auzefTürk Dili

Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları

Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları

1. Metin içinde gösterilmiş olan kaynakların yazarları, soyadlarına göre alfabetik oluşturulan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Kaynakça

2. Aşağıdakilerin hangisi kaynakça yazımında yer alacak bilgilerden biri değildir?

Cevap: Yazarın milliyeti

3. Aşağıdakilerden hangisi kaynak gösterilirken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Cevap: Çok yazarlı kaynaktan birden fazla yararlanılmışsa bu kaynak ikinci kez belirtilmez.

4. Bir eserin oluşturulmasında kullanılan tüm kaynakların listesini gösteren kitap bölümüne ne ad verilir?

Cevap: Kaynakça

5. Konuyla ilgili herhangi bir cümleyi/paragrafı/fikri kaynakta yer aldığı şekliyle, hiçbir müdahalede bulunmadan tırnak içinde alıntılama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Doğrudan aktarım

6. Aşağıdakilerden hangisi özet çıkarma konusunun özelliklerinden değildir?

Cevap: Özette geniş zaman kipi kullanılır.

7. Araştırma ve incelemelerde yararlanılan belgelere kaynak; bu belgelerin yazının sonunda belirtilmesine……..denir.
Yukarıdaki tanıma göre boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

Cevap: Kaynakça

8. Not alınırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Cevap: Her düşünce ayrı bir madde hâlinde belirtilmelidir.

9. Bir yazıda, sayfa altında verilen açıklamalara ne denir?

Cevap: Dipnot

10. Aşağıdakilerden hangisi alıntının özelliklerinden değildir?

Cevap: Alıntı inceleme yazılarında yer alabilir.

11 Aşağıda eşleştirilen Türk boyları ve destanlarından hangisi yanlıştır?

Cevap: İlhanlılar: Battalgazi

12-Kaman civarına bahar gelince
Yıkılır ovadan Yörük çadırları,
Yücesinde pare pare duman tutmuş
Düldül Dağ’ın yaylasında mekân kurulur.
Hoş gelmişsin ilkbahar!
Nisan ayı içinde donanır dağlar,
Donanır yeşilinden, alından.
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

Cevap: Pastoral

13-Aşağıdakilerden hangisi lirik şiirin özelliklerinden biridir?

Cevap:
Aşk, ölüm, ayrılık acısı, mutluluk, felaket vb. temaları işlemesi

14-Başlıca teması aşk, ölüm, ayrılık, özlem gibi bireysel ve toplumca yaşanan mutluluk ya da felaketlerin yarattığı ortak duygular olan şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Lirik

15-Türk edebiyatında pastoral şiiri başlatan şair aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Abdülhak Hamit (Tarhan)

16-Aşağıdakilerden hangisi, bir didaktik şiir örneğidir?

Cevap: Haluk’un Defteri

17-Benim bu gidişe aklım ermiyor
Fukara hâlini kimse sormuyor
Padişah sikkesi selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin örneğidir?

Cevap: Satirik şiir

Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları

18-Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlar arasında değildir?

Cevap: Kaybolmuş Cennet

19-Fabl bir şeyleri öğretmek için yazılır. Bu yüzden küçüklere de büyüklere de seslenir. Bu açıklamaya göre fabl aşağıdaki şiir türlerinden hangisine girer?

Cevap: Didaktik

20-Yalnızlık bir yağmura benzer
Yükselir akşamlara denizlerden
Uzak ıssız ovalardan eser
Ağar gider göklere, her zaman göklerdedir
Ve kentin üstüne göklerden düşer
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

Cevap: LIRIK SIIR

21-Aşağıdakilerden hangisi fablların özelliklerinden değildir?

Cevap: Hayal gücüyle yaratılmış sözlü verimlerdir

22-Hangisi “durum hikâyeleri” için söylenemez?

Cevap: Olaylar zinciri kişi, zaman ve mekâna bağlı olarak verilir.

23-Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki ilk hikâyelerden biri değildir?

Cevap: Fatih-Harbiye

24-“Olmuş ya da olabilecek bazı olayların kişi, yer, zaman ve mekân çerçevesi içinde anlatıldığı uzun, mensur eserlerdir.” Tanımlaması yapılan eser türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Roman

25-Konularına göre roman türlerinden hangisi kahramanların iç dünyasını, ruh hâllerini ve insan benliğinin kişi ve toplum çatışmaları içerisindeki belirtilerini işler?

