Drama Deneme Sınavı – 4

1) Çocuğun, çevrenin kendinde uyandırdığı izlenimlere dayanarak bilgi edinmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Duyu çalışmaları

2) I. Çok sevdiği oyuncağını kaybeden bir çocuk neler hisseder? II. Yaptığınız gemi de bana bir şey unutulmuş gibi geldi. Düşünüp bulabilir misin? III. Bunu daha önce konuşmuştuk, bakalım ilk önce doğruyu kim bulacak? Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yönlendirici sorulara örnektir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) II

3) I. Duygularının farkına varıp ifade edebilir II. Rahat ve doğal bir kişiliği vardır. III. Kendini hareketlerle özgürce ifade edebilir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama öğretmeninin özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-II-III

4) I. Yaratıcılık II. Sorun çözme becerisi III. Sosyalleşme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri geliştirme düzeyindeki tartışma sorularının kazandırdığı becerilerdendir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) I-II

5) Aşağıdakilerden hangisi duyu çalışmaları ile ilgili olarak yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Problem çözme becerilerine katkı sağlar.

6) Aşırı hareketli, dikkatini toplama sorunu olan çocukların etkinliği sekteye uğratabilmesi, grubun dikkatinin dağılmasına neden olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Grupta uyumsuz kalma

7) İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Birbirini tanımayan çocuklar ile gerçekleştirilebilir.

8) Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerine katılacak çocuğun sahip olması gereken bilişsel...

Correct! Wrong!

Cevap : D) Sentezleme

9) Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin amacına ulaşabilmesi için yarar sağlamaz?

Correct! Wrong!

10) Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasında öğretmenin çocukların söylediğini tekrarlamasının faydalarındır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Çocuğu pekiştirmek

11) Drama uygulamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Öğretmen de drama çalışmasında en az çocuklar kadar aktif olmalıdır.

12) I. Kendilerine olan güvenleri gelişir. II. Çocuklar kendi istedikleri oranda katkı sağlarlar. III. Yaratıcılığı köreltir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri dramanın sürece yönelik yaklaşımının yararlarından ..

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-II

13) I. Dinlenme çalışmaları II. Gözlem çalışmaları III. Dokunma çalışmaları Yukarıdaki çalışmalardan hangisi ya da hangileri duyu çalışmaları arasında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-II-III

14) Tartışma bölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Öğretmenin geri bildirimleri çocukların oynadığı rolün kalitesi ve mükemmelliği ile bağlantılı olmalıdır.

15) Çocuğun oynadığı oyunu sözcüklere dökerek anlatması drama oyununda geçen rolleri nesneleri karakterleri adlandırması tanımlanması hangisi ile açıklanabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Tanımsal düzey

16) Aşağıdakilerden hangisi dramada tartışma bölümüne ihtiyaç duyulmasının nedenidir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Hareketlerin adlandırılması, kodlanması, anlamlarının kavranması, ayırt edilmesi ya da genellemesi bu ..

17) Aşağıdakilerden hangisi destekleyici etkinliklerle ile ilgili olarak yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Bir hafta sonra da uygulansa olur.

18) Aşağıdakilerden hangisi drama öğretmeninin eğitiminde izlenecek aşamalardan değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Eğitimin ardından yapılan uygulamalarda kendi duygularına dayanan bilgiler ile sürecin devam ettirilmesi

19) “Bhamanın dışındaki sesleri tekrar dinlemeye çalış. Gözlerini kapat ve dinle. Sesini duyduğun şeyleri, arabaları, insanları, hayalinde canlandır... Farklı otomobiller düşün... Otomobillerin şoförlerini ve yolcularını hayalinde canlandır.” Yukarıda verilen örnek hangi çalışmalara örnek olarak gösterilebilir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Duyu çalışmaları

20) Drama etkinliklerinde dikkati yoğunlaştırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayırt etme gereklidir.

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!