Drama Deneme Sınavı – 1

1) Önemli olanın çok yoğun bilginin, hızlı olarak art arda verilmesi değil, etkili olarak öğrenmeleri için öğrencilere yeterli sürenin verilmesi Caroll tarafından aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Zaman Kuram

2) I. Başarılı olan çocuklara “Aferin, ne güzel oynadın.” Denilmesi II. Etkinliği bozucu ve saldırgan davranışlar dışında çocuğun davranışlarının kabul edilmesi III. Etkinlik sırasında öğretimin çocukların hatalarını bulup düzeltmesi Yukarıdaki davranışlardan hangisinin/hangilerinin drama sırasında yapılması uygundur?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Yalnız II

3) Vygotsky’nin , okul öncesi dönemindeki çocuğun bir sonraki gelişim düzeyine uygun etkinlik olarak rol yapma oyununu önermesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Yakınsak gelişim alanı

4) Çocukların etkinliği kendi kendilerine yürütüyormuş gibi hissetmelerine, kendilerini daha özgürce ifade etmelerine ve kendilerine güvenmelerine katkı sağlaması için öğretmenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Öğretmenin grubun içinde yönlendirme yapması

5) Drama etkinliğinde öğretmen aşağıdaki durumlardan hangisine müdehale etmemelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Rolün nasıl oynanacağını gösterme

6) Çocukların etkinliği kendi kendilerine yürütüyormuş gibi hissetmelerine, kendilerini daha özgürce ifade etmelerine ve kendilerine güvenmelerine katkı sağlaması için öğretmenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Öğretmenin grubun içinde yönlendirme yapması

7) Drama uygulamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : D) Öğretmen de drama çalışmasında en az çocuklar kadar aktif olmalıdır.

8) I. Kendilerine olan güvenleri gelişir. II. Çocuklar kendi istedikleri oranda katkı sağlarlar. III. Yaratıcılığı köreltir. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri dramanın sürece yönelik yaklaşımının yararlarından ..

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-II

9) I. Dinlenme çalışmaları II. Gözlem çalışmaları III. Dokunma çalışmaları Yukarıdaki çalışmalardan hangisi ya da hangileri duyu çalışmaları arasında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-II-III

10) Tartışma bölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Öğretmenin geri bildirimleri çocukların oynadığı rolün kalitesi ve mükemmelliği ile bağlantılı olmalıdır.

11) Aşağıdakilerden hangisi drama öğretmenin eğitiminde izlenecek aşamalardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Eğitimin ardından yapılan uygulamalarda kendi duygularına dayanan bilgiler ile sürecin devam ettirilmesi

12) Taklit etme ile ilgili olarak aşağıdakiler verilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : B) Çocuk taklit yolu ile gerçeklikten uzaklaşır

13) I. İletişimde özellikle açık uçlu sorular sorulması II. Hızlı cevap alabilmek için “bakalım kim önce bulabilecek” gibi yönergelerle çocukları cesaretlendirmek III. Çocuğun aktif olmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulduğunda yönlendirici soru sormak Eğitici drama etkinliği sonrasında yapılan tartışmanın amacına ulaşması için yukarıda verilerden hangisinin ya da hangilerinin yapılması yararlıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) I-III

14) Rahatlama, gevşeme çalışmaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Yaşanılan problemleri görebilmek için kullanılır

15) Aşağıdakilerden hangisi drama etkinliği geliştirilirken göz önünde bulundurulması gerekenler hususlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Etkinlik bitiminde verilecek bireysel ödüllerin saptanması

16) Aşağıdakilerden hangisi söyleneni yansıtma tartışma yönteminin yararlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Önemli yerlere vurgu yapmak

17) Tartışma bölümünde soru sormanın önemli noktası aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : C) Çocuğun aktif olarak yanıt vermesi

18) Aşağıdakilerden hangisi duyu çalışmaları ile ilgili olarak yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : A) Problem çözme becerilerine katkı sağlar.

19) Aşırı hareketli, dikkatini toplama sorunu olan çocukların etkinliği sekteye uğratabilmesi, grubun dikkatinin dağılmasına neden olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Grupta uyumsuz kalma

20) İlişki kurma, iletişim ve hareket çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap : E) Birbirini tanımayan çocuklar ile gerçekleştirilebilir.

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!