnek üretim sistemleri
C. Tam zamanında üretim
D. Süreç odaklı yönetim
E. Tedarik zinciri yönetimi

Cevap : D. Süreç odaklı yönetim

Sayısal kontrollü bir grup benzer tezgâhtan oluşan kendilerine ait tam otomatik yükleme-boşaltma üniteleri olan sisteme ne ad verilmektedir?

A. Tam zamanında üretim
B. Siparişe göre üretim
C. Kesiksiz üretim
D. Yalın üretim
E. Esnek üretim

Cevap : E. Esnek üretim

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin işletmelere etkilerinden biri değildir?

A. Rekabetin artması
B. Ürün çeşitliliğinin artması
C. Pazarların küçülmesi
D. İşçilik maliyetlerinin azalması
E. İleri üretim teknolojilerinin kullanılması

Cevap : C. Pazarların küçülmesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO
İŞL303U Üretim Yönetimi-min Aöf İşletme Lisans

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!