Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 5

İnkılap Tarihi 2 vize Ünite 5

İnkılap Tarihi 2 vize

1. Nizamnamesi’nde Cumhuriyet Halk Fırkası’nın hangi vasıfları vurgulanmıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Cumhuriyetçi, Halkçı, Milliyetçi

2. Atatürk ilkeleri olarak bilinen altı ilke anayasaya hangi tarihte konulmuştur?

Correct! Wrong!

Cevap: D) 1937

3. “Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde mevcudiyetlerini muhafaza eden eserleri ile yaşadığı bugünkü siyasi sınırlarımız içindeki yurttur”. Nizamnamesi’ndeki bu tanım aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Vatan

4. “Halkın devlet başkanının seçimlerine katılımının oranı ................. de vasfını belirlemektedir” cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Cumhuriyetin

5. “Bu manada Orhun abidelerinde yer alan yaradılış, yönetim, .......... ve millî varlığı koruma bilinci ilk örnekleri olarak son derece değer taşımaktadır” cümlesinde boşluğa hangi kavram gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Milliyetçilik

6. Dünya ekonomik buhranının etkilediği şartlar sonucunda uygulamaya konulan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Devletçilik

7. Atatürk ilkelerinin altısı bir arada olarak parti tüzüğünde yer alması hangi tarihte ve toplantı vesilesiyle olmuştur?

Correct! Wrong!

Cevap: C) 1931 Üçüncü kongre

8. “Türkiye Cumhuriyeti’ni idare edenlerin, demokrasi esasından ayrılmamakla beraber mutedil(ılımlı) devletçilik prensibine uygun yürümeleri, bugün içinde bulunduğumuz hâllere, şartlara ve mecburiyetlere uygun olur”. Tanımlaması aşağıdaki ilkelerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Devletçilik

9. “Atatürk’ün düşüncesinde soydan, ırktan kaynaklanan bir ---------------değil, tamamen kültürel, ideal ve düşünce birliğine dayanan bir anlayış söz konusu olmuştur”. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Milliyetçilik

İnkılap Tarihi 2 vize Ünite 5
1.

Nizamnamesi’nde Cumhuriyet Halk Fırkası’nın hangi vasıfları vurgulanmıştır?

A) Cumhuriyetçi, Halkçı, Milliyetçi

B) Laik, Cumhuriyetçi, Devletçi

C) Cumhuriyetçi, Laik

D) Cumhuriyetçi, Laik, Devletçi, İnkılapçı, Halkçı, Milliyetçi

E) Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Laik

Cevap: A) Cumhuriyetçi, Halkçı, Milliyetçi
2.

Atatürk ilkeleri olarak bilinen altı ilke anayasaya hangi tarihte konulmuştur?

A) 1927

B) 1931

C) 1935

D) 1937

E) 1947

Cevap: D) 1937
3.

“Türk milletinin eski ve yüksek tarihi ve topraklarının derinliklerinde mevcudiyetlerini muhafaza eden eserleri ile yaşadığı bugünkü siyasi sınırlarımız içindeki yurttur”. Nizamnamesi’ndeki bu tanım aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A) Devlet

B) Vatan

C) Vatandaş

D) Millet

E) Halk

Cevap: B) Vatan
4.

“Halkın devlet başkanının seçimlerine katılımının oranı …………..de vasfını belirlemektedir” cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

A) Devletçiliğin

B) Laikliğin

C) Cumhuriyetin

D) Milliyetçiliğin

E) Halkçılığın

Cevap: C) Cumhuriyetin
5.

“Bu manada Orhun abidelerinde yer alan yaradılış, yönetim ve millî varlığı koruma bilinci ilk örnekleri olarak son derece değer taşımaktadır” cümlesinde boşluğa hangi kavram gelmelidir?

A) Milliyetçilik

B) Halkçılık

C) Devletçilik

D) Cumhuriyetçilik

E) Laiklik

Cevap: A) Milliyetçilik
6.

yılında yaşanan dünya ekonomik buhranının etkilediği şartlar sonucunda uygulamaya konulan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik

B) Cumhuriyetçilik

C) Devletçilik

C) İnkılapçılık

D) Milliyetçilik

Cevap: C) Devletçilik
7.

Atatürk ilkelerinin altısı bir arada olarak parti tüzüğünde yer alması hangi tarihte ve toplantı vesilesiyle olmuştur?

A) 1919 Sivas Kongresi

B) 1927 İkinci kongre

C) 1931 Üçüncü kongre

D) 1935 Dördüncü Kongre

E) 1938 Olağanüstü Kongre

Cevap: C) 1931 Üçüncü kongre
8.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni idare edenlerin, demokrasi esasından ayrılmamakla beraber mutedil(ılımlı) devletçilik prensibine uygun yürümeleri, bugün içinde bulunduğumuz hâllere, şartlara ve mecburiyetlere uygun olur”. Tanımlaması aşağıdaki ilkelerden hangisine aittir?

A) Halkçılık

B) Devletçilik

C) Laiklik

D) Milliyetçilik

E) İnkılapçılık

Cevap: B) Devletçilik
9.

“Atatürk’ün düşüncesinde soydan, ırktan kaynaklanan bir —————değil, tamamen kültürel, ideal ve düşünce birliğine dayanan bir anlayış söz konusu olmuştur”. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Milliyetçilik

B) Devletçilik

C) Halkçılık

D) İnkılapçılık

E) Cumhuriyetçilik

Cevap: A) Milliyetçilik
Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
İnkılap Tarihi 2 vize Ünite 5

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!