Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 1

inkılap tarihi2 nüite-1

1. İzmir İktisat Kongresi hangi tarihlerde toplanmıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: D) 17 Şubat - 4 Mart 1923

2.Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı İktisat kararlarından değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Türkiye halkı mukaddesatına, vatanına karşı olanları çok sever.

3.Aşağıdaki tanımlardan hangisi 1923 Türkiye’si için yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Ekonomik açıdan tam bağımsızdır.

4. I- Ordunun bir kısmını terhis ederek üretime yönlendirmek II- Teşvik-i Sanayi Kanununu çıkarmak III- İşgalden kurtarılan yerlerdeki halka yemeklik ve tohumluk hububat ve çift hayvanı sağlamak IV- Şeker Fabrikaları kurmak V- İşgal edilen yerlerde görev yapmış olan bürokratların yeni dönemde görev almalarındaki esasları belirlemekAşağıdakilerden hangileri savaş sonrasının ilk icraatlarındandır?

Correct! Wrong!

Cevap: C) I-III ve V

5.Yabancı devlet elçiliklerinin yeni başkent Ankara’ya gelmekte tereddüt etmelerinin temel sebebi nedir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Cumhuriyetin devam etmeyeceği yolundaki beklenti ve temenni

6.Ekim ve hasat zamanlarında ordu mensuplarının ziraat alanında görevlendirilmelerinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Tarımsal üretimi bir an evvel artırmak,

7.Misak-ı İktisadi’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) oluşturulmak istenen yeni toplumun esaslarını belirlemek,

8.Cumhuriyet ilan edildiğinde Ankara’da büyükelçilikleri olan devletler hangileridir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Azerbaycan, Afganistan, Sovyetler Birliği,

9.Cumhuriyetin ilanından itibaren en uzun süre ile genelkurmay başkanlığı görevini yürüten askeri şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Fevzi Çakmak

10.Cumhuriyet Hükümetlerinin ilk yılındaki gayri safi milli hasılanın 1/3’ünün tarım sektöründen sağlanmış olması karşısında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Türkiye’nin büyük oranda bir tarım ülkesi olduğu,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 1
1. İzmir İktisat Kongresi hangi tarihlerde toplanmıştır?

A) 4 – 11 Eylül 1919

B) 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919

C) 13 Ekim 1923

D) 17 Şubat – 4 Mart 1923

E) 6 Ekim 1923

Cevap: D) 17 Şubat – 4 Mart 1923
2.Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı İktisat kararlarından değildir?

A) Türkiye halkı tahribat yapmaz, imar eder.

B) Türkiye halkı vakit, servet ve ithalatta israf yapmaz, kullandığını kendi üretir.

C) Türkiye halkı ormanlarını evladı gibi sever, orman yetiştirir.

D) Türkiye halkı hırsızlık, yalancılık ve tembelliğe düşmandır, faydalı yenilikleri severek kabul eder.

E) Türkiye halkı mukaddesatına, vatanına karşı olanları çok sever.

Cevap: E) Türkiye halkı mukaddesatına, vatanına karşı olanları çok sever.
3.Aşağıdaki tanımlardan hangisi 1923 Türkiye’si için yanlıştır?

A) Ekonomik açıdan tam bağımsızdır.

B) Düşman istilasından uzun ve yorucu bir savaş sonrasında kurtulmuştur.

C) Toplumun büyük kesimi ekonomik anlamda zor durumdadır.

D) Eğitim müesseseleri ihtiyacı karşılamamaktadır.

E) Ülkede halkın büyük kesimi eğitimsizdir.

Cevap: A) Ekonomik açıdan tam bağımsızdır.
4.
I- Ordunun bir kısmını terhis ederek üretime yönlendirmek
II- Teşvik-i Sanayi Kanununu çıkarmak
III- İşgalden kurtarılan yerlerdeki halka yemeklik ve tohumluk hububat ve çift hayvanı sağlamak
IV- Şeker Fabrikaları kurmak
V- İşgal edilen yerlerde görev yapmış olan bürokratların yeni dönemde görev almalarındaki esasları belirlemekAşağıdakilerden hangileri savaş sonrasının ilk icraatlarındandır?A) IB) I ve III

C) I-III ve V

D) I ve IV

E) IV ve V

Cevap: C) I-III ve V
5.Yabancı devlet elçiliklerinin yeni başkent Ankara’ya gelmekte tereddüt etmelerinin temel sebebi nedir?

A) Cumhuriyetin devam etmeyeceği yolundaki beklenti ve temenni

B) Ankara’nın sosyal şartlarının yetersiz oluşu

C) Ankara’daki konaklama şartlarının İstanbul’dan daha kötü oluşu

D) İstanbul’dan Ankara’ya ulaşımın zor ve konforsuz oluşu

E) Ankara’da arsa fiyatlarının çok pahalı oluşu.

Cevap: A) Cumhuriyetin devam etmeyeceği yolundaki beklenti ve temenni

 

6.Ekim ve hasat zamanlarında ordu mensuplarının ziraat alanında görevlendirilmelerinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Askerlere çiftçilik öğretmek,

B) Tarımsal üretimi bir an evvel artırmak,

C) Tarım aletlerinin satışını artırmak,

D) Askerlerin açık havada çalışmalarını sağlamak,

E) İşleyen demir ışıldar sözünü hayata geçirmek.

Cevap: B) Tarımsal üretimi bir an evvel artırmak,
7.Misak-ı İktisadi’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millete Yeminini hatırlatmak,

B) Savaşı kazanmak,

C) oluşturulmak istenen yeni toplumun esaslarını belirlemek,

D) Ormanları korumak,

E) Toplumu spor yapmaya sevk etmek.

Cevap: C) oluşturulmak istenen yeni toplumun esaslarını belirlemek,
8.Cumhuriyet ilan edildiğinde Ankara’da büyükelçilikleri olan devletler hangileridir?

A) İngiltere, Almanya, Rusya,

B) Rusya Almanya, Azerbaycan,

C) Afganistan, Azerbaycan, Yunanistan,

D) Azerbaycan, Afganistan, Sovyetler Birliği,

E) İngiltere, Fransa, Rusya

Cevap: D) Azerbaycan, Afganistan, Sovyetler Birliği,
9.Cumhuriyetin ilanından itibaren en uzun süre ile genelkurmay başkanlığı görevini yürüten askeri şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Kemal Atatürk

B) İsmet İnönü

C) Kazım Karabekir

D) Ali Fuat Cebesoy

E) Fevzi Çakmak

Cevap: E) Fevzi Çakmak
10.Cumhuriyet Hükümetlerinin ilk yılındaki gayri safi milli hasılanın 1/3’ünün tarım sektöründen sağlanmış olması karşısında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Türkiye’nin büyük oranda bir tarım ülkesi olduğu,

B) Türkiye’nin sanayileşmiş bir ülke olduğu,

C) Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olduğu,

D) Hizmet sektörünün gelişmemiş olduğu,

E) Tarımda makineleşmenin başarıldığı

Cevap: A) Türkiye’nin büyük oranda bir tarım ülkesi olduğu,

Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
İnkılap Tarihi 2 Ünite 1

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

 

TOEFL GRAMMAR

 

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!