Cevap: Tahlil romanı

26-Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki “tarihî roman” örneklerindendir?

Cevap: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

27-“Bir kimsenin kendi hayatını ayrıca kendi devrinde tanık olduğu ya da duyduğu olayları anlattığı yazılardır.”
Tanımlaması yapılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Anı

28-“Sanatta, bilimde, politikada, sporda ve başka dallarda tanınmış kimselerin hayatlarını anlatan yazılardır.”
Tanımlaması yapılan tür aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Biyografi

29-Aşağıdaki yazı türlerinden hangi ikisinde serim-düğüm-çözüm bölümleri vardır?

Cevap: Hikâye-Roman

Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları

30-Tanınmış kişilere ait ilgi çekici bir konuyu, bir eseri, derin bir şekilde inceleyen eserlere ne ad verilir?

Cevap: Monografi

31-Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden biri değildir?

Cevap: Alabildiğine savruk bir üslup benimsenerek yazılmak

32-“Benim işim yaşadığım çağa ayna tutmaktır gazetemde. Hatta bazen dergiler de bana köşe açar dar sütunlarla da olsa. Ben yaşanan çağa uygun düşüncelerimi bir bir dizerim kuyumcu hassasiyetimle. Tabi ki yargılarımı nedenlere ve niçinlere dayandıra dayandıra sözümü son kerteye getirerek sahneden çekilir ve diğer günlere yelken açarım. İlla da günü irdelemek diye de bir kaygım olmadığından sazımı, sözümü söyledikten sonra huzur köşeme
oturabilirim artık.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri belirtilen yazı türü olabilir?

Cevap: Makale

33-Aşağıdakilerin hangisinde fıkra ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

Cevap: Ele alınan konu bütün çıplaklığı ile detaylandırılarak yargılar ispat edilir.

34-“Benim kaygım ne geçmişe methiyeler düzmek ne geleceğe pembe mısralar dizmektir. Ben kendi özel gezegenimde gezer, kendi diktiğimi kendi kendime biçmeye çalışırım. Ara sıra birilerinin ilgisini çekip de biraz yakın semtime uğrayan olur da benim buğulu atmosferime katılan olursa adeta küllerimden yeniden dirilmiş gibi olurum. Bu büyülü atmosfer tabi ki özel mülkiyet alanımdır da hiç bundan dolayı sorguya çekilir miyim?

Cevap: İsteyen benim gizemli dünyama destursuz girsin isteyen de kendi yoluna devam etsin, benim için ne
çıkar bundan.” Bu ifadeler, aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait olabilir?

Cevap: Deneme

35-Kişi eğer kendi kendisine yazıyorsa ………, günü anlamlandırıp kısa mesajlar geçerek yazıyorsa…..denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: Deneme, fıkra

36-“Sanatçı ve sanat eserini mihenk taşına vurmaktır benim işim. Kimin ciğerinin kaç para edeceği, neyin yükte hafif pahada ağır geleceği benim sihirli dokunuşumla anlaşılır. Anlaşılır diyorsam da elbette kadir kıymet takdir etmeye çalıştığımı ifade etmek istiyorum; yoksa ben de bazen yanılabilirim tabi ki. Bu yüzden hep incilerle, elmaslarla adi kömür, çamur parçalarını aynı listeye astırmamak için elimden geldiğince didinir dururum. Benim çabamı kimse fark etmese de yıllar sonra takdir edecek birileri bulunur elbet.”
Böyle diyen bir kişi aşağıdaki yazı türlerinden hangisinde eser vermektedir?

Cevap: Eleştiri

37-“Kalemi elime aldım mı kendi ülkemde dilediğim gibi at oynatırım adeta. Baştan başa meralar, çayırlar benim dilediğimce özgür nefes alabilmem için hazırdır hep. Gün kararıp ortalıktan ses seda çekilince artık bana söz söyle sırası gelmiştir hemen. Bunun için hiç vakit kaybetmeksizin kalemle baş başa verip şöyle bir dertleşiveririz. Okur bizi ister okusun isterse de okumasın ne çıkar bundan.”
Böyle diyen bir kişi aşağıdaki yazı türlerinden hangisinde eser vermektedir?

