auzefİş Sağlığı ve GüvenliğiUyarı İşaretleri ve Etiketleme

Uyarı İşaretleri ve Etiketleme 2022-2023 Vize Soruları (Güz Dönemi)

Uyarı İşaretleri ve Etiketleme 2022-2023 Vize Soruları (Güz Dönemi)

#1. Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilkyardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretlere ne ad verilir?

Cevap : E) Bilgilendirme işareti

#2. Tehlikeli maddenin güvenli kullanımı ile ilgili standartlardan "Kilit Altında Muhafaza Edin" aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) S10

#3. Etikette bulunması gereken sembol, etiketin en az ne kadarını kaplamalıdır?

Cevap : A) Onda bir

#4. "Kimyasal kuramlar servisi" tarafından verilen numara aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) CAS numarası

#5. Çok kolay alevlenir bir maddenin/ürünün üzerinde yer alması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) F

#6. MUTAJEN kategori 3 tehlikesi etikette aşağıdaki hangisi ile gösterilir?

Cevap : A) Xn

#7. Tehlike yok anlamını taşıyan renk aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Yeşil

#8. Tehlikeli kimyasallarda ALEVLENİR özellik hangi harf ile gösterilir?

Cevap : D) F

#9. Ülkemizde kullanılacak olan kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) MSDS, sadece maddenin içeriği ve tehlikeleri hakkındaki bilgiler ile ilk yardım ve yangınla mücadele tedbirlerini içerir.

#10. Tehlikeli madde taşıyan bir araç plakasında sadece 1 yazıyorsa taşınan madde aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Su

#11. Aşağıdaki hangi renk zorunluluk işareti anlamı taşımaktadır?

Cevap : B) Mavi

#12. "Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği" aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) IUPAC

#13. Tehlikeli madde üzerinde etikette bulunması gereken sembol en az kaç cm² olmalıdır?

Cevap : A) 1,0

#14. Su ile tehlikeli tepkimeye giren maddeler tanımlanırken etikette tehlike kodunun önüne hangi harf eklenir?

Cevap : E) X

#15. Kıta içi su yolları taşımacılığında "Nehirlerde Tehlikeli Yük Taşınmasına İlişkin Düzenleme" aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) ADNR

#16. Aşağıdakilerden hangisi üretilen maddeleri tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi olarak tanımlanmaktadır?

Cevap : B) Etiket

#17. Özel eylem veya davranışı vurgulayan ya da KKD kullanım zorunluluğunu anlatan zorunluluk işareti hangi renktir?

Cevap : C) Mavi

#18. Aşağıdaki renklerden hangisi uyarı işareti anlamı taşımaktadır?

Cevap : A) Sarı

#19. En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözelti aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

Cevap : B) Müstahzar

#20. Tehlikelerin ve tehlikeli maddelerin sınıflandırmasında tahriş edici maddelerin uyarı sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Çarpı (X)

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Uyarı İşaretleri ve Etiketleme 2022-2023 Vize Soruları

1. Tehlikelerin ve tehlikeli maddelerin sınıflandırmasında tahriş edici maddelerin uyarı sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) S
B) Artı (+)
C) Çarpı (X)
D) Xn
E) R

Cevap : C) Çarpı (X)

2. Etikette bulunması gereken sembol, etiketin en az ne kadarını kaplamalıdır?

A) Onda bir
B) Beşte bir
C) Yirmide bir
D) Yüzde bir
E) İkide bir

Cevap : A) Onda bir

3. Ülkemizde kullanılacak olan kimyasalların Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tehlikeli olarak sınıflandırılan bir maddenin ithalatçısı tarafından bu madde veya müstahzarın profesyonel kullanıcısına MSDS sağlanır.
B) MSDS, ilgili maddenin kullanıldığı ülke resmi dilinde hazırlanır, dolayısı ile ülkemizde Türkçe hazırlanır.
C) MSDS, en geç tehlikeli maddenin veya müstahzarın ilk teslimatında ve daha sonra revize edildiğinde, ücretsiz olarak verilir.
D) MSDS, sadece maddenin içeriği ve tehlikeleri hakkındaki bilgiler ile ilk yardım ve yangınla mücadele tedbirlerini içerir.
E) MSDS, ait olduğu maddenin taşıdığı riskler hakkında bilgi verir.

