auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal Hizmet

Psikoloji Vize Soruları Ünite 1

Psikoloji Vize Soruları

1. Psikolojinin Konusu Ve Tarihsel Süreci

Ünite 1 Online Test

1. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin alt alanlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D. Sağduyu Psikolojisi

2. Klinik psikologlar ile psikiyatristler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Cevap : E. Bağımsız veya ortaklaşa tedavi yürütebilirler.

3. Psikolojinin benzer alanlardan temel farkı nedir?

Correct! Wrong!

Cevap : B. Yöntemi

4. Hangisi bir bilim olarak psikolojinin amaçlarından değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A Savunmak

5. Hangisi uygulamalı bir alan değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : C. Bilişsel psikoloji

6. Psikolojinin resmi kuruluş tarihi hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : B. 1879

7. Sporcuların davranışları, duyguları ve motivasyonel süreçleri gibi konular üzerine araştırma yapan alt alan hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : D. Spor psk.

8. Müzik dinlerken tek tek notaları değil, melodiyi duyarız örneği hangi yaklaşımındır?

Correct! Wrong!

Cevap : B. Gestalt

9. İnsan zihnini açıklamak için bilgisayar metaforunu kullanılan yaklaşım hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap : E. Bilişselcilik

10. Davranışcılık için zihin… Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

Correct! Wrong!

Cevap : A. Kara kutu

Psikoloji Vize Soruları

Psikoloji Ünite-1 Çalışma Soruları

1- “Psikolojinin uzun bir geçmişi ancak kısa bir tarihi vardır.” diyen psikolog kimdir?

A) Wilhelm Wundt
B) Herman Ebbinghaus
C) William James
D) John Watson

Cevap : B) Herman Ebbinghaus
2- Küçük çocukların yapamadığı şeyleri büyük çocukların nasıl yapabildiklerini açıklamak veya babaannenizden/dedenizden nasıl farklı veya benzer olabileceğinizi açıklayan ilkeleri ortaya koymak aşağıdakilerden hangi psikoloji alanına girer?

A) Klinik Psikoloji
B) Sosyal psikoloji
C) Bilişsel psikoloji
D) Gelişim psikolojisi

Cevap : D) Gelişim psikolojisi
3- Dil, hafıza, öğrenme, duyum ve algı, motivasyon gibi belirli süreç ve işlevleri inceleyen psikoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilişsel psikoloji
B) Gelişim psikolojisi
C) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
D) Sosyal psikoloji

Cevap : A) Bilişsel psikoloji
NOT: Bilişsel psikoloji, dil, hafıza, öğrenme, duyum ve algı, motivasyon gibi belirli süreç ve işlevleri inceler ve insan zihninin temel özelliklerini tanımlama ve açıklama amacını taşır. Örneğin bir metni nasıl daha iyi aklınızda tutabileceğinizle ilgili cevaplar bu alanda yürütülen araştırmalar vasıtasıyla ortaya konulabilir.
4- Psikolojik kökenli sorunları olan bireylerin bu sorunlarının çözümünde yardımcı olma amacını taşıyan psikoloji alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilişsel psikoloji
B) Sosyal psikoloji
C) Klinik Psikoloji
D) Gelişim psikolojisi

Cevap : C) Klinik Psikoloji
NOT: Klinik Psikoloji, psikolojik kökenli sorunları olan bireylerin bu sorunlarının çözümünde yardımcı olmak amacını taşır. Aynı zamanda bu davranışların nedenleri, çözümleri ve ne tür teknikler kullanılarak ele alınabileceği ile ilgili araştırmalar yürütür. Gündelik hayatta psikoloji denildiği zaman ilk akla gelen alan olmakla birlikte, psikolojinin uygulamalı alanlarından biridir.
5- Gündelik insan hayatı içindeki sorunlara odaklı olan uygulamalı alan psikolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelişim psikolojisi
B) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
C) Bilişsel psikoloji
D) Sosyal psikoloji

Cevap : B) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
NOT: Bu alanların bir kısmı (bilişsel, gelişim, sosyal psikoloji. gibi) doğrudan insanın yapı ve özelliklerini tanımlayıp açıklamak amacını taşıyan temel alanlardır. Bir kısmı ise (klinik, endüstri, trafik, eğitim psikoloji gibi) gündelik insan hayatı içindeki sorunlara odaklı olan uygulamalı alanlardır.
6- İnsanların tavır ve davranışlarını belirleyen sosyal etmenleri ve insanların küçük gruplar içerisindeki davranışlarını ve etkileşimlerini tanımlamak ve açıklamak amacını taşıyan psikoloji alt alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilişsel psikoloji
B) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
C) Klinik Psikoloji
D) Sosyal psikoloji

Cevap : D) Sosyal psikoloji
7- Darülfünün çatısı altında Umumi Psikoloji Kürsüsü kaç yılında açılmıştır?

