Drama Deneme Sınavı – 3

1) Aşağıdakilerden hangisi drama öğretmeninin eğitiminde izlenecek aşamalardan değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Eğitimin ardından yapılan uygulamalarda kendi duygularına dayanan bilgiler ile sürecin devam ettirilmesi

2) “Bhamanın dışındaki sesleri tekrar dinlemeye çalış. Gözlerini kapat ve dinle. Sesini duyduğun şeyleri, arabaları, insanları, hayalinde canlandır... Farklı otomobiller düşün... Otomobillerin şoförlerini ve yolcularını hayalinde canlandır.” Yukarıda verilen örnek hangi çalışmalara örnek olarak gösterilebilir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Duyu çalışmaları

3) Drama etkinliklerinde dikkati yoğunlaştırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayırt etme gereklidir.

4) Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliği geliştirilirken göz önünde bulundurulması gerekenler hususlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Etkinlik bitiminde verilecek bireysel ödüllerin saptanması

5) Aşağıdakilerden hangisi söyleneni yansıtma tartışma yönteminin yararlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Önemli yerlere vurgu yapmak

6) Tartışma bölümünde soru sormanın önemli noktası aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Çocuğun aktif olarak yanıt vermesi

7) Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliğini sınıfın asıl öğretmenin uygulamasının olumlu bir özelliği değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Öğretmenin iş yoğunluğunun azaltılmasını sağlar.

8) Aşağıdakilerden hangisi çocukların dramaya en üst düzeyde yarar sağlayacak biçimde katılabilmesi için gerekli olan becerilerinin katkı sağladığı alanlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Öz bakım becerileri

9) Aşağıdakilerden hangisinin drama etkinliklerinin sonunda yapılması gerekli olmayabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Zihinde canlandırıma düzeyi

10) Çocukların görsel uyarıcılar üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırabilme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak, böylelikle çocukların hem fiziksel hem de sosyal çevreleri hakkında görsel farkındalık düzeylerini yükseltilmek amaçlanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen çalışmalar aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Gözlem çalışmaları

11) Çocukların etkinliği kendi kendilerine yürütüyormuş gibi hissetmelerine, kendilerini daha özgürce ifade etmelerine ve kendilerine güvenmelerine katkı sağlaması için öğretmenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Öğretmenin grubun içinde yönlendirme yapması

12) Drama etkinliğinde öğretmen aşağıdaki durumlardan hangisine müdehale etmemelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Rolün nasıl oynanacağını gösterme

13) Çocukların etkinliği kendi kendilerine yürütüyormuş gibi hissetmelerine, kendilerini daha özgürce ifade etmelerine ve kendilerine güvenmelerine katkı sağlaması için öğretmenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Öğretmenin grubun içinde yönlendirme yapması

14) Bir çocuğun bir sopa parçasını otomobil direksiyonu gibi kullanması aşağıdaki verilen bilişsel süreçlerden hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

15) Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama etkinliklerinin öğretim programı ve planına uygun olarak yürütülmesi için geçerli değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Eğitici drama etkinlikleri erken çocukluk dönemindeki bireyler için uygundur

16) Drama etkinliklerinde tartışma sırasında kullanılan yöntemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Çocuğa söylediklerinin kelimesi kelimesine tekrar edilerek söylediğinin yansıtılması

17) Çocuğun, çevrenin kendinde uyandırdığı izlenimlere dayanarak bilgi edinmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Duyu çalışmaları

18) I. Çok sevdiği oyuncağını kaybeden bir çocuk neler hisseder? II. Yaptığınız gemi de bana bir şey unutulmuş gibi geldi. Düşünüp bulabilir misin? III. Bunu daha önce konuşmuştuk, bakalım ilk önce doğruyu kim bulacak? Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yönlendirici sorulara örnektir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) II

19) I. Duygularının farkına varıp ifade edebilir II. Rahat ve doğal bir kişiliği vardır. III. Kendini hareketlerle özgürce ifade edebilir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama öğretmeninin özelliklerindendir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-II-III

20) I. Yaratıcılık II. Sorun çözme becerisi III. Sosyalleşme Yukarıdakilerden hangisi/hangileri geliştirme düzeyindeki tartışma sorularının kazandırdığı becerilerdendir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) I-II

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!