İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli(isg)

Soru-1 İşyeri sağlık birimi çalışanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

B- İşyerlerinde sağlık ile ilgili eğitim görevi işyeri hemşirelerince sürdürülür, hekimler bu konuda yardımcı olur.

Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

A- Çalışma Bakanlığı 1923 de Cumhuriyetin ilanı ile kurulan ilk bakanlıklardandır.

Soru-3 Aşağıdaki hekimlerden hangisine Ç. ve S. G. Bakanlığınca işyeri hekimliği sertifikası verilmez.

Correct! Wrong!

B- Halk Sağlığı uzmanına,

Soru-4 Az Tehlikeli Sınıfta yer alan 100 işçinin çalıştığı bir işyerine, işyeri hekimi ayda en az kaç gün gitmelidir.

Correct! Wrong!

B- 2 gün

Soru -5 Aşağıdakilerden hangisi işyeri hekiminin görevleri arasında değildir.

Correct! Wrong!

C- Kreşteki erkek çocukların sünnetini yapmak.

Soru-6 Aşağıdakilerden hangisi iş yeri hekiminin görevleri arasında bulunmaz

Correct! Wrong!

B- Poliklinik hizmeti vermek (hasta muayenesi)

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!