Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 6

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 6

İnkılap Tarihi 2 Ünite 6

1.Yeni Türk harflerini nüfusun geneline öğretmek için açılan kurumlara ne ad verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Millet Mektepleri

2.  Millet Mekteplerinin başlıca açılma sebebi nedir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Yeni Türk alfabesinin öğretilmesi

3. “Şapka ve Soyadı Kanunları, …………………. değişikliği hedefleyen adımlar arasında sayılabilirler”. Yukarıda verilen boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Sosyal yapıda

4. I. Halkevi II. Lise III. Millet Mektebi Yukarıdaki seçeneklerden hangilerini yaygın eğitimle ilişkilendirmemiz mümkündür?

Correct! Wrong!

Cevap: D) I-III

5. Osmanlı Devleti’n de kadınlar için çıkarılan ilk derginin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Terakki-i Muhadderat

6. 1912 Trablusgarp Savaşı’ndan sonra Türk ordusuna benimsetilmesi hedeflenen alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Enveriye

7.Aşağıdakilerden hangisi zorunlu kültür değişimine örnek olarak gösterilebilir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Sarık yerine fesin kullanılması

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 6
1.Yeni Türk harflerini nüfusun geneline öğretmek için açılan kurumlara ne ad verilmiştir?

A) Türk Ocakları

B) Halkodaları

C) Halkevleri

D) Millet Mektepleri

E) Köy Enstitüleri

Cevap: D) Millet Mektepleri
2.  Millet Mekteplerinin başlıca açılma sebebi nedir?

A) Yeni Türk alfabesinin öğretilmesi

B) Dil birliğinin sağlanması

C) Türk edebiyatının geliştirilmesi

D) Mesleki eğitime katkı sunulması

E) Sanat kollarının geliştirilmesi

Cevap: A) Yeni Türk alfabesinin öğretilmesi
3. “Şapka ve Soyadı Kanunları, …………………. değişikliği hedefleyen adımlar arasında sayılabilirler”.

Yukarıda verilen boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal yapıda

B) Hukuk sisteminde

C) Siyasi alanda

D) Eğitim sisteminde

E) Ekonomik yapıda

Cevap: A) Sosyal yapıda
4. I. Halkevi
II. Lise
III. Millet MektebiYukarıdaki seçeneklerden hangilerini yaygın eğitimle ilişkilendirmemiz mümkündür?A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I-III

E) II-III

Cevap: D) I-III
5. Osmanlı Devleti’n de kadınlar için çıkarılan ilk derginin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecmua-i Fünun

B) Diyojen

C) Terakki-i Muhadderat

D) Tasvir-i Efkar

E) Tanin

Cevap: C) Terakki-i Muhadderat
6. 1912 Trablusgarp Savaşı’ndan sonra Türk ordusuna benimsetilmesi hedeflenen alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Latince

B) Arapça

C) Enveriye

D) Sogd

E) Karamanlıca

Cevap: C) Enveriye
7.Aşağıdakilerden hangisi zorunlu kültür değişimine örnek olarak gösterilebilir?

A) Din görevlilerin cübbe giymeleri

B) Sarık yerine fesin kullanılması

C) Yeniçeri Ordusu’nun kaldırılması

D) Arapçanın konuşma dili içerisinde yer alması

E) Batı tarzında eğitim kurumlarının açılması

Cevap: B) Sarık yerine fesin kullanılması
Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 6

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!