A) 1919
B) 1915
C) 1920
D) 1910

Cevap : A) 1919
NOT: Türkiyede psikoloji eğitimi 1915 yılında Darülfünün çatısı altında verilen psikofizyoloji gibi derslerle başlamıştır. Daha sonra 1919 yılında Mustafa Şekip Tunç’un Türkiye’ye gelmesiyle yine Darülfünün çatısı altında Umumi Psikoloji Kürsüsü açılmış olduğu bilinmektedir (İhsanoğlu, 2010, McKinney, 1961). Bugüne benzer bir yapılanma, 1933 Üniversite Reformundan sonra gerçekleşmiş ve ülkemizde ilk psikoloji mezunları, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü çatısı altında 1938 yılında verilmiştir
8- Organik kökenli normal dışı davranışların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış kişilere ne denir?

A) Psikiyatrist
B) Klinik psikolog
C) Psikolog
D) Terapist

Cevap : A) Psikiyatrist
9- Tanı gerektirmeyen psikolojik sorunlara danışmanlık yapan veya mesleki danışmanlık, özel eğitim gibi alanlarda çalışan kişilere ne denir?

A) Psikiyatrist
B) Psikolog
C) Psikolojik Danışmanlık
D) Klinik psikolog

Cevap : C) Psikolojik Danışmanlık
NOT: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik eğitimi ise Eğitim Fakülteleri çatısı altında verilmekte ve 4 yıllık lisans eğitimi sonrası Psikolojik Danışman ünvanıyla mezun olunmaktadır. Psikolojik Danışmanlar, tanı gerektirmeyen psikolojik sorunlara danışmanlık yaparlar veya mesleki danışmanlık, özel eğitim gibi alanlarda çalışırlar. Örneğin okul rehberlik servislerinde sunulan pek çok hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uygulamaları için yerinde bir örnek olacaktır.
10- Psikoloji Laboratuvarı ilk kim tarafından kurulmuştur?

A) William James
B) Herman Ebbinghaus
C) John Watson
D) Wilhelm Wundt

Cevap : D) Wilhelm Wundt
NOT: Psikolojinin bir bilim olarak tarihi, 1879 yılında, Wilhelm Wundt tarafından Almanya’nın Leipzig şehrinde kurulan “Psikoloji Laboratuvarı” ile başlatılır. Bu tarihin ne kadar önemsenmekte olduğu, tüm dünyada psikoloji biliminin ortaya çıkışının 100. Yılının 1979 yılında kutlanmasından da anlaşılabilir.
11- Deneysel psikolojiyi bir bilim dalı olarak başlatan kişi kimdir?

A) Wilhelm Wundt
B) William James
C) John Watson
D) Edward Titchener

Cevap : A) Wilhelm Wundt
12- Türkiye’de İstanbul Üniversitesinde ilk kez psikoloji laboratuvarı kaç yılında kurulmuştur?

A) 1879
B) 1883
C) 1926
D) 1936

Cevap : D) 1936
NOT: 1883 yılında Amerika’da John Hopkins üniversitesinde; 1926’da Yunanistan’da; 1936’da Türkiye’de İstanbul Üniversitesinde ilk kez psikoloji laboratuvarı kurulmuştur.
13- Öğrenme ve hafıza konularını deneysel olarak inceleyen ilk psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) John Watson
B) Edward Titchener
C) Herman Ebbinghaus
D) William James

Cevap : C) Herman Ebbinghaus
14- Wundt’tan çok etkilenen, onun bilinç üzerine olan görüşlerini daha çok önemsemiş ve Yapısalcılık ismiyle bilinen bir yaklaşım ortaya koyan kişi kimdir?

