Yayın Grafiği Tasarımı

Auzef Yayın Grafiği Tasarımı Çıkmış Sınav Soruları
ve Deneme Sınavları
Vize Final
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2022-23 Büt. Soruları
2022-23 Final Soruları

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Yayın Grafiği Tasarımı

Üniteler

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Yayın Grafiği Tasarımı

Yayın Grafiği Tasarımı Final Soruları

Yayın grafiği tasarımı, bilgilerin ve fikirlerin görsel olarak ifade edilmesinde kritik bir role sahiptir. Bu alandaki tasarımcılar, karmaşık bilgileri anlaşılır, etkileyici ve estetik bir şekilde sunabilmek için çeşitli teknikler ve prensipler kullanır. Açıköğretim fakültesi öğrencileri için hazırlanan bu makale, yayın grafiği tasarımı dersinin çıkmış final sınav sorularında ele alınan konuları kapsamlı bir şekilde işleyerek, öğrencilere bu soruları anlamalarında ve çözümlemelerinde yardımcı olmayı amaçlar. Makalenin yazarı olarak @lolonolo_com, bu içeriği sizlere sunmaktan memnuniyet duyar.

Gazetelerin Genel Özellikleri

Gazeteler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak, toplumun bilgilendirilmesi ve eğitilmesinde önemli bir yere sahiptir. Günlük olarak yayınlanmaları, geniş alıcı kitlelere ulaşmaları ve yazılı kitle iletişim araçları arasında öne çıkmalarıyla dikkat çekerler. Ancak, okuma alışkanlığının düşük olduğu ülkelerde gazetelerin etkili bir iletişim aracı olup olmadığı tartışmalıdır, zira bu durum, yaygın bir yanılgıya işaret edebilir.

Izgara (Grid) Sistemleri

Modüler ızgaralar, gazeteler, dergiler, grafikler ve tablolarda bulunan karmaşık bilgilerin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi için idealdir. Bu sistem, bilgiyi daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırarak görsel bütünlüğü ve okunabilirliği artırır.

Dijital Yayın Grafikleri

Dijital yayınlar, çevrimiçi dergiler ve kataloglar gibi, günümüzde popülerliğini artırmaktadır. Adobe InDesign, CorelDraw ve Adobe Acrobat gibi uygulamalar, bu tür yayınların hazırlanmasında ve yayınlanmasında kullanılan önemli araçlardır. Bu araçlar, sayfa tasarımı ve düzenleme konusunda geniş olanaklar sunar.

Dergi ve Gazete Tasarım Farklılıkları

Dergi ve gazete tasarımları arasında, içindekiler bölümü, baskı ölçüleri, içerik çalışması ve kağıt kalitesi gibi farklılıklar bulunmaktadır. Her biri, hedef kitlesine ve içeriğine uygun özgün tasarım özellikleri gerektirir.

Broşür ve El İlanı Tasarımı

Başarılı bir broşür veya el ilanı tasarımı, önemli başlık ve mesajların öne çıkarılması, okunaklı bir yazı karakteri kullanılması, kullanıcı dostu bir tasarım akışının oluşturulması ve amaç ile hedef kitleye uygun tasarım prensiplerine dikkat edilmesini gerektirir.

Tasarım İlkeleri: Denge

Tasarımda denge, sayfadaki öğeler arasında görsel olarak etkili bir asimetri veya simetri yaratılması anlamına gelir. Bu, tasarımın genel estetiğini ve görsel çekiciliğini belirleyen temel bir ilkedir.

Dosya Biçimleri ve Baskı Teknikleri

Yayın grafiği tasarımında kullanılan dosya biçimleri ve baskı teknikleri, tasarımın amacına ve kullanım alanına göre değişiklik gösterir. Örneğin, RGB ve PDF dosya formatları, dijital ortamlarda görüntüleme için gerekli olan standartlardır, oysa ofset baskı, kitap, dergi, gazete gibi yayınların basımında yaygın olarak kullanılan bir tekniktir.

Tasarım Sürecinde Tipografi

Tipografi, tasarımın okunabilirliği ve estetiği açısından hayati öneme sahiptir. Yazı karakterlerinin seçimi ve kullanımı, mesajın net bir şekilde iletilmesini sağlar. Tırnaklı yazı karakterleri, metinlerdeki vurguları ve hiyerarşiyi belirginleştirmek için etkili bir şekilde kullanılabilir.

