Anatomi Unt-8 Test-1

1) Aşağıdakilerden hangisi hormonal hormonal faaliyetlerden biri olamaz?

Correct! Wrong!

D) Uyuma

2) AŞağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

E) Hormonlar büyüme ve gelişmede görevleri yoktur.

3) Salgılarını bir kanala ihtiyaç duymadan direkt olarak kana veren bezlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

A) Endokrin(İç salgı)

4) AŞağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

E) Hormonlar büyüme ve gelişmede görevleri yoktur.

5) Salgılarını bir kanal aracılığıyla vücut boşluğuna bırakan; damar, sinir ve salgı epiteli hücrelerden oluşan bezler aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

C) Ekzokrin(Dış Salgı)

6) Aşağıdakilerden hangisi hipofiz ön lob hormonlarından değildir?

Correct! Wrong!

E) ADH ve Oksitosin

7) Beyin yarımküreleri arasında arabeynin tavanında yer alan bezelye büyüklüğünde melatolinin hormonono salgılayan bez hangisidir?

Correct! Wrong!

B) Epifiz bezi

8) Vücutta kalsiyum ve fosfor mineralleri arasındak dengeyi sağlayan 4 adet mercimek tanesi büyüklüğündeki bez hangisidir?

Correct! Wrong!

A) Paratiroid bezleri

9) Her iki böbreğin üst kısmına yerleşmiş sarımsı renkte ve herbiri 6-7 gr ağırlığında olan bez aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

C) Adrenal bezleri

10) Midenin alt kısmında yaprak şeklinde hem iç hem dış salgı üreten karma bez hangisidir?

Correct! Wrong!

D) Pankreas bezleri

11) Aşağıdakilerden hangisi endokrin bir bez değildir?

Correct! Wrong!

E) Bademcik bezi

12) Meme Dokusunu süt yapımı için uyaran hormon hangisidir?

Correct! Wrong!

A) Prolaktin

13) TSH fonksiyonu nedir?

Correct! Wrong!

A) Tiroid hormonlarının salgılanmasını kontrol eder, tiroid bezinin çalışmasını düzenler.

14) Erkek üreme organı olan testisler kaç tanedir?

Correct! Wrong!

B) 2

15) Salgılarını bir kanala ihtiyaç duymadan direkt olarak kana veren bezlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

A) Endokrin(İç salgı)

error: Content is protected !!