Cevap: Günlük

Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları

38-“Bu türde sanatçı laf olsun diye yazmak yerine belli bir konuya bağlı kalmaksızın düşüncelerini, hislerini içten bir üslupla sergiler. Bu üsluptur okuyucuyu yazıya çeken. Genel konular yanında sanat konuları da her zaman yer bulur bu satırlarda. Sanatçı çoluk çocuğu, eşi dostu ile nasıl iletişim içerisindeyse okuyucu ile de öyle bir diyalog içindedir. Bundan dolayı peynir ekmek tadında, her zaman rahat okunan bir türdür.”
Yukarıda özellikleri belirtilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Söyleşi

39-“Olay ve toplantı türleri için kısımlara ayrılsa da her zaman gözlemcinin sıcak teması ile yazıya aktarılmasıdır onu diğer türlerden farklı kılan. Mahkemeler, kongreler, meclisler her zaman onun sebep ve sonuçları ile arzıendam ettiği yerlerdir. Kalem oynatılırken herhangi bir durumun bütün sebep ve sonuçları bütünüyle projektörün görüş
alanına girmesi içindir bütün çabalar.”
Yukarıda özellikleri belirtilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Tutanak

40-“Benimle eş dost ve yakınlarımın arasına giren engelleri, mesafeleri kaldırmaktır bu kalem yolculuğunda amaç. Araya dağlar da mesafeler de koca kurum ve müesseseler de girse birkaç satırlık samimi üslup bizi karşı tarafa sempatik kılıverir hemen. Gerek biçim gerekse öz itibarı ile kendime dikkat ettiğimde beni okuyanlardan etkilenmeyecek birini analar doğurmadı henüz.”
Böyle diyen bir kişi aşağıdaki yazı türlerinden hangisinde eser vermektedir?

Cevap: Mektup

41-Aşağıdakilerden hangisi tartışmalı anlatım türünün tanımı değildir?

Cevap: Diyalog: Dinleyiciler olmaksızın iki kişinin herhangi bir konuyu detayı ile ele aldığı hazırlıksız toplantıdır.

42-Tartışma gerektirmeyen anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Brifing

43-Aşağıdakilerden hangisi “diyalog” için söylenebilir?

Cevap: En fazla 5 kişinin konuşmacı olarak katılabildiği tartışmalı toplantıdır

44-Tartışmaya dayalı anlatım türlerinden hangisi orta öğrenimde çoğunlukla öğrenciler tarafından tercih edilir?

Cevap: Münazara

45-“Açık oturum”un tanımını yapan açıklamayı belirtiniz?

Cevap: Bir başkan yönetiminde bir konu hakkında değişik düşüncelere sahip en fazla beş konuşmacının dinleyici önünde yaptığı tartışmalı toplantıdır.

46-Sözlü anlatım türlerinden biri olan tartışma, belli bir plana göre sürdürülür. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu planda yer almaz?

Cevap: Kişilik üzerinde durulur.

47-7.”Panel” in tanımı ile ilgili doğru olmayan cümleleri belirtiniz.

I. Panel 3-6 kişi arasında yapılır.
II. Panelin amacı bir sonuca ulaşmak değil konuyu detayıyla ele almaktır.
III. Panelde anlatım samimi bir havada gelişir.
IV. Panelin amacı ele alınan konuda sonuca ulaşmaktır.
V. Panel bilimsel toplantı olduğu için, ciddi bir üslup gerektirir.

a) I- III

48-Tartışmayı bilmenin insana kazandırdığı özellikleri anlatan aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Cevap:
a) Tartışma insana ne olursa olsun düşüncelerinde ısrarcı olmayı öğretir.

49-9. Aşağıdakilerden hangisi panelin tanımıdır?

I. Eski Roma’da halkın konuşmak için toplandığı geniş alana denir.
II. 3-6 kişinin masa etrafında yaptığı toplantıya denir.
III. Assın üssünü bilgilendirmek için yaptığı toplantıya denir.
IV. Dinleyicilerin de söz sahibi olduğu bir konu üzerinde yapılan toplantıya denir.
V. İki kişinin konuyu detayı ile ele aldığı toplantıya denir.

