Uyarı İşaretleri ve Etiketleme

Uyarı İşaretleri ve Etiketleme

Vize Final
2023 Vize (Güz) 2021 Final Soruları
2023 Vize (Bahar) 2022-2023 Bütünleme

Auzef İş Sağlığı ve Güvenliği

Auzef Uyarı ve İşaretleme 2023 Vize Bahar Dönemi Soruları

1. İşareti verilen kişiyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

a ) Sesli işaret
b ) İşaretçi
c ) Operatör
d ) Piktogram
e ) İşaret levhası

Cevap : b ) İşaretçi

2. Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı engellemek için kullanılan işaret aşağıdakilerden hangisidir ?

a ) Işıklı işaret
b ) Sesli işaret
c ) Sembol
d ) Uyarı işareti
e ) Yasak işareti

Cevap : d ) Uyarı işareti

3. Ölümcül doz değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

a ) Ld50
b ) Ld25
c ) Ld20
d ) Ld40
e ) Anka

Cevap : a ) Ld50

4. Bir ürüne mevzuatta istenen gereklilikler yerine getirilerek CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi o ürünle ilgili neyi ifade etmektedir ?

a ) Kaliteli olduğunu
b ) Güvenli olduğunu
c ) Yerli ürün olduğunu
d ) Ucuz olduğunu
e ) İthal olduğunu

Cevap : b ) Güvenli olduğunu

5. Yukarıdaki işaret hangi anlama gelmektedir ?

a ) Biyolojik risk
b ) Eldiven giy!
c ) Dokunma!
d ) Islak nokta
e ) Elle taşıma yasaktır!

Cevap : b ) Eldiven giy!

6. Uyarı işaretlerinde kullanılan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Üçgen
B ) Daire
C ) Dikdörtgen
D ) Anka
E ) Beşgen

Cevap : A ) Üçgen

7. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre risk ve güvenlik ibareleri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A ) Madde veya müstahzarın özelliklerini
B ) Madde veya müstahzarın tanıtımını
C ) Madde veya müstahzarın kullanımdan doğan riskleri ve güvenlik önlemlerini
D ) Madde veya müstahzarın depolama özelliklerini
E ) Madde veya müstahzarın taşımacılık özelliklerini

Cevap : C ) Madde veya müstahzarın kullanımdan doğan riskleri ve güvenlik önlemlerini

8. Kıta içi su yolları taşımacılığında “Nehirlerde Tehlikeli Yük Taşınmasına ilişkin Düzenleme aşağıdakilerden hangisidir

A ) RID
B ) IUPAC
C ) EU
D ) SRF
E ) ADNR

Cevap : E ) ADNR

9. Tehlikeli maddenin güvenli kullanımı ile ilgili standartlardan “Serin yerde muhafaza edin” aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

A ) S4
B ) S5
C ) S27
D ) S1
E ) S3

Cevap : E ) S3

10. Tehlikeli yükün demir yolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin mevzuat aşağıdakilerden hangisidir?

A ) ESR
B ) ADR
C ) ANKA
DI BRS
E ) RID

Cevap : E ) RID

11. Aşağıdaki renklerden hangisi zorunluluk işareti anlamı taşımaktadır?

A ) Yeşil
B ) Kırmızı
C ) siyah
D ) sarı
E ) mavi

Cevap : E ) mavi

12. Malzeme güvenlik bilgi formlarının güncellenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Formda kaçıncı güncelleme olduğu belirtilir.
B ) Kullanıcılar ile depolayana güncelleme tarihini takip eden 3 ay içinde iletilir.
C ) Güncelleme tarihinden 12 ay öncesine kadar mühtahzarın verildiği kullanıcılara iletilir .
D ) Malzeme güvenlik bilgi formu revize edildiğinde ücret alınarak verilir.
E ) Formda güncelleme tarihi belirtilir.

Cevap : D ) Malzeme güvenlik bilgi formu revize edildiğinde ücret alınarak verilir.