Renk Modları ve Uygulamaları

RGB renk modu, web tasarımı gibi dijital ortamlar için idealdir, zira ekran teknolojileri bu renk modelini kullanır. Buna karşılık, ofset baskı gibi geleneksel baskı tekniklerinde CMYK renk modu tercih edilir.

@lolonolo_com olarak, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik bu makale, yayın grafiği tasarımı alanında temel bilgileri ve dikkate alınması gereken önemli noktaları kapsamlı bir şekilde sunmaktadır. Bu bilgiler, öğrencilerin sınav sorularını daha iyi anlamalarına ve çözümlemelerine yardımcı olacak temel kavramları içermektedir. Bu ve benzeri kaynaklarla eğitim yolculuğunuzda size destek olmaktan mutluluk duyarız

@lolonolo_com

Yayın Grafiği Tasarımı 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi gazetelerin genel özelliklerinden değildir?

A) Günlük olarak yayınlanır.
B) Kağıt kalitesi diğer süreli yayın ürünlerine oranla daha düşüktür.
C) Yazılı kitle iletişim araçlarının başında yer alır.
D) Okuma alışkanlığının düşük olduğu ülkelerde gazete son derece etkili bir iletişim aracıdır.
E) Geniş alıcı kitlelere ulaşır.

Cevap : D) Okuma alışkanlığının düşük olduğu ülkelerde gazete son derece etkili bir iletişim aracıdır.

2. “…..; gazetelerde, takvimlerde, grafiklerde ve tablolarda bulunan karmaşık bilgilerin türünü kontrol etmek için en iyisidir. Yapıyı daha küçük parçalara ayıran dikey ve yatay sütunları birleştirirler.”
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken Izgara(grid) düzeni sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Modüler ızgaralar
B) Bir çift sütun izgarası
C) Tek sütunlu ızgaralar
D) Çok sütunlu ızgaralar
E) Hiyerarşik ızgaralar

Cevap : A) Modüler ızgaralar

3. Aşağıdakilerden hangisi dijital yayın grafiği kapsamında ele alınan çevrimiçi dergi ve katalogların kaydırmalı sayfa olarak yayınlanmasında kullanılan uygulamalardan değildir?

A) Kobo
B) Adobe InDesign
C) Yumpu
D) CorelDraw
E) Adobe Acrobat

Cevap : C) Yumpu

4. Aşağıdakilerden hangisi dergi ve gazete arasındaki farklardan birisi değildir?

A) İçindekiler bölümü
B) Baskı ölçüleri
C) İçerik çalışması
D) Kağıt
E) Yazılım programları

Cevap : E) Yazılım programları

5. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir broşür/el ilanı tasarlamak için dikkat edilmesi gerekenler arasında yer almaz?

A) Önemli başlık ve mesajları öne çıkarmak
B) Okunaklı bir yazı karakteri kullanmak
C) Birkaç farklı fontu rastgele seçilmiş görseller ile birlikte kullanmak
D) Kullanıcı dostu bir tasarım akışı oluşturmak
E) Amaç ve hedef kitleye uygun tasarım

Cevap : C) Birkaç farklı fontu rastgele seçilmiş görseller ile birlikte kullanmak

6. “Bazen tasarımcılar sayfadaki öğeler arasında görsel olarak etkili bir asimetri elde etmeye çalışırlar. Tasarım simetrik ya da asimetrik olsun mühim olan her kurguya göre hangisinin seçildiğidir.”
Yukarıdaki tanımlama hangi tasarım ilkesine ait bir bilgidir?

A) Hiyerarşi
B) Vurgu
C) Denge
D) Ritim
E) Hareket

Cevap : C) Denge

7. Yayın Grafiği Tasarımında sıralı dosya biçimi oluşturmada, dijital ortamda/ekranda görüntüleme yapılabilmesi için gerekli dosya kayıt seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) RGB – CMYK
B) CMYK – JPEG
C) RGB – PANTONE
D) PDF – JPEG
E) RGB – PDF

Cevap : E) RGB – PDF

8. “……. tekniğinin en büyük özelliği birinci baskı ile bir milyonuncu baskının aynı renk değerlerinde olmasıdır. Günümüzde posta pulları, bazı banknotlar, hisse senetleri gibi değerli kağıtların basımı için tercih edilen bir baskı tekniğidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Linol baskı
B) Tipo baskı
C) Tifdruk baskı
D) Ofset baskı
E) Flekso baskı

Cevap : C) Tifdruk baskı

9. “Yazı karakterlerinin vurgularının sonlarında vurgu ile kesişen küçük çizgileri bulunmaktadır.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisi ile eşleşmektedir?

