iş sağlığı ve güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı- Hukuk- Deneme Sınavı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı Hukuk Deneme Sınavı

#1. Soru-6 4857 sayılı İş Kanununa göre, İş Güvenliği Uzmanı istihdamı aşağıdaki işyerlerinden hangisi için geçerlidir? I-Sanayiden sayılan işyerleri II-Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri III-Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri, IV-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri

#2. Soru-15 Ceza Hukuku açısından, bir kişini hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi kusurlu davranışına ne denir?

#3. Soru-14 Ceza Hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun kaç günden fazla istirahatını gerektirecek sağlık raporu varsa, kamu davası açılır?

#4. Soru-16 Borçlar Hukukuna göre işverenin tazminat ödeme sorumluluğunda zaman aşımı kaç yıldır?

#5. Soru-5 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

#6. Soru-7 İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

#7. Soru-20 İşçilere İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmesi hangi kanunda belirlenmiştir?

#8. Soru-11 İş kazaları meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

#9. Soru-8 İşyerlerinde, alkollü içki kullanma yasağı aşağıdakilerden hangisine uygulanır?

#10. Soru-18 İş Sağlığı ve Güvenliğini en dolaysız biçimde güvence altına alan “Sosyal Güvenlik Hakkını” düzenleyen Anayasa maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Soru-13 Kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi Ceza Hukukunda ne anlama gelir?

#12. Soru-1 İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak SGK’ na bildirmek zorundadır?

#13. Soru-17 Kaza, kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş ise, kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya Kuruluşun kusuru bulunmuyor ise, bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. İşverenin bu yükümlülüğüne ne denir?

#14. Soru-19 Aşağıdaki iş mevzuatının hangisinde teknik önlemler yer almaz?

#15. Soru-4 Makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz?

#16. Soru-10 İş kazaları, meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

#17. Soru-12 İlk İş Sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır?

#18. Soru-3 İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı işverenin yerel İş Mahkemesinde kaç iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır?

#19. Soru-2 Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlikenin niteliğine göre, işin tamamen veya kısmen durdurulması veya işyerinin kapatılması kararını verecek olan komisyona aşağıdaki görevlilerden hangisi girmez?

#20. Soru-12 İlk İş Sağlığı yasası hangi ülkede çıkmıştır?

#21. Soru-9 Ağır ve tehlikeli işler raporu aşağıdaki durumlardan hangisinde gerekir? İ-İlk işe girişte II- İşçinin meslek hastalığı durumunda III- İşin devamı süresince en az yılda bir defa

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuk Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuk Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı Hukuk Deneme Sınavı

Online Deneme Sınavları

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı- Hukuk

İş Sağlığı Ve Güvenliği TEST-1

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı Yetki ve Sorumluluk

İş Sağlığı ve Güvenliği Yetki ve Sorumluluk TEST-1

İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli(isg)

İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli(isg) TEST-1

İş Sağlığı Birimi

İş Sağlığı Birimi TEST-1

İş Sağlığı ve Güvenliği kimyasal Riskler

İş Sağlığı ve Güvenliği kimyasal Riskler TEST-1

İş Sağlığı V e Güvenliği İşçi Sağlığı İ

ş Sağlığı V e Güvenliği İşçi Sağlığı TEST-1

A Sınıfı Çıkmış Sorular

Aralık 2011 A-Sınıf

Mayıs 2013 A-Sınıf

Aralık 2012 A-Sınıf

Agustos 2013 A-Sınıf

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular,

Temmuz 2011 B-Sınıf

Aralık 2011 B-Sınıf

Mayıs 2013 B-Sınıf

Agustos 2013 B-Sınıf

Aralık 2013 B-Sınıf

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

C Sınıfı Online Deneme Sınavı (100 Soru)

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

 

Temmuz 2011 C-Sınıf

Mayıs 2013 C-Sınıf

Agustos 2013 C-Sınıf

Aralık 2013 C-Sınıf

İş yeri Hekimliği Çıkmış Sorular

2013-İş Yeri Hekimliği Sınavı

Diğer Sağlık Personeli Çıkmış Sorular

2013-Diğer Sağlık Personeli Sınavı
İş Sağlığı hukuk

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans

İş Sağlığı hukuk

İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

TOEFL GRAMMERtable>

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!