13. Yasak işareti rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Turuncu
B ) Mavi
C ) Yeşil
D ) Kırmızı
E ) Sari

Cevap : D ) Kırmızı

14. Tehlikeli madde taşımacılığında plakada yer alan aşındırıcı madde tanımı hangi kod ile ifade edilir?

A ) SS
B ) 99
C ) 80
D ) 100
E ) 1

Cevap : C ) 80

15. Patlayıcı bir maddenin/ürünün üzerinde yer alması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?

A ) N
B ) F
C ) C
D ) S
E ) E

Cevap : E ) E

16. Tehlikeli müstahzarların ambalajlarındaki etiketlerde aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez?

A ) EC numarası
B ) Tehlikeli müstahzarın ticari adı
C ) Tehlike sembolleri
D ) Tehlike işaretleri
E ) Risk ve güvenlik ibareleri

Cevap : A ) EC numarası

17. Kimyasal maddelerin gerek insanlara gerekse çevreye olan zararlarının, üretici firma ve korunma yollarının belirtildiği, risk analizi yapılmasında çok büyük katkısı olan, üreticinin madde ile birlikte vermek zorunda olduğu formlara ne ad verilir?

A ) Malezeme güvenlik bilgi formu (MSDS )
B ) Ürün sertifikası formu
C ) Taşıma tehlikesi formu
D ) Risk analiz formu
E ) Firma garantisi formu

Cevap : A ) Malezeme güvenlik bilgi formu (MSDS )

18. Tahriş edici özelliğe sahip bir maddenin tehlike sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) O
B ) E++
C ) Xi
D ) T+
E ) F+

Cevap : C ) Xi

19. Tehlikelerin ve tehlikeli maddelerin sınıflandırmasında “Alevlenir (Alev alabilir ) ” maddelerin uyarı sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) X
B ) E
C ) F
D ) C
E ) R

Cevap : C ) F

20. Tehlikeli madde taşımacılığındaki etiketler kaç gruptan oluşmakadır?

A ) 8
B ) 17
C ) 9
D ) 11
E ) 4

Cevap : C ) 9

21. Zararlı etkisi en uzun 40 yıl sonra ortaya çıkan madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Oksitleyici madde
B ) Patlayıcı madde
C ) Kanserojen ve Mutajen madde
D ) Yanıcı madde
E ) Aşındırıcı madde

Cevap : C ) Kanserojen ve Mutajen madde

22. Bir tehlikeli maddenin etiketinde yer alan S. hangi anlama gelmektedir?

A ) Kanserojen
B ) Mutajen
C ) Tahriş edici
D ) Güvenlik
E ) Risk

Cevap : D ) Güvenlik

Auzef iş sağlığı ve güvenliği bahar dönemi soruları

Uyarı İşaretleri ve Etiketleme Ders Kitabı

Uyarı İşaretleri ve Etiketleme Auzef Uyarı İşaretleri ve Etiketleme Ders Kitabı PDF

 

Uyarı İşaretleri ve Etiketleme 2021 Final

1- Çevre için tehlikeli olan bir maddenin/ürünün üzerinde yer alması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?

A) C
B) L
C) N
D) S
E) Z

End Ezoic - wp_under_page_title - under_page_title -->

Cevap : C) N

2- Aşağıdakilerden hangisi üretilen maddeleri tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi olarak tanımlanmaktadır?

A) Etiket
B) Bilgilendirme işareti
C) Uyarı işareti
D) Sembol
E) sesli işaret

Cevap : A) Etiket

3- Maddenin yapısal özelliğine göre Avrupa komisyonunca verilmiş olan numara kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) NO1
B) RST
C) EC
D) CAS
E) IUPAC

Cevap : C) EC

4- KANSEROJEN kategori 1 ve 2 tehlikesi etikette hangi harf ile gösterilir?

A) N
B) T
C) X
D) R
E) F

Cevap : B) T

5- Tehlike tanımlama numarasının önüne “X” harfinin gelmesi, maddenin aşağıdaki hangi özelliği gerçekleştirebileceği anlamına gelir?