A) Metin
B) Alt Başlık
C) Tırnaksız
D) Başlık
E) Tırnaklı

Cevap : E) Tırnaklı

10. Aşağıdakilerden hangisi RGB renk modu ile hazırlanmalıdır?

A) Kartvizit
B) Web tasarımı
C) Kitap
D) Poster
E) Broşür

Cevap : B) Web tasarımı

11. Günümüzde endüstriyel basım sanayiinde kitap, dergi, gazete gibi yayınların basımında en çok kullanılan baskı tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tifdruk Baskı
B) Serigrafi Baskı
C) Flekso Baskı
D) Tipo Baskı
E) Ofset Baskı

Cevap : E) Ofset Baskı

12. “1995 yılında Temmuz ayında Türkiye’de geleneksel basından dijital yayıncılığına ilk adım atan dergi, ….. olmuştur.”
Yukarıdaki boşluğa gelmesi uygun olan isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Leman Dergisi
B) Hürriyet Gazetesi
C) Aktüel Dergisi
D) XN Dergisi
E) Akademik dergiler

Cevap : D) XN Dergisi

13. Photoshop programında tuval boyutuna yani çalışma sayfasına ekleme yaparak yeniden büyütmek gerektiğinde aşağıdaki menülerden hangisi kullanılmaktadır?

A) File>New
B) Image>Canvas Size
C) Image>Duplicate
D) Edit>Fill
E) Layer>New>Layer

Cevap : B) Image>Canvas Size

14. “Bilgisayarda üretilen ve matematiksel verilere dayanan geometrik şekillerdir.”
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisi ile eşleşmektedir?

A) CMYK
B) Vektör
C) Piksel
D) RGB
E) Hiyerarşi

Cevap : B) Vektör

15. Genellikle vitrin türü gazetelerde kullanılan, ön sayfada haberin kısa tanıtımı için yapılmış bölümlere ne ad verilir?

A) Spotlar
B) Haber Metinleri
C) Başlıklar
D) Resim Altyazıları
E) Fotoğraflar

Cevap : A) Spotlar

16. Kitaplarda kullanılan ciltleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amerikan ciltleme
B) Tape (bant) ciltleme
C) Tel dikiş 2 zımba
D) Tel ciltleme
E) Spiral ciltleme

Cevap : A) Amerikan ciltleme

17. Ofset baskı tekniği, kullanılan baskı kalıbının niteliğine göre hangi tür baskı sınıfındandır?

A) Düz baskı
B) Çukur baskı
C) Elek baskı
D) inkjet baskı
E) Yüksek baskı

Cevap : A) Düz baskı

18. Yayınlanan bir çok sayfalı yayın grafiği tasarım ürünü, neyi yansıtmaz?

A) Yayınlandığı dönemin özelliklerini
B) Değerleri
C) Kültürü
D) Disiplini
E) Toplumu

Cevap : D) Disiplini

19. Aşağıdakilerden bilgilerden hangisi tasarımda ritme ait bir bilgi değildir?

A) Değişik ölçülerin tekrarlanmasındır.
B) Süreklilik barındırmaz, durağandır.
C) Çizgide, biçimde, tonda ve renkte başta algılanır.
D) Bir hareket sonucu oluşur.
E) Karakteristik ve düzgün vurgular halindedir.

Cevap : B) Süreklilik barındırmaz, durağandır.

20. Aşağıdakilerden hangisi yayın grafiği tasarımcısından beklenen yetkinlikler arasında yer almaz?

A) Tipografi
B) Program bilgi
C) Baskı teknikleri bilgisi
D) Aminasyon bilgisi
E) Layout tasarımı

Cevap : D) Aminasyon bilgisi

Yayın Grafiği Tasarımı 2023-2024 Final Soruları

 

Auzef Grafik Tasarımı Auzef Grafik Tasarımı TELEGRAM
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!