iş sağlığı ve güvenliği

İş Sağlığı Ve Güenliği Yetki – Sorumluluk – Eğitim – Testi

 

İş Sağlığı Ve Güenliği Yetki – Sorumluluk – Eğitim – Testi

#1. Soru-5 İş Güvenliği Uzmanlarının sertifikalarını aldıkları tarihten itibaren, kaç yıllık periyotlarla, Bakanlıkça düzenlenen bilgi yenileme eğitimine katılmaları zorunludur?

#2. Soru-10 Aşağıdakilerden hangisi İş Güvenliği Uzmanının görevi değildir?

#3. Soru-6 Tehlikeli sınıfta yer alan 85 işçinin çalıştığı bir işyerinde yasal olarak çalışması gereken İş Güvenliği Uzmanının sınıfı ve asgari çalışma süresi aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Soru-1 İş güvenliği uzmanı bulunan bir işletmede aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüğünde değildir?

#5. Soru-4 Az tehlikeli sınıfta en az bir İş Güvenliği Uzmanının tam gün çalışması için işyerinde kaç işçi çalışması gerekir?


#6. Soru-9 Az tehlikeli sınıfta bulunan 500 işçinin çalıştığı bir işyerine İş Güvenliği Uzmanı, ayda en az kaç iş günü işyerine gidecektir?

#7. Soru-3 Az tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde aşağıdaki İş Güvenliği uzmanlarından hangisi çalışmaya yetkilidir?

#8. Soru-8 İş Güvenliği Uzmanların Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında bulunan ve yasa gereği İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu bulunan işyerlerinde en az kaç işçi çalışmalıdır?

#9. Soru-7 İş Güvenliği Uzmanı işletmede Risk Değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ………………durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlar ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

#10. Soru-2 300 den fazla işçi çalışan ve Tehlike Sınıfları Listesinde çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde aşağıdaki iş güvenliği uzmanlarından hangisi çalışmaya yetkilidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İş Sağlığı Ve Güenliği Yetki – Sorumluluk – Eğitim – Testi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!