İş Sağlığı Ve Güvenliği – Kimyasal Riskler Test

Soru-1- Toksik bir maddeyi benzerleri dışında aşağıdaki hangi maddelerin yanında depolamalıyız?

Correct! Wrong!

C- Zararlı Madde

Soru-2- Kimyasal maddelerin depolandığı depoların ve/veya deponun konstrüksiyon malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerin hangisinin baz alınması gereklidir? 1- Zemin yüzeyi, çatı kaplama ve havalandırma 2- Isı ve duman tahliyesi, drenaj 3- İç yangın ana duvarı, yerel yangın düzenlemeleri

Correct! Wrong!

Soru-3- Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda hangi tip fork-lift kullanılması gerekir?

Correct! Wrong!

D- Akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış.

Soru-4- BM tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG kimyasalları kaç sınıfa ayırmaktadır.

Correct! Wrong!

D- 9

Soru-5- Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara, yiyecek, içecek yenilmesi aşağıdaki risklerden hangisini doğurur? I-Bulaşma II-Zehirlenme III-Patlama

Correct! Wrong!

C- 1-2-3

Soru-6- Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

B- Nitrik asit

Soru-7- LD50 nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A- Öldürücü doz

Soru-8- Avrupa Birliği Standartlarına göre toksik seviye aşamaları kaç sınıfta belirlenmiştir?

Correct! Wrong!

A- 3

Soru-9- Kimyasalların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun sınıflandırmasında yer almaz?

Correct! Wrong!

D- Enfeksiyona neden olanlar maddeler

Soru-10- Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini kaç şekilde etkileyebilir?

Correct! Wrong!

B- 3

Soru-11- Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz?

Correct! Wrong!

C- Antagonizma

Soru-12- Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

C- Teratojenik Etki

Soru-13- Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin oluşumuna neden olan madde hangisidir?

Correct! Wrong!

B- Karbon monoksit

Soru-14- Karbon dioksit ...

Correct! Wrong!

D- Basit Boğucudur

Soru-15- Hidrojen sülfür...

Correct! Wrong!

C- Kimyasal Boğucudur

Soru-16- Pamuk tozu...

Correct! Wrong!

A- Allerjendir

Soru-17- Endüstriyel hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda Benzen hangi hastalığa neden olur?

Correct! Wrong!

A- Kan kanseri

Soru-18- Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısında zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

B- MAK

Soru-19- Kapalı Alan Çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde hangi cihaz kullanılmalıdır?

Correct! Wrong!

C- Eksplozimetre

Soru-20- Çalışma ortamında, toksik gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yapılmalıdır?

Correct! Wrong!

C- Solunum seviyesinde

Soru-21- Pamuk lifleri, keten kenevir tozlarının solunması ile meydana gelen meslek hastalığına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

B- Bisinozis

Soru-22- Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyona ne ile ifade edilir?

Correct! Wrong!

C- STEL

Soru-23- Kapalı alan çalışmalarında,

Correct! Wrong!

B- En az bir nezaretçi olmalıdır

Soru-24- Aşağıdakilerden hangisi asla yapılmamalıdır?

Correct! Wrong!

A- Asit üzerine su dökülmemelidir

Soru-25- Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima,

Correct! Wrong!

C- Etiketlenmelidir

Soru-26- Kimyasal depolardan sevkiyat yapılırken...

Correct! Wrong!

A- Önce gelen önce gider kuralı uygulanır.

Soru-27- Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajlarının depolanabileceği yükseklik en fazla ne kadardır?

Correct! Wrong!

D- 40 cm

Soru-28- Aşağıdakilerden hangisi bir arada depolanabilir?

Correct! Wrong!

B- Zehirli maddelerle-Zararlı maddeler

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!