Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 14

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 14

inkılap tarihi2 nüite-14

Bölüm Özeti

1938-1950 İnönü döneminde sosyo-kültürel hayatta, Atatürk döneminden farklı olarak hümanist-laik bir anlayış benimsendi. Hümanizmin etkisi Halk evlerinde oldukça fazladır. Bu dönemde Türk toplumunun önemli bir kesimi köyde yaşadığı göz önüne alınırsa köylünün kültür seviyesini yükseltmek, köyden kente göçü azaltmak maksadıyla 1940 senesinde Köy enstitüleri açıldı. Ayrıca bu dönemde Batı klasiklerinin Türkçeye çevrildi 1948 sesinden Harika Çocuk Yasası çıkarılarak özel yetenekli çocuklar Avrupa’ya yollandı.

1950-1960 Demokrat Parti döneminde İnönü döneminde uygulanan hümanizm politikasından vaz geçildi. Köy enstitüleri kapatıldı. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilişkileri ekonomik, siyasi ve askeri alanların yanı sıra kültürel hayata da yansıdı. Nitekim yayın organlarında dönemin meşhur ve batılı zenginlerin hayatları ile teknolojik ve bilimsel gelişmeler kültür ve sanatta önemli yer tuttu. Anıtkabir inşaatı tamamlandı. Türkiye’nin değişik yerlerinde de üniversiteler eğitim-öğretime başladı.

1960-1980 döneminde kültür politikasının “milli kültüre” ağırlık verildi. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) kuruldu. Dönemin sosyal ve ekonomik şartlarından kaynaklanan sorunlar müziğe de yansıdı. Bu bağlamda Arabesk müzik ve kültürün ön plana çıktı.

1980-2000 döneminde TRT etkinliğini ve yayınlarını giderek artırırdı. Özel Televizyon ve radyo 90’lardan itibaren toplum hayatında yerini aldı. Pek çok kentte sanat galerili açıldı. Çeşitli sanat festivalleri düzenlendi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 14

1. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel döneminde gerçekleşmiştir? I. Bazı liselerde Yunanca ve Latince eğitim veren sınıflar açıldı. II. Atatürk döneminde uygulanan kültür politikalarına devam edildi. III. Tarih alanındaki çalışmalarda hümanizm ön plana çıktı. IV. Osmanlıca okullarda tekrar öğretilmeye başlandı V. Türkçe’nin yanında Arapça dersleri de verilmeye başladı.

Correct! Wrong!

Cevap: D) I-III

2.Devlet Tiyatroları içerisinde yer alan Devlet Opera ve Balesi, hangi tarihte yapılan bir düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş olarak kabul edilerek Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü adını almıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: A) 1970

3.Hangi iktidar döneminde Anıtkabir tamamlanarak Atatürk’ün na’şı buraya nakledilmiştir.

Correct! Wrong!

Cevap: C) Demokrat Parti

4.Türkiye’de toplum hayatında önemli bir rol işgal edecek bir kurum olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), kaç senesinde kurulmuştur.

Correct! Wrong!

Cevap: B) 1964

5.Fastfood (ayaküstü) yemek kültürü ile Hollywood film ve dizileri Türk halkını tesiri ilk defa hangi senelerde hissedilmiştir.

Correct! Wrong!

Cevap: A) 1980’ler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 14
1.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel döneminde gerçekleşmiştir?

I. Bazı liselerde Yunanca ve Latince eğitim veren sınıflar açıldı.
II. Atatürk döneminde uygulanan kültür politikalarına devam edildi.
III. Tarih alanındaki çalışmalarda hümanizm ön plana çıktı.
IV. Osmanlıca okullarda tekrar öğretilmeye başlandı
V. Türkçe’nin yanında Arapça dersleri de verilmeye başladı.

A) I-II

B) II-IV

C) IV-V

D) I-III

E) II-V

Cevap: D) I-III
2.Devlet Tiyatroları içerisinde yer alan Devlet Opera ve Balesi, hangi tarihte yapılan bir düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir kuruluş olarak kabul edilerek Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü adını almıştır?

A) 1970

B) 1940

C) 1949

D) 1960

E) 1950

Cevap: A) 1970
3.Hangi iktidar döneminde Anıtkabir tamamlanarak Atatürk’ün na’şı buraya nakledilmiştir.

A) Cumhuriyet Halk Partisi

B) Adalet Partisi

C) Demokrat Parti

D) Anavatan Partisi

E) Milliyetçi Hareket Partisi

Cevap: C) Demokrat Parti
4.Türkiye’de toplum hayatında önemli bir rol işgal edecek bir kurum olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), kaç senesinde kurulmuştur.

A) 1974

B) 1964

C) 1944

D) 1954

E) 1934

Cevap: B) 1964
5.Fastfood (ayaküstü) yemek kültürü ile Hollywood film ve dizileri Türk halkını tesiri ilk defa hangi senelerde hissedilmiştir.

A) 1980’ler

B) 1960’lar

C) 1990’lar

D) 1940’lar

E) 1930’lar

Cevap: A) 1980’ler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 14
Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 14

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 9
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!