auzefBizans Mimarisi ve SanatıKültürel Miras Ve Turizm

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Final Deneme -1

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Final Deneme -1

#1. Aşağıdaki yapılardan hangisinde ikonoklast dönemde yapılmış resimler bulunmaktadır?

#2. Resim programındaki hiyerarşiye göre alt duvarlarda hangisi yer alıyordu?

#3. İkonoklazmanın sona eriş tarihi olarak hangisi kabul edilir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Kapadokya'daki duvar resimlerinde görülen ikonik / liturjik anlayışın özelliklerindendir?

#5. Aşağıdakilerden hangisinde hem öyküleyici, hem de liturjik üslupta yapılmış tasvirler bulunmaktadır?


#6. Tevrat peygamberleri, havariler veya meleklerin tasviri için kilise içinde seçilen yer hangisidir?

#7. İznik Koimesis veya İstanbul Ayasofya gibi yapılarda ikonoklast dönemde apsis yarım kubbesine yapılan haçın yerine, orta Bizans döneminde hangi tasvir yapılmıştır?

#8. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Ayasofya'daki İmparator ve İmparatoriçe tasvirli mozaiklerde görülen özelliklerdendir?

#9. Orta Bizans dönemi yapılarında kubbe kasnağında aşağıdaki tasvirlerden hangisi yeralır?

#10. Hangisi pandantiflerde yeralan tasvirlerdendir?


#11. Orta Bizans dönemi resim programına göre Meryem ve çocuk İsa tasviri için kilisede neresi tercih edilmekteydi?

#12. İkonoklast dönemde ne tür imgeler yapmak yasaklanmıştır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi kapalı haç planlı yapılarda naos duvarlarında tasvir edilen konulardır?

#14. Hangisi Ayasofya'da ikonoklazmanın hemen ardından yapılmış mozaiklerdendir?

#15. Orta Bizans döneminde ortaya çıkan resim programına göre "evrenin hakimi" sıfatıyla Pantokrator İsa tasviri kilisede nerede bulunmaktadır?


#16. Kapadokya bölgesinde yerel üslubun etkisi, aşağıdaki özelliklerden hangisinde kendini göstermektedir?

#17. Aşağıdaki yapılardan hangisinin resim programında ikonik / liturjik anlayış görülmez?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Kapadokya kaya kiliselerinin duvar resimlerindeki öyküleyici / arkaik çevrimin özelliklerindendir?

#19. Orta Bizans dönemi mozaiklerinde altın rengi fon kullanımı hangi etkiyi verme amacını taşır?

#20. İkonoklazmanın başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Final Deneme -1

1. İkonoklazmanın başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 726
b) 1204
c) 842
d) 330
e) 1261

Cevap : a)726

2. İkonoklast dönemde ne tür imgeler yapmak yasaklanmıştır?

a) Dini figürlü resimler
b) Haç tasvirleri
c) Bitkisel bezemeler
d) Doğa tasvirleri
e) Geometrik bezemeler

Cevap : a)Dini figürlü resimler

3. Aşağıdaki yapılardan hangisinde ikonoklast dönemde yapılmış resimler bulunmaktadır?

a) Khora Manastırı Kilisesi
b) Cemil, Keşlik Manastırı Kilisesi
c) Hosios Loukas Manastırı Kilisesi
d) Göreme, Tokalı Kilise
e) Pammakaristos Manastırı, güney Kilisesi (Fethiye Camii)

Cevap : b)Cemil, Keşlik Manastırı Kilisesi

4. Orta Bizans döneminde ortaya çıkan resim programına göre “evrenin hakimi” sıfatıyla Pantokrator İsa tasviri kilisede nerede bulunmaktadır?

a) Apsis yarım kubbesi
b) Üst duvarlar
c) Kubbe
d) Bema kemeri
e) Pandantif

Cevap : c)Kubbe

5. Resim programındaki hiyerarşiye göre alt duvarlarda hangisi yeralıyordu?

a) Tevrat peygamberleri
b) Azizler
c) İncil yazarları
d) Meryem ve çocuk İsa
e) Baş melekler

Cevap : b)Azizler

6. Hangisi pandantiflerde yeralan tasvirlerdendir?

a) Pantokrator İsa
b) Meryem ve çocuk İsa
c) Kilise babaları
d) İncil yazarları
e) Aziz tasvirleri

Cevap : d)İncil yazarları

7. Orta Bizans dönemi resim programına göre Meryem ve çocuk İsa tasviri için kilisede neresi tercih edilmekteydi?

a) Apsis yarım kubbesi
b) Naos kubbesi
c) Bema kemeri
d) Alt duvarlar
e) Pandantif

Cevap : a)Apsis yarım kubbesi

8. İkonoklazmanın sona eriş tarihi olarak hangisi kabul edilir?

a) 1204
b) 1261
c) 867
d) 842
e) 726

Cevap : d)842

9. Tevrat peygamberleri, havariler veya meleklerin tasviri için kilise içinde seçilen yer hangisidir?

a) Apsis duvarı
b) Apsis yarım kubbesi
c) Üst duvarlar
d) Kubbe kasnağı
e) Alt duvarlar