A) Asit ile tehlikeli şekilde tepkimeye girer.
B) Baz ile tehlikeli şekilde tepkimeye girer
C) Su ile tehlikeli şekilde tepkimeye girer.
D) Radyoaktif madde ile tehlikeli şekilde tepkimeye girer
E) Petrol ile tehlikeli şekilde tepkimeye girer.

Cevap : C) Su ile tehlikeli şekilde tepkimeye girer.

6- Tehlikeli yükün karayolu ile uluslararası taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A) ADR anlaşması
B) RST anlaşması
C) NO1 anlaşması
D) EST anlaşması
E) IUPAC anlaşması

Cevap : A) ADR anlaşması

7- Ambalaj kaplarının hacimlerine göre etiketin boyutları değerlendirildiğinde 3 litreyi aşmayan kapların boyutu en az hangi boyutlarda olmalıdır?

A) 300×450 mm
B) 52×74 mm
C) 74×105 mm
D) 148×210 mm
E) 105×148 mm

Cevap : B) 52×74 mm

8- Kanserojen ve mutajen maddelerde zararlı etki en çok kaç yıl sonra ortaya çıkabilir?

A) 2
B) 40
C) 5
D) 1
E) 10

Cevap : B) 40

9- Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilk yardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretlere ne ad verilir?

A) Güvenlik rengi
B) Sesli İşaret
C) El işaretleri
D) Ek bilgi levhası
E) Bilgilendirme işareti

Cevap : E) Bilgilendirme işareti

10- Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan etiketlere göre patlayıcı maddeler sınıfı kaçıncı grupta yer alır?

A) 4
B) 5
C) 2
D) 1
E) 3

Cevap : D) 1

11- Edgar Dale’in tecrübe konisine göre aşağıdakilerden hangisi öğrenme oranı en yüksek faaliyettir?

A) Okuma
B) Yapma
C) İşitme
D) Yazma
E) Görme

Cevap : B) Yapma

12- Tehlike levhalarında renkler karşıt rengi ile kullanılmaktadır, kırmızı rengin karşıt rengi nedir?

A) Yeşil
B) Beyaz
C) Sarı
D) Siyah
E) Mavi

Cevap : B) Beyaz

13- Ürüne maruz kalınması halinde olası riskler hakkında bilgi veren, özellikle en önemli maruz kalma yolları ve risklerinin sağlığa ve güvenliğe vereceği zararın açıklandığı bölüm bir kimyasal madde etiketinde hangi bölümde açıklanır?

A) Tehlike sembolleri
B) Sarı renkli yazılar
C) Güvenlik ibareleri
D) Risk ibareleri
E) Yeşil renkli yazılar

Cevap : D) Risk ibareleri

14- uyarı işaretleri 14. soru
Yukarıdaki tehlike işareti hangi anlama gelmektedir?

A) Zararlı madde
B) Oksitleyici madde
C) Kolay yanabilir madde
D) Patlayıcı madde
E) Zehirli madde

Cevap : A) Zararlı madde

15- Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinde karşılaşılan fiziksel tehlikelerden biri değildir?

A) Sıcaklık
B) Radyasyon
C) Gürültü
D) Basınç
E) Buhar

Cevap : B) Radyasyon

16- uyarı işaretleri 16. soru
Yukarıdaki kodlanmış işaret hangi anlama gelmektedir?

A) Dur
B) İndir
C) Düşey mesafe
D) Kaldır
E) Başlat

Cevap : E) Başlat

17- uyarı işaretleri 17. soru
Yukarıdaki tehlike işareti hangi anlama gelmektedir?

A) Patlayıcı madde
B) Korozif-aşındırıcı madde
C) Zehirli madde
D) Kolay yanabilir madde
E) Oksitleyici madde

Cevap : C) Zehirli madde

18- Yeşil emniyet rengi ne anlama gelir?

A) Emredici işaret
B) Patlama Olabilir
C) Kaygan Zemin
D) Yaygın
E) Güvenli alan

Cevap : E) Güvenli alan

19- Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?

