Anatomi Unt-9 Test-1

1) Kasların koordinasyonunu, denge ve otomatik hareketlerden sorumlu organ aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A) Omurilik

2) Omurilik bölümlerinden hangisi yanlış verilmiştir?

Correct! Wrong!

E) Parietal

3) Aşağıdakilerden hangisi cerebellum'un fonksiyonlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

E) Hafıza kontrolü

4)Cerebrum(Beyincik) ve medulla spinalis'i en dıştan saran yaprak, örtü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A) Dura mater

5) I- Beyin ve preferik sinir sistemi arasıda bağlantı ve iletimi sağlar. II- Otonom sinirlere merkezlik yapar. III-Refleks oluşturu IV- Periferden gelen uyarıları duysal affernt ile santral sinir sistemine iletir. V- Santral sinir sistemlerinin emirlerini motor efferent liflere efektrö organlara iletir. Yukarıdaki bahsedilen işlevlerdenhangisi yada hangileriomoriliğe aittir?

Correct! Wrong!

B) I-II-III Not: IV ve V nöronların görevleridir.

6) Yetişkinde beyin ağırlığı ortalama ne kadardır?

Correct! Wrong!

D) 1400 gr.

7) Korteksteki çıkıntılara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

B) Gyrus

8) Korteksteki girintilere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

E) Sulcus

9) "Medulla spinalis" ne anlama gelir?

Correct! Wrong!

A) Omurilik

10) Substantia(cevher) grisea(gri) substantia alba (beyaz) bu iki kısımdan oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

B) Merkezi sinir sistemi

11) Beyin omurilik sıvısının salgılandığı yer neresidir?

Correct! Wrong!

A) Plaxus Choroideus

12. )Aşağıdakilerden hangisi beynin loblarındandır?

Correct! Wrong!

E) Hepsi

13. Aşağıdakilerden hangisi anatomik olarak omuriliği beyne bağlayan bir köprüdür?

Correct! Wrong!

D)Truncus encephali

14. Her yarım küre kaç ana loba ayrılmıştır?

Correct! Wrong!

B) 4

15. Beynin en gelişmiş ve en büyük lobu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

C) Frontal Lob (alın lobu)

error: Content is protected !!