Cevap : d)Kubbe kasnağı

10. Aşağıdakilerden hangisi kapalı haç planlı yapılarda naos duvarlarında tasvir edilen konulardır?

a) Meryem ve Çocuk İsa tasviri
b) Kilise babalarının tasviri
c) İsa’nın hayatından sahneler
d) İlahi yazarlarının tasvirleri
e) Başmeleklerin tasvirleri

Cevap : c)İsa’nın hayatından sahneler

11. İznik Koimesis veya İstanbul Ayasofya gibi yapılarda ikonoklast dönemde apsis yarım kubbesine yapılan haçın yerine, orta Bizans döneminde hangi tasvir yapılmıştır?

a) Meryem ve çocuk İsa tasviri
b) Pantokrator İsa
c) Başmelekler
d) İncil yazarları
e) Tevrat peygamberleri

Cevap : a)Meryem ve çocuk İsa tasviri

12. Orta Bizans dönemi yapılarında kubbe kasnağında aşağıdaki tasvirlerden hangisi yeralır?

a) Tevrat Peygamberleri
b) Pantokrator İsa tasviri
c) Meryem ve Çocuk İsa tasviri
d) İncil yazarları
e) İsa’nın hayatından sahneler

Cevap : a)Tevrat Peygamberleri

13. Aşağıdaki yapılardan hangisinin resim programında ikonik / liturjik anlayış görülmez?

a) Tokalı II
b) Elmalı Kilise
c) Çarıklı Kilise
d) Karanlık Kilise
e) Kokar Kilise

Cevap : e)Kokar Kilise

14. Kapadokya bölgesinde yerel üslubun etkisi, aşağıdaki özelliklerden hangisinde kendini göstermektedir?

a) Doğa tasvirleri
b) Plastik etkiler
c) Stilizasyon ve çizgisellik
d) Oranlarda gerçekçilik
e) Altın rengi zemin

Cevap : c)Stilizasyon ve çizgisellik

15. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Ayasofya’daki İmparator ve İmparatoriçe tasvirli mozaiklerde görülen özelliklerdendir?

a) Oranlarda deformasyon
b) Kişiselleştirmeler
c) Şeritler içinde anlatım
d) Hikâyeci anlatım
e) Figürlerdeki portre özelliği

Cevap : e)Figürlerdeki portre özelliği

16. Aşağıdakilerden hangisi Kapadokya’daki duvar resimlerinde görülen ikonik / liturjik anlayışın özelliklerindendir?

a) Sahneler ardarda sıralanır
b) Altalta yatay şeritler halinde düzenleme vardır
c) Birbirini izleyen sahneler birarada bir çerçeve içinde görülebilirler
d) Herbir sahne bağımsız birer pano halindedir
e) Birden çok sahnebirarada tasvir edilir

Cevap : d)Herbir sahne bağımsız birer pano halindedir

17. Aşağıdakilerden hangisi Kapadokya kaya kiliselerinin duvar resimlerindeki öyküleyici / arkaik çevrimin özelliklerindendir?

a) Liturjik göndermeler yapmak
b) Başkentte ortaya çıkmış bir anlayıştır
c) Sahneler birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı ele alınmışlardır
d) Hiyerarşik anlayış hâkimdir
e) Birden çok sahne ardarda hikâyeci bir anlayışla sıralanmıştır.

Cevap : e)Birden çok sahne ardarda hikâyeci bir anlayışla sıralanmıştır.

18. Hangisi Ayasofya’da ikonoklazmanın hemen ardından yapılmış mozaiklerdendir?

a) Galeride bulunan İmparator Konstantin Monomachos ve İmparatoriçe Zoe tasviri
b) Apsis yarım kubbesindeki Meryem ve çocuk İsa tasviri
c) Galeride bulunan Deesis sahnesi
d) Galeride bulunan İmparator II. Ioannes Komnenos ve İmparatoriçe Eirene tasviri
e) Güney girişte bulunan sunu mozaiği

Cevap : b)Apsis yarım kubbesindeki Meryem ve çocuk İsa tasviri

19. Orta Bizans dönemi mozaiklerinde altın rengi fon kullanımı hangi etkiyi verme amacını taşır?

a) Doğacı anlayışı
b) Hikayeci anlayış
c) Tasvirleri zaman ve mekandan soyutlama
d) Klasik etkileri vurgulamak
e) Plastik etki yaratmak

Cevap : c)Tasvirleri zaman ve mekandan soyutlama

20. Aşağıdakilerden hangisinde hem öyküleyici, hem de liturjik üslupta yapılmış tasvirler bulunmaktadır?

a) Karanlık Kilise
b) Tokalı Kilise
c) Elmalı Kilise
d) Barbra Kilise
e) Çarıklı Kilise

Cevap : b)Tokalı Kilise

Auzef Kültürel Miras Ve Turizm
Kültürel Miras Ve Turizm Telegram

Bizans Mimarisi Ve Sanatı Final Deneme -1

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!