A) Yeşil
B) Siyah
C) Kırmızı
D) Mavi
E) Sarı

Cevap : D) Mavi

20- uyarı işaretleri 20. soru
Yukarıdaki tehlike işareti hangi anlama gelmektedir?

A) Korozif-aşındırıcı madde
B) Kolay yanabilir madde
C) Zehirli madde
D) Patlayıcı madde
E) Oksitleyici madde

Cevap : D) Patlayıcı madde

21- Aşağıdakilerden hangisi maddenin “alevlenir özellikte” olduğunu etikette gösterirken kullanılır?

A) R40
B) R30
C) R10
D) R50
E) R20

Cevap : C) R10

22- Aşağıdakilerden hangisi “çok kolay alevlenir” anlamındadır?

A) R7
B) R15
C) R33
D) R5
E) R12

Cevap : E) R12

23- uyarı işaretleri 23. soru
Yukarıdaki tehlike işareti hangi anlama gelmektedir?

A) Biyolojik madde
B) Oksitleyici madde
C) Radyoaktif madde
D) Çevre için tehlikeli
E) Zehirli madde

Cevap : D) Çevre için tehlikeli

24- Edgar Dale’in tecrübe konisine göre aşağıdakilerden hangisi öğrenme oranı en düşük faaliyettir?

A) Okuma
B) yapma
C) işitme
D) yazma
E) görme

Cevap : A) Okuma

25- Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakılabilecek bir davranışı yasaklayan işarete ne denir?

A) Işıklı işaret
B) sembol
C) sesli işaret
D) yasak işareti
E) uyarı işareti

Cevap : D) yasak işareti

26- Çok kolay alevlenir bir maddenin/ ürünün üzerinde yer alması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?

A) FR
B) FF
C) F+
D) Fx
E) F

Cevap : C) F+

27- Çok toksik bir maddenin/ürünün yer alması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tx
B) Tn
C) T+
D) TT
E) T

Cevap : C) T+

28- uyarı işaretleri 28. soru
Yukarıdaki kodlanmış işaret hangi anlama gelmektedir?

A) İndir
B) Düşey mesafe
C) Dur
D) Başlat
E) kaldır

Cevap : C) Dur

29- uyarı işaretleri 29. soru
Yukarıdaki tehlike işareti hangi anlama gelmektedir?

A) Patlayıcı madde
B) kolay yanabilir madde
C) oksitleyici madde
D) Korozif-aşındırıcı madde
E) zehirli madde

Cevap : B) kolay yanabilir madde

30- En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözelti aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Uçucu madde
B) Patlayıcı madde
C) Atom
D) Müstahzar
E) Güvenli madde

Cevap : D) Müstahzar

31- İlk yardım odasını gösteren işaret temel olarak hangi renk hakimdir?

A) Kırmızı
B) Yeşil
C) Siyah
D) Sarı
E) Mor

Cevap : B) Yeşil

32- Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede çalışanlara işyerindeki tehlikeler hakkında eğitim düzenleme zorunluluğu kime aittir?

A) formen
B) çalışan temsilcisi
C) işveren
D) işyeri hekimi
E) ustabaşı

Cevap : C) işveren

33- Aşağıdakilerden hangisi üretilen maddeleri tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi olarak tanımlanmaktadır?

A) Sesli işaret
B) Uyarı işareti
C) Etiket
D) Sembol
E) Bilgilendirme işareti

Cevap : C) Etiket

34- Aşağıdakilerden hangisi işverence çalışanlara verilmesi gereken eğitim içeriğinde yoktur?

A) İşyerindeki riskler
B) Uluslararası anlaşmalar
C) Güvenlik ve sağlık işaretleri
D) Meslek hastalıkları
E) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

Cevap : B) Uluslararası anlaşmalar

35- uyarı işaretleri 35. soru
Yukarıdaki işaret hangi anlama gelmektedir?

