Drama Deneme Sınavı – 2

1) Aşağıdakilerden hangisi drama öğretmenin eğitiminde izlenecek aşamalardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Eğitimin ardından yapılan uygulamalarda kendi duygularına dayanan bilgiler ile sürecin devam ettirilmesi

2) Taklit etme ile ilgili olarak aşağıdakiler verilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Çocuk taklit yolu ile gerçeklikten uzaklaşır

3) I. İletişimde özellikle açık uçlu sorular sorulması II. Hızlı cevap alabilmek için “bakalım kim önce bulabilecek” gibi yönergelerle çocukları cesaretlendirmek III. Çocuğun aktif olmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulduğunda yönlendirici soru sormak Eğitici drama etkinliği sonrasında yapılan tartışmanın amacına ulaşması için yukarıda verilerden hangisinin ya da hangilerinin yapılması yararlıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-III

4) Rahatlama, gevşeme çalışmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Yaşanılan problemleri görebilmek için kullanılır

5) Bir çocuğun bir sopa parçasını otomobil direksiyonu gibi kullanması aşağıdaki verilen bilişsel süreçlerden hangisini ifade eder?

Correct! Wrong!

6) Aşağıdakilerden hangisi eğitici drama etkinliklerinin öğretim programı ve planına uygun olarak yürütülmesi için geçerli değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Eğitici drama etkinlikleri erken çocukluk dönemindeki bireyler için uygundur

7) Drama etkinliklerinde tartışma sırasında kullanılan yöntemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Çocuğa söylediklerinin kelimesi kelimesine tekrar edilerek söylediğinin yansıtılması

8) Çocuğun oynadığı oyunu sözcüklere dökerek anlatması drama oyununda geçen rolleri nesneleri karakterleri adlandırması tanımlanması hangisi ile açıklanabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Tanımsal düzey

9) Aşağıdakilerden hangisi dramada tartışma bölümüne ihtiyaç duyulmasının nedenidir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Hareketlerin adlandırılması, kodlanması, anlamlarının kavranması, ayırt edilmesi ya da genellemesi bu ..

10) Aşağıdakilerden hangisi destekleyici etkinliklerle ile ilgili olarak yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Bir hafta sonra da uygulansa olur.

11) Önemli olanın çok yoğun bilginin, hızlı olarak art arda verilmesi değil, etkili olarak öğrenmeleri için öğrencilere yeterli sürenin verilmesi Caroll tarafından aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Zaman Kuram

12) I. Başarılı olan çocuklara “Aferin, ne güzel oynadın.” Denilmesi II. Etkinliği bozucu ve saldırgan davranışlar dışında çocuğun davranışlarının kabul edilmesi III. Etkinlik sırasında öğretimin çocukların hatalarını bulup düzeltmesi Yukarıdaki davranışlardan hangisinin/hangilerinin drama sırasında yapılması uygundur?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Yalnız II

13) Vygotsky’nin , okul öncesi dönemindeki çocuğun bir sonraki gelişim düzeyine uygun etkinlik olarak rol yapma oyununu önermesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Yakınsak gelişim alanı

14) Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliğini sınıfın asıl öğretmenin uygulamasının olumlu bir özelliği değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Öğretmenin iş yoğunluğunun azaltılmasını sağlar.

15) Aşağıdakilerden hangisi çocukların dramaya en üst düzeyde yarar sağlayacak biçimde katılabilmesi için gerekli olan becerilerinin katkı sağladığı alanlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Öz bakım becerileri

16) Aşağıdakilerden hangisinin drama etkinliklerinin sonunda yapılması gerekli olmayabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Zihinde canlandırıma düzeyi

17) Çocukların görsel uyarıcılar üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırabilme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak, böylelikle çocukların hem fiziksel hem de sosyal çevreleri hakkında görsel farkındalık düzeylerini yükseltilmek amaçlanmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen çalışmalar aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Gözlem çalışmaları

18) Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliklerine katılacak çocuğun sahip olması gereken bilişsel...

Correct! Wrong!

Cevap : D) Sentezleme

19) Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin amacına ulaşabilmesi için yarar sağlamaz?

Correct! Wrong!

20) Aşağıdakilerden hangisi grup tartışmasında öğretmenin çocukların söylediğini tekrarlamasının faydalarındır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Çocuğu pekiştirmek

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!