A) William James
B) Herman Ebbinghaus
C) Edward Titchener
D) John Watson

Cevap : C) Edward Titchener
NOT: Ona göre psikolojinin asıl görevi, basit bilinçli deneyimlerin yapısını keşfetmek veya bir diğer ifadeyle, bilinci, kendini oluşturan ayrı parçalara analiz ederek bilinci tanımlamak idi. Dolayısıyla, düşünmenin neden ya da nasılı yerine “ne” olduğu incelenmeliydi.
15- 1885 yılında yayınlanan “Bellek Üzerine ” isimli kitabı psikolojiye yeni bir alan ve yeni ufuklar açan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herman Ebbinghaus
B) Edward Titchener
C) Wilhelm Wundt
D) John Watson

Cevap : A) Herman Ebbinghaus
16- Öğrenme, akılda tutma ve çağrışımları incelemek için anlamsız heceler ile diziler oluşturarak çalışmış ve geliştirdiği teknikle bu alanda bir devrim yaratan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wilhelm Wundt
B) John Watson
C) Edward Titchener
D) Herman Ebbinghaus

Cevap: D) Herman Ebbinghaus
17- Zihnin işlevleriyle veya organizmanın içinde bulunduğu çevreye uyum sağlamasıyla ilgilenen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikanaliz
B) Davranışçılık
C) Yapısalcılık
D) İşlevselcilik

Cevap : D) İşlevselcilik
NOT: İşlevselcilik daha öncekilerden farklı olarak, zihin ne yapar veya zihin nasıl çalışır sorusunu incelemeyi önemli bulmuştur. Adından da anlaşılabileceği üzere, bu yaklaşım, zihnin işlevleriyle veya organizmanın içinde bulunduğu çevreye uyum sağlamasıyla ilgilenmiştir.
18- Uygulamalı psikoloji bir çok kişi tarafından geliştirilmiştir, aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) S.G. Hall
B) J. Cattell
C) W.D. Scott
D) Wilhelm Wundt

Cevap : D) Wilhelm Wundt
NOT: Uygulamalı psikoloji, S.G. Hall (1844-1924), J. Cattell (1860 – 1944), W.D. Scott (1869-1955) gibi isimler tarafından geliştirilmiştir.
19- Davranışçı yaklaşımın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) John Watson
B) Wilhelm Wundt
C) Edward Titchener
D) Herman Ebbinghaus

Cevap : A) John Watson
20- İnsan dünyaya yalnızca basit reflekslerle donanmış olarak gelmekte ve tüm özelliklerini yaşadığı çevre içinde, temel refleksleri üzerine inşa olan öğrenilmiş davranışlar ile yani klasik koşullanma ile edindiğini söyleyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) William James
B) John Watson
C) Wilhelm Wundt
D) Edward Titchener

Cevap : B) John Watson
21- Gözlem yoluyla ve model alarak öğrenme biçimlerini ortaya koyan kişi kimdir?

A) Sigmund Freud
B) Wilhelm Wundt
C) John Watson
D) Albert Bandura

Cevap : D) Albert Bandura
NOT: İkinci kuşak davranışçılık ya da yeni-davranışçılık 1930-1960 yılları arasında E.Tolman, E. Guthrie, C. Hull ve B.F. Skinner’in çalışmalarıyla sürmüştür. Üçüncü kuşak davranışçılık ya da sosyal davranışçılık 1960’lardan itibaren A. Bandura, J. Rotter gibi isimlerle sürmüştür. Ancak 1980’lerde kendini düzenleme gibi yeni kavramlar tanımlayarak sosyal-bilişsel bir görüşe ulaşmıştır.
22- Gestalt sözcüğü ne anlama gelmektedir?

A) Davranış
B) Psikoloji
C) Bütün
D) Kişi

Cevap : C) Bütün
NOT: Gestalt psikolojisi, 1900’lü yılların başında, Almanya’da Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) ve Wolfgang Köhler (1887-1967) tarafından oluşturulmuştur. Gestalt sözcüğü, Almanca “bütün”, “biçim” gibi anlamlara gelmektedir.
23- “Bütün parçalarının toplamından fazla ve farklıdır” verilen ifade hangi yaklaşıma aittir?

A) Davranışçılık
B) Gestalt
C) Yapısalcılık
D) İşlevselcilik

Cevap : B) Gestalt
24- Klinik çalışmaları sonucunda “psikanaliz” adı verilen bir tedavi tekniği geliştiren kimdir?

A) William James
B) Max Wertheimer
C) John Watson
D) Sigmund Freud

Cevap : D) Sigmund Freud
25- O, insanın farkında olmadığı ve aslında davranışlarını yönlendiren bir bilinçaltının olduğunu söyleyen kimdir?