A) genel uyarı
B) ilk yardım
C) acil çıkış
D) ambulans
E) yangın

Cevap : A) genel uyarı

36- Aşağıdakilerden hangisi işyerlerindeki risk gruplarından sayılmaz?

A) Kronik hastalar
B) Herhangi bir bağımlılığı olmayanlar
C) Gebe ve emzikliler
D) İşe yeni başlayanlar
E) Mesleki hastalıklar

Cevap : B) Herhangi bir bağımlılığı olmayanlar

37- Aşağıdakilerden hangisi “kuru halde patlayıcıdır” anlamındadır?

A) R1
B) R3
C) R5
D) R4
E) R2

Cevap : A) R1

38- uyarı işaretleri 38. soru
Yukarıdaki kodlanmış işaret hangi anlama gelmektedir?

A) Geri
B) İleri
C) Acil dur
D) Sol manevra
E) Yatay mesafe

Cevap : B) İleri

39- uyarı işaretleri 39. soru
Yukarıdaki kodlanmış işaret hangi anlama gelmektedir?

A) İndir
B) Düşey mesafe
C) Kaldır
D) Dur
E) Başlat

Cevap : C) Kaldır

40- Aşağıdakilerden hangisi “yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir” anlamındadır?

A) R2
B) R8
C) R5
D) R1
E) R7

Cevap : B) R8

41- Kıta içi su yolları taşımacılığında “Nehirlerde Tehlikeli Yük Taşınmasına İlişkin Düzenleme” aşağıdakilerden hangisidir?

A) SRF
B) IUPAC
C) RID
D) EU
E) ADNR

Cevap : E) ADNR

42- uyarı işaretleri 42. soru
Yukarıdaki kodlanmış olan işaret hangi anlama gelmektedir?

A) Yangın hortumu
B) Acil çıkış
C) yangın söndürme tüpü
D) Merdiven
E) Düşme tehlikesi

Cevap : A) Yangın hortumu

43- uyarı işaretleri 43. soru
Yukarıdaki işaret hangi anlama gelmektedir?

A) Yetkisiz kimse giremez
B) Sigara içilmez
C) Dokunma
D) İçilmez
E) Suyla söndürmek yasaktır.

Cevap : E) Suyla söndürmek yasaktır.

44- uyarı işaretleri 44. soru
Yukarıdaki işaret hangi anlama gelmektedir?

A) Yetkisiz kimse giremez
B) Sigara içilmez
C) Dokunma
D) İçilmez
E) Suyla söndürmek yasaktır

Cevap : A) Yetkisiz kimse giremez

45- uyarı işaretleri 45. soru
Yukarıdaki tehlike işareti hangi anlama gelmektedir?

A) Korozif-aşındırıcı madde
B) Oksitleyici madde
C) Kolay yanabilir madde
D) Patlayıcı madde
E) Zehirli madde

Cevap : B) Oksitleyici madde

46- uyarı işaretleri 46. soru
Yukarıdaki işaret hangi anlama gelmektedir?

A) Yetkisiz kimse giremez
B) Oksitleyici madde
C) Engel
D) Kuvvetli manyetik alan
E) Düşük sıcaklık

Cevap : E) Düşük sıcaklık

47- uyarı işaretleri 47. soru
Yukarıdaki işaret hangi anlama gelmektedir?

A) Sigara içilmez
B) Yetkisiz kimse giremez
C) İçilmez
D) Dokunma
E) Suyla söndürmek yasaktır

Cevap : C) İçilmez

48- uyarı işaretleri 48. soru
Yukarıdaki kodlanmış işaret hangi anlama gelmektedir?

A) Toplanma alanı
B) Yaya yolunu kullan
C) Acil çıkış
D) Yaya giremez
E) Patlayıcı madde

Cevap : B) Yaya yolunu kullan

49- uyarı işaretleri 49. soru
Yukarıdaki kodlanmış işaret hangi anlama gelmektedir?

A) Jandarma
B) Polis imdat telefonu
C) Hastane telefonu
D) Yangın telefonu
E) Cep telefonu

Cevap : D) Yangın telefonu

 

Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!