Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 1

inkılap tarihi2 nüite-2

1. Aşağıdakilerden hangisi Saltanatın kaldırıldığı tarihtir?

A) 29 Ekim 1922

B) 30 Ekim 1922

C) 1 Kasım 1922

D) 30 Ekim 1923

E) 1 Kasım 1923

Cevap: C) 1 Kasım 1922
2. Aşağıdaki isimlerden hangisi son Osmanlı sadrazamıdır?
A) Sait PaşaB) Tevfik Paşa

C) Mustafa Kemal Paşa

D) İsmet Paşa

E) Rauf Bey

Cevap: B) Tevfik Paşa
3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisidir?

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası

B) Cumhuriyet Halk Fırkası

C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

D) İttihat ve Terakki Cemiyeti

E) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Cevap: E) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
4. Hilafetin kurumunun en çok değer kazandığı ve kullanıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Abdülhamit Dönemi

B) II. Meşrutiyet Dönemi

C) Cumhuriyet Dönemi

D) II. Mahmut Dönemi

E) Yavuz Sultan Selim Dönemi

Cevap: A) II. Abdülhamit Dönemi
5. Aşağıdaki hangi tarihte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur?

A) 17 Kasım 1923

B) 3 Haziran 1925

C) 3 Haziran 1924

D) 17 Kasım 1924

E) 17 Kasım 1925

Cevap: D) 17 Kasım 1924
6. Şeyh Sait İsyanı hangi bölgede ve tarihte ortaya çıkmıştır?
Cevap: Doğu Anadolu 13.02.1925
7. Saltanatın kaldırılması siyasi sistem açısından ne tür sonuçlara neden olmuştur?
Cevap: İstanbul’daki hükümetin ve padişahın hukukiliğini tamamen ortadan kaldırmıştır.
8. 1924 Anayasası yasama-yürütme ilişkisini hangi ilkelere çerçevesi içinde değerlendirmiştir?
Cevap: Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır şeklinde değiştirilecektir
9. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tüzüğüne, Değişmez Genel Başkan esası hangi kongre ile dâhil olmuştur?
Cevap: Sivas Kongresi
10. 1938 Olağanüstü Kongresi’nde Mustafa Kemal Atatürk’e Ebedî Şef, İsmet İnönü ise ………….. unvanı verilmiştir.
Cevap: Milli Şef

Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
İnkılap Tarihi 2 Ünite 1

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!