Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 7

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 7

İnkılap Tarihi 2 Ünite 7

1. Atatürk’e Başöğretmen unvanı hangi devrimin sonunda verildi?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Harf Devrimi

2.Tevhid-i Tedrisat’ın ilanı Türk eğitim sistemine aşağıdakilerden hangisi getirilmemiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Din eğitimi

3.Yazı devrimini sağlamlaştıran çalışmalardan aşağıdakilerden hangisi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Tercüme Bürosunun kurulması

4.Köye öğretmen yetiştirmek amacıyla kuruldu. Hasan Ali Yücel’in bakanlığı İsmail Hakkı Tonguç’un İlköğretim Genel Müdürlüğü zamanında 1940’ta yasalaşan bu eğitim kurumları tamamen iş eğitimine dayalı, üretimin esas tutulduğu okullardı. Köy çocukları alınıp buradan köye öğretmen olarak yetiştiriyordu. Bu kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Köy Enstitüleri

5.Osmanlı Devleti’nde temel eğitim hangi padişah zamanında zorunlu hâle gelmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) II.Mahmut

6.I- Okuryazarlık düzeyi II- Okul ve dershane sayısı III- Geleneksel öğretim yöntemleri IV- Meslek eğitimiCumhuriyet döneminde eğitimin yukarıda sayılan sorunlarından hangileri büyük oranda çözülmüştür?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Yalnız I

7. Aşağıdakilerden hangisi 1921’de toplanan Maarif Kongresinin ilgilendiği konulardan değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Tevhid-i Tedrisatı ilan etmek

8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi eğitimin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Dini eğitim sisteminden vazgeçilmiştir.

9.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitimin bir bilim olarak görülmeye başladığının delili olamaz?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Kızlar için orta dereceli okullar açılması

10.Aşağıdaki kurumlardan hangisi genç Cumhuriyetin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan okullardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Darülmuallimin-i Aliye

1.

Atatürk’e Başöğretmen unvanı hangi devrimin sonunda verildi?

A) Harf Devrimi

B) Kılık Kıyafet Devrimi

C) Şapka Kanunu

D) Cumhuriyet’in İlanı

E) Sanayi Devrimi

Cevap: A) Harf Devrimi
2.Tevhid-i Tedrisat’ın ilanı Türk eğitim sistemine aşağıdakilerden hangisi getirilmemiştir?

A) Çağdaş eğitim

B) Laik eğitim

C) Din eğitimi

D) Karma eğitim

E) Ulusal eğitim

Cevap: C) Din eğitimi
3.Yazı devrimini sağlamlaştıran çalışmalardan aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Türk Dil Kurumu’nun kurulması

B) Millet Mekteplerinin açılması

C) Türk Tarih Kurumunun kurulması

D) Okuma-yazma seferberliği

E) Tercüme Bürosunun kurulması

Cevap: E) Tercüme Bürosunun kurulması
4.Köye öğretmen yetiştirmek amacıyla kuruldu. Hasan Ali Yücel’in bakanlığı İsmail Hakkı Tonguç’un İlköğretim Genel Müdürlüğü zamanında 1940’ta yasalaşan bu eğitim kurumları tamamen iş eğitimine dayalı, üretimin esas tutulduğu okullardı. Köy çocukları alınıp buradan köye öğretmen olarak yetiştiriyordu. Bu kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köy Öğretmen Okulları

B) İş Mektebi

C) Köy Enstitüleri

D) Darülmuallimin

E) Teknik ve Meslek Yüksek Okulları

Cevap: C) Köy Enstitüleri
5.Osmanlı Devleti’nde temel eğitim hangi padişah zamanında zorunlu hâle gelmiştir?