Cevap : D) MSDS, sadece maddenin içeriği ve tehlikeleri hakkındaki bilgiler ile ilk yardım ve yangınla mücadele tedbirlerini içerir.

4. Kıta içi su yolları taşımacılığında “Nehirlerde Tehlikeli Yük Taşınmasına İlişkin Düzenleme” aşağıdakilerden hangisidir?

A) EU
B) RID
C) ADNR
D) IUPAC
E) SRF

Cevap : C) ADNR

5. Tehlikeli madde taşıyan bir araç plakasında sadece 1 yazıyorsa taşınan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyilojik riskli madde
B) Asit
C) Petrol
D) Nükleer
E) Su

Cevap : E) Su

6. Tehlikeli maddenin güvenli kullanımı ile ilgili standartlardan “Kilit Altında Muhafaza Edin” aşağıdakilerden hangisidir?

A) S20
B) SS
C) S10
D) S5
E) S1

Cevap : C) S10

7. Tehlikeli kimyasallarda ALEVLENİR özellik hangi harf ile gösterilir?

A) R
B) C
C) E
D) F
E) X

Cevap : D) F

8. Özel eylem veya davranışı vurgulayan ya da KKD kullanım zorunluluğunu anlatan zorunluluk işareti hangi renktir?

A) Sarı
B) Beyaz
C) Mavi
D) Siyah
E) Yeşil

Cevap : C) Mavi

9. Aşağıdaki renklerden hangisi uyarı işareti anlamı taşımaktadır?

A) Sarı
B) Yeşil
C) Kırmızı
D) Mavi
E) Siyah

Cevap : A) Sarı

10. Aşağıdakilerden hangisi üretilen maddeleri tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi olarak tanımlanmaktadır?

A) Sembol
B) Etiket
C) Uyarı işareti
D) Sesli işaret
E) Bilgilendirme işareti

Cevap : B) Etiket

11. Tehlike yok anlamını taşıyan renk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sarı
B) Yeşil
C) Turuncu
D) Mavi
E) Kırmızı

Cevap : B) Yeşil

12. En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözelti aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Uçucu madde
B) Müstahzar
C) Atom
D) Güvenli madde
E) Patlayıcı madde

Cevap : B) Müstahzar

13. Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilkyardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretlere ne ad verilir?

A) Sesli işaret
B) Ek bilgi levhası
C) Güvenlik rengi
D) El işaretleri
E) Bilgilendirme işareti

Cevap : E) Bilgilendirme işareti

14. “Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği” aşağıdakilerden hangisidir?

A) OHSAS
B) ISO
C) EU
D) IUPAC
E) EEC

Cevap : D) IUPAC

15. Aşağıdaki hangi renk zorunluluk işareti anlamı taşımaktadır?

A) Kırmızı
B) Mavi
C) Sarı
D) Siyah
E) Yeşil

Cevap : B) Mavi

16. Çok kolay alevlenir bir maddenin/ürünün üzerinde yer alması gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?

A) F
B) FR
C) Fx
D) F+
E) FF

Cevap : D) F+

17. “Kimyasal kuramlar servisi” tarafından verilen numara aşağıdakilerden hangisidir?

A) IUPAC numarası
B) N1 numarası
C) RST numarası
D) EC numarası
E) CAS numarası

Cevap : E) CAS numarası

18. Su ile tehlikeli tepkimeye giren maddeler tanımlanırken etikette tehlike kodunun önüne hangi harf eklenir?

A) N
B) K
C) S
D) C
E) X

Cevap : E) X

19. Tehlikeli madde üzerinde etikette bulunması gereken sembol en az kaç cm² olmalıdır?

A) 1,0
B) 2,5
C) 1,5
D) 0,5
E) 5,0

Cevap : A) 1,0

20. MUTAJEN kategori 3 tehlikesi etikette aşağıdaki hangisi ile gösterilir?

A) Xn
B) X
C) T
D) Xi
E) S

Cevap : A) Xn

Auzef iş sağlığı ve güvenliği Telegram İş sağlığı Ve güvenliği

Uyarı İşaretleri ve Etiketleme 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!