Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 11

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 11

İnkılap Tarihi 2 Ünite 11

Bölüm Özeti

1960-1980 arası dönemde Türk dış politikasında önemli gelişmeler yaşandı. 27 Mayıs 1960 darbesini yapanlar Türk dış politikada hiçbir değişikliğe gidilmeyeceğini uluslararası yükümlülüklerini yerine getireceğini ilan etti. Ancak 1962’den itibaren ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan Küba Krizi akabinde 1964 senesinde Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmeler Türk dış politikasında derinden etkiledi ve değişikliğe gidilmesinde önemli etken teşkil etti. Dış Politikada yaşan değişikliğin diğer bir nedeni de Doğu ve batı bloğu arasında yaşanan gerginliğin nispeten azalmasıdır. Yani Yumuşama (detant) adı verilen süreçti.

1960-1980 arası Türk-Amerikan ilişkileri 60’ların başında itibaren olumsuz yönden gelişti. Türkiye açısından özellikle Küba krizi ve akabinde Johnson mektubu ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonucunda ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ambargo ilişkilere olumsuz etkiledi. Bunun aksine gergin başlayan Türk-Sovyet ilişkileri 1965 senesinden itibaren yerini olumlu yönde gelişti. İki ülke arasındaki yakınlaşma, ekonomik alanda devam etti. Özellikle 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra ABD’nin Türkiye’ye ambargo uygulaması SSCB ile yakınlaşma çabalarına ivme kazandırdı.1960-1980 arası dönemde Türkiye’nin Ortadoğu’ya yönelik dış politikasında da önemli değişiklikler meydana geldi. Nitekim Türkiye 1967 ve 1973 Arap-İsrail savaşlarında Arap tarafını destekledi Ayrıca Türkiye 1972’de kurulan İslam Konferansı Örgütü’ne özel bir statüyle üye oldu. 1979 senesinden itibaren uluslararası alanda yumuşamanın yerini, kısmen Soğuk Savaşa bırakması, Türk dış politikasında değişiklik yaşanmasına neden oldu. 12 Eylül Askeri Darbesi ve sonrasında kurulan askeri yönetim, ABD ve batıyla ilişkileri geliştirme çabası içine girildi.

1990-2000 dönemde doğu blokunda bir çöküş yaşandı. Bu bağlamda 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması, yeni bir durumu ortaya çıktı. İki kutuplu dünya yerini karışıklığa ve bölgesel sıcak çatışmalara bıraktı. Bu süreç Türkiye’ye yeni kazanımlar için uygun ortam sağladı. Ancak iç siyasette yaşana gelişmeler nedeniyle Türkiye bu durumdan yeterince istifade edemedi. Bunu yanında bu dönemde güney komşusu olan Irakta yaşana gelişmeler Türk dış politikasını şekillendiren bir diğer etken oldu.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 11

1. Türkiye, ABD’nin baskısıyla Haşhaş ekimin hangi sene yasaklamıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: D) 1971

2.Türkiye SSCB ilişkilerinde yakınlaşmanın bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay kaç senesinde Moskova’yı ziyaret etmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) 1969

3.ABD aşağıdaki hangi olay üzerine Türkiye’ye ambargo uygulamıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: A) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı

4.Dış politikada “Jonhson Mektubu” olarak bilinen belge hangi sene Türk hükümetine yollanmıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: A) 1964

5- Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı hangi yıl gerçekleştirmiştir?

Correct! Wrong!

C) 1974

6- Türkiye Jüpiter füzelerinin yerleşmesi ile başlayan Küba krizi hangi iki ülke arasında gerçekleşmiştir?

Correct! Wrong!

D) ABD - SSCB (Rusya)

7-

Correct! Wrong!

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 11
1. Türkiye, ABD’nin baskısıyla Haşhaş ekimin hangi sene yasaklamıştır?

A) 1961

B) 1951

C) 1981

D) 1971

E) 1941

Cevap: D) 1971
2.Türkiye SSCB ilişkilerinde yakınlaşmanın bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay kaç senesinde Moskova’yı ziyaret etmiştir?

A) 1939

B) 1989

C) 1969

D) 1959

E) 1949

Cevap: C) 1969
3.ABD aşağıdaki hangi olay üzerine Türkiye’ye ambargo uygulamıştır?

A) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı

B) Küba Krizi

C) Türkiye’nin SSCB ile yakın ilişki kurması

D) 1991 Körfez Savaşı

E) II. Dünya Savaşının başlaması

Cevap: A) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı
4.Dış politikada “Jonhson Mektubu” olarak bilinen belge hangi sene Türk hükümetine yollanmıştır?

A) 1964

B) 1962

C) 1974

D) 1967

E) 1970

Cevap: A) 1964
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 11
Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

 

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 11
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!