A) Osman Bey

B) Fatih Sultan Mehmet

C) II.Beyazıt

D) II.Mahmut

E) III.Selim

Cevap: D) II.Mahmut
6.I- Okuryazarlık düzeyi
II- Okul ve dershane sayısı
III- Geleneksel öğretim yöntemleri
IV- Meslek eğitimiCumhuriyet döneminde eğitimin yukarıda sayılan sorunlarından hangileri büyük oranda çözülmüştür?A) Yalnız I

B) I, II, III

C) I, II

D) I, II, IV

E) Hepsi

Cevap: A) Yalnız I
7. Aşağıdakilerden hangisi 1921’de toplanan Maarif Kongresinin ilgilendiği konulardan değildir?

A) Geleceğin eğitimini planlamak ve bu anlamda geleceğe yönelik motiveyi sağlamak

B) İlkokul ve ortaöğretim programları

C) Köy öğretmeni yetiştirilmesi

D) Geleceğin planını eğitim ordusuna yaptırmak

E) Tevhid-i Tedrisatı ilan etmek

Cevap: E) Tevhid-i Tedrisatı ilan etmek
8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi eğitimin özelliklerinden biri değildir?

A) Osmanlı toplumunu eğitimle bir arada tutmak amaçlanmıştır.

B) Dini eğitim sisteminden vazgeçilmiştir.

C) Eğitim bir bilim olarak görülmeye başlanmıştır.

D) Zorunlu ilköğretim süresi 6 yıla çıkarılmıştır.

E) Eğitim bakanlığı kurulmuştur.

Cevap: B) Dini eğitim sisteminden vazgeçilmiştir.
9.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitimin bir bilim olarak görülmeye başladığının delili olamaz?

A) Eğitim bilimleri kitapları yazılması

B) Yeni ders araçları ve öğretim yöntemleri kullanılmaya başlanması

C) Darülmuallimin-i Rüşdi açılması

D) Darülmallimat’ın açılması

E) Kızlar için orta dereceli okullar açılması

Cevap: E) Kızlar için orta dereceli okullar açılması
10.Aşağıdaki kurumlardan hangisi genç Cumhuriyetin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan okullardan biri değildir?

A) Darülmuallimin-i Aliye

B) Muallim Mektebi

C) Yüksek Muallim Mektebi

D) Köy Öğretmen Okulu

E) İlk Muallim Mektebi

Cevap: A) Darülmuallimin-i Aliye
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 7
Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 7

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

1. Atatürk’e Başöğretmen unvanı hangi devrimin sonunda verildi?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Harf Devrimi

2.Tevhid-i Tedrisat’ın ilanı Türk eğitim sistemine aşağıdakilerden hangisi getirilmemiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Din eğitimi

3.Yazı devrimini sağlamlaştıran çalışmalardan aşağıdakilerden hangisi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Tercüme Bürosunun kurulması

4.Köye öğretmen yetiştirmek amacıyla kuruldu. Hasan Ali Yücel’in bakanlığı İsmail Hakkı Tonguç’un İlköğretim Genel Müdürlüğü zamanında 1940’ta yasalaşan bu eğitim kurumları tamamen iş eğitimine dayalı, üretimin esas tutulduğu okullardı. Köy çocukları alınıp buradan köye öğretmen olarak yetiştiriyordu. Bu kurumlar aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Köy Enstitüleri

5.Osmanlı Devleti’nde temel eğitim hangi padişah zamanında zorunlu hâle gelmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) II.Mahmut

6.I- Okuryazarlık düzeyi II- Okul ve dershane sayısı III- Geleneksel öğretim yöntemleri IV- Meslek eğitimiCumhuriyet döneminde eğitimin yukarıda sayılan sorunlarından hangileri büyük oranda çözülmüştür?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Yalnız I

7. Aşağıdakilerden hangisi 1921’de toplanan Maarif Kongresinin ilgilendiği konulardan değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Tevhid-i Tedrisatı ilan etmek

8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi eğitimin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Dini eğitim sisteminden vazgeçilmiştir.

9.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitimin bir bilim olarak görülmeye başladığının delili olamaz?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Kızlar için orta dereceli okullar açılması

10.Aşağıdaki kurumlardan hangisi genç Cumhuriyetin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan okullardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Darülmuallimin-i Aliye

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!