Sanat ve Yaratıcılık Deneme Sınavı 2

1. Çevrenin potansiyel olarak ne kadar yaratıcı olduğunu ölçmek amacıyla geliştirilmiş sınıfı ortamı gözlem formunda aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenemez ?

Correct! Wrong!

Cevap : c) sınıftaki materyallerinin çeşitliliği

2. Ergün sıradışı kelimeleri veya karmaşık sesleri dinledikten sonra bu seslerini kendinde uyandırdıklarıyla yeni ve farklı fikirler üretmeye dayalı bir test ile yaratıcılığını ortaya koymaktadır. bu test aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) sesler ve kelimelerle Yaratıcı düşünme

3. Aşağıdaki eğitimsel uygulamalardan hangisi çocukların ilgisini çeken ve yerel topluluklarca ve kültürlere saygılı olmayı destekleyen uygulamalar içermektedir ?

Correct! Wrong!

Cevap : d) sanat çalışmaları

4. Okul öncesi dönem çocukları mantıksal ve soyut düşünme becerisi henüz gelişmediğinden matematik ile ilgili zor kavramları tam anlamıyla kavramayabilirler Bu sebeple bu dönemdeki çocuklar için en uygunu aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmektir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) somut nesnelerle oyun oynatmak

5. Yaratıcılığı yüksek 14 yaşında olan Burcu'dan değerlendirilme amacıyla gittiği kurumda önüne geçerek hayata dair durumların betimlendiği siyah beyaz çizimler getirilir bu çizimleri yönelik sorulara cevap vermesi istenir burcunun cevaplandırdı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) PEPSİ

6. Purdue ilkokul çocukları için problem çözme envanterinde ölçülmesi amaçlanan çeşitli yetenek alanları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) nesneleri sıradan biçimde kullanma

7. 5 yaşındaki çocuklarla çalışan Bir Eğitimci onların duygularını dışa vurmaları ve içlerindeki enerjiyi boşaltmalarına sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangi etkinlik türünü seçmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) oyun

8. Seslerle ve kelimelerle yaratıcı düşünme testini değerlendirme amacıyla kullanan bir kişi bu teste dair aşağıdakilerin hangisini etkinlik olarak görebilir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) diğer duyguların kullanılması ile da yaratıcılığın ortaya koyabileceği durumun gözden kaçırılan bilme ihtimalinin olması

9. Aslı sınıfındaki öğrencilerin yaratıcılığını ölçmek amacıyla farklı çeşitlilikte ölçme araçları araştırmıştır Aslı'nın bunu yapmasındaki amaç nedir ?

Correct! Wrong!

Cevap : b) yaratıcılığın çok boyutlu olması sebebiyle

10. Ayşe'ye yaratıcılığını değerlendirmek için insan tiplerini değerlendirmesi çeşitli şekillerle nesneler yapması ve gizlenmiş harfleri bulması gibi alt testlerden oluşan bir test verilmiştir yukarıda özellikleri verilen test hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Guilford bataryası

11. Beril'e öğretmeni bir düşünme oyunu oynayacaklarını söyler ve kendisine birbirleri ile ilişkili 3 kelime söyleyerek Bunlar ile anlamlı ilişkiler barındıran kelimeler bulmasını ister bu düşünme oyununda gerçekleştirilen duruma yönelik geliştirilmiş olan Yaratıcı düşünme testi hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Uzak çağrışımlar testi

12. Genel olarak eğitimsel yaklaşımlarda yaygın kullanılan görsel yaklaşım sebebiyle diğer duyuların kullanılmasıyla yaratıcılığın ortaya konulabileceği durumun gözden kaçması düşüncesi ile oluşturulan yaratıcılık testi hangisidir ?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Seslerle kelimelerle Yaratıcı düşünme

13. Bir Eğitimci kendisine çizdiği resmi gösteren öğrencisinin çok etkileyici bir resim olmuş ama kedilerin 4 ayağını çizmelisin şeklinde bir tepki ile değerlendirip çocuğun Özgür olarak yaptığı çizim yerine gerçekteki şekli istediğini vurgula varsa hangi yaklaşıma tepki olur?

Correct! Wrong!

Cevap : e) düzeltici

14. Burcu öğretmen çocukluk yıllarında oynadığı oyunlardan esinlenerek öğrencilerine yeni ve farklı etkinlikler tasarlanmaktadır Bu hangi kurama uygun gelir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) çağrışım

15. Yaratıcılığın bireyin olumsuz yönlerinden ortaya çıkarak atılganlık sonucu oluştuğu görüşünü aşağıdaki kuramcılardan hangisi sunmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Ernest Kris

16. Yaratıcılığı güçlendiren bazı özellikler bulunmaktadır Diğer taraftan yaratıcılığın geliştirilmesine engel durumlar da bulunmaktadır Aşağıdakilerin hangisi yaratıcılığın geliştirilmesine engel durumlar arasında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : d) rutinlik

17. Berat her resminde standart içinde çizdiği karenin üzerine kırmızı üçgen çatı ekleyerek ev çizmektedir kuş için biçimini kullanmayı tercih etmektedir Bu durumda Berat hangi çizim aşamasındadır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) görsel şemaların gelişimi

18. Eren kalemi daha etkili biçimde kullanmaya başladıkça daireler çizmeye başlamış ardından da bunların içlerinden dışarıya doğru uzayan çizgiler ve çarpılar eklemeyi başarmıştır. Bu durumda Eren’in çizimleri aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap : e) Mandala

19. Çizimlerde abartı olan ve bazı durumlarda da kozmik görülen Ayrıca öyküler anlatan gösterimlere rastladığında Aşağıdakilerin hangisi düşünülebilir ?

Correct! Wrong!

Cevap : d) nedensellik

20. Görsel sanat eğitimini değerlendirme çocukların gelişimlerini görebilmenin ve onlara geri dönüt verebilmenin yanı sıra aşağıdakilerden hangisine değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır ?

Correct! Wrong!

Cevap : d) programın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!