Cevap: a) I ve IV

50-Aşağıdaki tanımlardan hangisi ‘‘ Panel’’ in tanımıdır?

konuşmacının katıldığı samimi bir havada gelişen toplantı türüdür

Cevap: c) Amacı bir konuda karar vermek değil, konuyu çeşitli yönleri ile ele almak olan, 3-6

Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları

51-Aşağıdakilerden hangisi tartışmaya dayalı anlatım türlerinden değildir?

Cevap: a) Konferans

52-Aşağıdakilerden hangisi hitabet çeşitlerinden değildir?

Cevap: Tıbbi hitabet

53-Sosyal bir problemin geniş kitle önünde ayrıntılarıyla tartışıldığı ve dinleyicilerin tartışmada aktif bir şekilde rol aldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Forum

54-Birbirine zıt iki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhinde işlemesi, karşı grubun fikirlerinin yanlışlığını vurgulamaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Cevap: Münazara
(tartışma)

55-Aşağıdakilerden hangisi konferansın bir özelliği değildir?

Cevap: Konuşma süresi sınırlı değildir

56-Aşağıdakilerden hangisi sempozyumun özellikleri arasında gösterilemez?

Cevap: Bir oturumda tek kişi tarafından hazırlık yapılan sunum gerçekleştirilir

57-Aşağıdakilerden hangisi hitabet türünün sıkça gerçekleştirildiği mekânlar arasında gösterilemez?

Cevap: Cenaze törenleri

58-“Benim işim kendi sahasında öne çıkmış, uzmanlığı su götürmez kimseleri bulup toplum huzuruna bir kez daha arzıendam ettirmektir. Bunun için bütün hazırlığımı yapar; kılığımı, kıyafetimi kişiye ve görüşeceğim ortama göre seçerim. Alacağım her cevap doğrudan o kişi tarafından ifade edildiğinden yaptığım çalışmanın kamuoyu nezdinde alıcısı bir hayli fazladır. Sorularımla katkıda bulunmaya çalıştığım bu çorbada günlerce yaptığım beyin jimnastiği ile benim de bir tuzum olmuştur sanırım.”
Yukarıda özellikleri belirtilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Mülakat

59-Bir konu veya değişik kişiler üzerinde yapılan ve dizi konuşmalardan oluşan toplantıya……….., bir kişinin, belli bir konu hakkında duygu ve düşüncelerini açıklamak, dinleyenleri bilgilendirmek amacıyla bir topluluk karşısında yaptığı hazırlıklı konuşmaya ………, tanınmış ve kendi alanında uzmanlaşmış kişilerle yapılan görüşmeyi anlatan yazılara ………..denir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere uygun gelen yazı türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

Cevap: Sempozyum, konferans, mülakat

60-Aşağıdakilerin hangisinde kongre (kurultay) ile ilgili yanlışlık söz konusudur?

Cevap: Kongrelerdeki bildirilerin sonunda soru sormaya müsaade edilmez.

61-Başarılı yazı yazmanın başlıca şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Cevap: Eleştiri

62-Açıklamayla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Açıklama ile eleştirilerimizi de yapabiliriz

63-“Az söz kullanarak çok anlam ifade etmek” anlatım çeşitlerinden hangisini ifade eder?

Cevap: Özlü anlatım

Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları

64-Hikâye ve roman türlerinin vazgeçilmez anlatımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Tasvir

65-Manzum anlatımla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Bursa’da Zaman adlı parça mensur anlatımla yazılmıştır

66-Diyalog-konuşmalı anlatımla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: İtalyan edebiyatında oldukça başarılı kullanılmıştır.

67-“Edebiyatta çok kullanılır. Özellikle roman, hikâye, tiyatro ve konunun gelişine göre otobiyografi, anı, sohbet, deneme gibi türlerde kullanılır.”
Yukarıdaki açıklama hangi anlatım türü içindir?

Cevap: a) Tahkiye ederek anlatım

68-Makale, fıkra, deneme, konferans, münazara gibi yazılarda daha çok hangi plan kullanılır?

Cevap: Düşünceye dayalı plan

69-Konuyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap: Yazıda hareket noktamız konudur.

Türk Dili 1-2

Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları

Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları

Türk Dili 1-2 ANASAYFA

Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU, Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER, Türk Dili-2 Çıkmış Final Soruları

SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU

SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU

İKTİSAT GRUBU

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019

COĞRAFYA GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!