Sanat ve Yaratıcılık Deneme Sınavı 1

1. Bir kişiden bir tabak ile çatalın benzeyen tüm özelliklerini sıralaması ve bir kutuya farklı şekillerde kullanma biçimlerini listelemesi gibi görevleri yerine getirmesi istendiği zaman hangi teste yönelik uygulamalar yapıyordur?

Correct! Wrong!

Cevap : b) Wallch Kogan Testi

2. Sanat çalışmalarında çocukların gelişimlerini çizip gelişim aşamalarına göre değerlendirerek takip etme hangi amaca uygun değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : b) resimleri panoda sergileme

3. Sanat çalışmaları aracılığı ile çocuktaki yaratıcılığı desteklemekte rolü büyük olan öğretmenlerin çeşitli özelliklere sahip olması ve çocukları değerlendirmede de bu özelliklerini kullanmaları gerekmektedir. Aşağıda yer alan özelliklerden hangisi yaratıcılığın sanat etkinliklerinin desteklenmesinde yer almamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : c) eleştirici olmak

4. Okul öncesi dönemde çocukların kendilerini sözsüz olarak ifade etmelerini sağlarken aynı zamanda bilimsel sözcükler edilmelerine yönelik hangi ikisinin bütünleştirilmesi gerekir ?

Correct! Wrong!

Cevap : b) sanat / fen

5. Okul öncesi dönemdeki çocukların yaratıcılığını ölçmek için geliştirilen ölçme araçlarında dikkate alınması gereken özellik hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : a) oyunun işin içine katılması

6. Eğitici çocuklarına sanat eleştirisi becerisi kazandırmayı hedeflemektedir çocukların bu becerilerinin kazanmasında Hangisi uygun görülmektedir ?

Correct! Wrong!

Cevap : c) birbirlerinin resimlerini yerleştirmeleri

7. Bir Eğitimci çocuklarla yaptığı Görsel sanat çalışmalarının sonucunda çocukların ürettiği Sanat eserlerinin eleştirisine yönelik bir çalışma planlaması aşağıdakilerden hangisine özgü sorular sormamalıdır ?

Correct! Wrong!

Cevap : d) gözlemleme

8. Aral’ın öğretmeni bir gün sınıfa Salvador Dali'nin Gerçeküstü resimlerinin posterleri ile gelir Aral sınıfındaki arkadaşları ile birlikte bu eserleri inceledikten sonra Aral'ın resimlerinde bazı değişimler gözlemlemeye başlar, Bu değişimin sebebi sanat eleştirisinin amacına göre aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Dali'nin kullandığı teknikten esinlenmesi

9. Erken çocukluk dönemindeki çocuklarla sanat etkinliklerinde çeşitli materyallerle sayısız teknikte uygulamalar yapılabilir bu materyaller hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Kağıt boya ve yoğurma malzemeleri

10. Resimdeki kişi ne anlatmak istiyor olabilir ona neler söylemek istersin soruları hangi eleştiri aşamasına örnek sorulardır ?

Correct! Wrong!

Cevap : c) yorumlama aşaması

11. Hangi sanat eleştirisi yaklaşımı, başlangıçta çocukları mutlu etsede sürekli bu tepki ile karşılanması sonucunda sanatsal çalışma yapma istediğinin zamanla azalmasına sebep olmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : d) övgü yaklaşımı

12. Sanat eğitimi ve eğitimde sanat aracılığıyla öğrenmede hangi öğrenme biçimi ön plandadır ?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Aktif öğrenme

13. Ürün ve süreç II. Birey ve çevre III. Beceri ve başarı 33.Ayça geleneksel olarak yaratıcılığı ölçmeyi amaçladığında yukarıda yer alan durumlardan hangisini / hangilerini değerlendirmeye almalıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) I ve II

14. Okul öncesi eğitim etkinliklerinde farklı alanların bütünleştirilmesinin gereklilik sebebi aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) Birden çok duyuyu uyararak beynin her iki lobunun da birlikte çalışmasını sağlamak

15. Sanat çalışmalarında çocukların gelişimleri çizim gelişim aşamalarına göre değerlendirilerek çocuklar takip edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılabileceklerden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : d) Çocukların resimleri panoda sergilenebilir. Gelişimsel izleme için her çocuk için özel sanat portfolyosu hazırlanabilir, çocuklar sistematik olarak çalışma sürecinde gözlenebilir, çocukla çalışma sürecinde yapılan diyaloglar, işbirlikleri kaydedilebilir, birebir görüşme yapılabilir veya gelişim gözlem formları ile değerlendirmeler yapılabilir

16. Okulundaki, kalıpların dışında olan öğrencilerini ayırt etmek isteyen bir değerlendirici hangi aracı kullanacağına karar vermek için hangisini dikkate almalıdır?

Correct! Wrong!

Cevap : b) öğrencilerin ilgisini

17. Burcu öğretmen çocukluk yıllarında oynadığı oyunlardan esinlenerek öğrencilerine yeni ve farklı etkinlikler tasarlanmaktadır Bu hangi kurama uygun gelir?

Correct! Wrong!

Cevap : c) çağrışım

18. Yaratıcılığın bireyin olumsuz yönlerinden ortaya çıkarak atılganlık sonucu oluştuğu görüşünü aşağıdaki kuramcılardan hangisi sunmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : a) Ernest Kris

19. Yaratıcılığı güçlendiren bazı özellikler bulunmaktadır Diğer taraftan yaratıcılığın geliştirilmesine engel durumlar da bulunmaktadır Aşağıdakilerin hangisi yaratıcılığın geliştirilmesine engel durumlar arasında yer almaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap : d) rutinlik

20. Berat her resminde standart içinde çizdiği karenin üzerine kırmızı üçgen çatı ekleyerek ev çizmektedir kuş için biçimini kullanmayı tercih etmektedir Bu durumda Berat hangi çizim aşamasındadır?

Correct! Wrong!

Cevap : e) görsel şemaların gelişimi

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!