Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 10

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 10

İnkılap Tarihi 2 Ünite 10

1.Birleşmiş Milletlerin kurulmasına aşağıdaki konferanslardan hangisinde karar verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) San Francisco

2.Truman doktrini hangi yıl ilan edilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) 1947

3.Ortak bir ideolojiye bağlı olacak şekilde yerel yandaşlar kazanılarak Doğu Avrupa’daki komünist örgütlere hakim olmayı ve bu örgütler vasıtasıyla ilgili devletleri uydu durumuna getirmeyi hedefleyen SSCB tarafından kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Kominform

4.Aşağıdakilerden hangisi Truman yardımından faydalanmıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Yunanistan

5.Zürih ve Londra konferanslarında imzalanan antlaşmalarla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Resmi dil Rumca olacaktı

6- 1950-1960 yılları arasında Kıbrıs sorununun taraflarından biri olan Kıbrıs Rum toplumunun önderi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Correct! Wrong!

C) Makarios

7- 1958'de Kıbrıs sorun sırasında EOKA'ya karşı , Türkleri korumak için kuurulan birlik aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

C) Türk Mukavet teşkilatı

8- Aşağıdakilerden hangisi NATO üyesi değildir?

Correct! Wrong!

E) Rusya

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 10
1.Birleşmiş Milletlerin kurulmasına aşağıdaki konferanslardan hangisinde karar verilmiştir?

A) San Francisco

B) Casablanca

C) Quebec

D) Moskova

E) Tahran

Cevap: A) San Francisco
2.Truman doktrini hangi yıl ilan edilmiştir?

A) 1945

B) 1946

C) 1947

D) 1948

E) 1949

Cevap: C) 1947
3.Ortak bir ideolojiye bağlı olacak şekilde yerel yandaşlar kazanılarak Doğu Avrupa’daki komünist örgütlere hakim olmayı ve bu örgütler vasıtasıyla ilgili devletleri uydu durumuna getirmeyi hedefleyen SSCB tarafından kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) NATO

B) BM

C) ECA

D) Kominform

E) OEEC

Cevap: D) Kominform
4.Aşağıdakilerden hangisi Truman yardımından faydalanmıştır?

A) Fas

B) Tunus

C) Libya

D) Pakistan

E) Yunanistan

Cevap: E) Yunanistan
5.Zürih ve Londra konferanslarında imzalanan antlaşmalarla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özelliklerinden biri değildir?

A) Cumhurbaşkanı Rum, yardımcısı Türk olacaktı

B) Resmi dil Rumca olacaktı

C) Yüzde 70’i Rumlardan yüzde 30’u Türklerden oluşan bir yasama meclisi oluşturulacaktı

D) Hükümet üyelerinin 7’si Rum, 3’ü Türk olacaktı

E) Ordusunun yüzde 60’ı Rumlardan yüzde 40’ı Türklerden oluşacaktı

Cevap: B) Resmi dil Rumca olacaktı
6.NATO hangi amaçla kurulmuştur?
Cevap:  Temelde SSCB’ni çevreleyerek yalıtmayı hedefleyen NATO, Batı Avrupa ülkelerinin kapitalist dünya ekonomisi içerisinde tutulmasını, Avrupa’nın ABD ile birlikte hareket etmesini ve komünist hareketlerin gelişiminin engellenmesini amaçlıyordu.
7.Truman doktrini ve Marshall yardımları kapsamında Türkiye’ye verilen desteğin olumsuz tarafları nelerdir?
Cevap: Yardım için getirilen koşulların, Türk ekonomisini içinden çıkılmaz bir girdabın içine doğru sürükleyebileceğini ve ülkeyi Batılı devletlerin bir gıda ve hammadde deposu haline getiriyordu.”
8.Eisenhower doktrininin temel hedefleri nelerdi?
Cevap:Eisenhower doktrini ile ABD, Avrupa’ya yaptığı gibi Ortadoğu ülkelerine askeri ve ekonomik destek sağlama taahhüdünde bulunurken, yardımı kabul eden devletlere karşı komünist bloktan bir saldırı gelmesi halinde yardımcı olacağını ilan ediyordu.
9.Bağdat Paktı neden kurulmuştur?
Cevap:1955 yılında Türkiye ile Irak arasında Karşılıklı İşbirliği Antlaşması imzalandı. Bağdat Paktı adı verilen bu antlaşma, tarafların güvenlik ve savunma alanında işbirliği yapmalarını, karşılıklı olarak içişlerine saygı göstermelerini, aralarındaki sorunları barışçıl yöntemlerle çözmelerini öngörmekteydi.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 10
Kanalımıza Abone Olun
Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube
register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 10
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!