İş Sağlığı V e Güvenliği İşçi Sağlığı Test-1

1 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin esas amacı nedir?

Correct! Wrong!

B- İşçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamak.

2 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin tarafları kimlerdir?

Correct! Wrong!

C- Devlet, İşçiler ve İşverenler

3 – Yangın aşağıda belirtilen hallerden hangisinde meydana gelir?

Correct! Wrong!

D- Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması gerekir.

4 – Patlama olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gerçekleşmelidir?

Correct! Wrong!

A- Oksijenli bir ortamda yanabilen bir gazın patlama oranları dahilinde olması ve gazın tutuşma ısısında olması

5 – Aşağıda tanımlanan kazalardan hangisi 506 sayılı SSK Kanununun 11 inci maddesine göre bir iş kazası sayılır?

Correct! Wrong!

B- İşveren tarafından yürütülmekte olan bir işi yapan işçinin geçirdiği kazalar.

6 – Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarından korunmak için alınacak tedbirlerden değildir?

Correct! Wrong!

D- Yüksek gerilim kullanmak.

7 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda Devletin görevleri nelerdir?

Correct! Wrong!

D- Yukarıda sayılanların tümünü yapmak.

8 – İş yerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

B- İş yerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak.

9 – Aşağıdaki gürültü düzeylerinden hangisinde kulaklık kullanılması mecburi değildir?

Correct! Wrong!

A- 80 dB(A) şiddetinden daha düşük gürültüde.

10 – Aşağıda tane büyüklükleri verilen tozlardan hangileri solunabilir ve akciğerlerde tutulabilen olan gruptandır?

Correct! Wrong!

C- 5 ile 0,5 µ arasında olan tozlar.

11 – Aşağıdaki belirtilen hallerin hangisinde iş kazası olma ihtimali vardır?

Correct! Wrong!

A- Açık kalıpla eksantrik preste çıplak elle çalışma.

12 – Yüksek gerilimli bir elektriğe çarpılan kişiye aşağıdaki hususlardan hangisi tatbik edilmez?

Correct! Wrong!

A- Kazalının vücudunun soğuması için üzerinden elbiseleri çıkarılır.

13 – Elektrik iş kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangi önlemi almak gerekir?

Correct! Wrong!

D- Yukarıda sayılan önlemlerden her biri elektrik kazalarını önlenmesinde kullanılan yöntemlerdendir.

14 – Yüksek şiddette gürültüye mazur kalan kişide ne oluşur?

Correct! Wrong!

B- İşitme kaybı.

15 – Solunabilen tozlardan aşağıdaki organlardan hangisi etkilenir?

Correct! Wrong!

C- Akciğerler.

16 – İş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen en önemli olay nedir?

Correct! Wrong!

B- İş kazaları.

17 – Açıkta dönen kayış-kasnak sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A- Tehlikeli durum.

18 – Aşağıdakilerden maddelerden hangisi elektriği iletmez?

Correct! Wrong!

B- Plastik çubuk.

19 – Aşağıdakilerden normal şartlarda en kolay hangi madde yanar?

Correct! Wrong!

C- Alkol emdirilmiş talaş.

20 – Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske kullanılır.

Correct! Wrong!

D- Ağzı ve burnu kapatan gaza duyarlı filtreli maskeler.

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!