A) John Watson
B) Sigmund Freud
C) Wilhelm Wundt
D) Albert Bandura

Cevap : B) Sigmund Freud
26- 1950’li yıllarda psikodinamik ve davranışçı yaklaşımlara bir tepki olarak ortaya çıkan psikoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Davranışçılık
B) Gestalt Ekolü
C) Psikanaliz
D) Hümanistik psikoloji

Cevap : D) Hümanistik psikoloji
NOT: İnsanlar, kendi varoluşlarının bilincinde olan, doğal olarak iyiye yönelen ve seçim yeteneğine sahip varlıklardır. İnsanın hedefi kendi potansiyelini gerçekleştirmek olmalı; bunu sağlamak için ise insan doğasının bütünlüğüne inanılarak özgür irade, spontanlık ve bireyin yaratıcı gücünü geliştirmek üzerine çalışılmalıdır.
27- Kendini Gerçekleştirme Kuramı kim tarafından kurulmuştur?

A) Albert Bandura
B) Sigmund Freud
C) Wertheimer
D) Maslow

Cevap : D) Maslow
28- “Danışan merkezli tedavi” denilen psikoterapi yaklaşımını ortaya atan kişi kimdir?

A) Maslow
B) Rogers
C) Wertheimer
D) Sigmund Freud

Cevap : B) Rogers
29- Eylemlerin içgüdüler ile sosyal gereklilikler arasındaki çatışmaları çözme çabası ile oluştuğunu kabul eden yaklaşım hangisidir?

A) Gestalt ekolü
B) Hümanistik
C) Davranışçılık
D) Psikodinamik yaklaşım

Cevap : D) Psikodinamik yaklaşım
30- Davranışların kökenlerini araştırarak bunların evrim sürecinde ne gibi uyumsal üstünlükler sağlamış olabileceğini inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrimsel Psikoloji
B) Hümanistik psikoloji
C) Gestalt Ekolü
D) Psikodinamik yaklaşım

Cevap : A) Evrimsel Psikoloji
31- İnsan zihnini özünde bilişsel/akli bir sistem olarak tasavvur eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Psikodinamik yaklaşım

B) Bilişsel yaklaşım
C) Davranışçılık
D) Evrimsel psikoloji

Cevap : B) Bilişsel yaklaşım

Ünite 1

1. Psikolojinin Konusu Ve Tarihsel Süreci

1. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin alt alanlarından biri değildir?

A. Bilişsel Psikoloji
B. Gelişim Psikolojisi
C. Trafik Psikolojisi
D. Sağduyu Psikolojisi
E. Sağlık Psikolojisi

Cevap : D. Sağduyu Psikolojisi

2. Klinik psikologlar ile psikiyatristler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. İkisi de ilaç yazar
B. İkisi de mezun olduklarında terapi yapabilir
C. İkiside aynı eğitimi görür
D. İkisi de aynı meslek odasına bağlıdır.
E. Bağımsız veya ortaklaşa tedavi yürütebilirler.

Cevap : E. Bağımsız veya ortaklaşa tedavi yürütebilirler.

3. Psikolojinin benzer alanlardan temel farkı nedir?

A. Konusu
B. Yöntemi
C. Bulguları
D. Yorumları
E. İstatistik teknikleri

Cevap : B. Yöntemi

4. Hangisi bir bilim olarak psikolojinin amaçlarından değildir?

A. Savunmak
B. Tanımlamak
C. Tahmin etmek
D. Açıklamak
E. Düzenlemek

Cevap : Savunmak

5. Hangisi uygulamalı bir alan değildir?

A. Trafik Psikolojisi
B. Spor psikolojisi
C. Bilişsel psikoloji
D. Okul Psikolojisi
E. Endüstri Psikolojisi

Cevap : C. Bilişsel psikoloji

6. Psikolojinin resmi kuruluş tarihi hangisidir?

A. 1925
B. 1879
C. 1766
D. 1912
E. 1779

Cevap : B. 1879

7. Sporcuların davranışları, duyguları ve motivasyonel süreçleri gibi konular üzerine araştırma yapan alt alan hangisidir?

A. Motivasyon psk.
B. Duygu psk.
C. Öğrenme psk.
D. Spor psk.
E. Okul psk.

Cevap : D. Spor psk.

8. Müzik dinlerken tek tek notaları değil, melodiyi duyarız örneği hangi yaklaşımındır?

A. Bilişsel
B. Gestalt
C. Davranışçı
D. Evrimsel
E. Yapısalcılık

Cevap : B. Gestalt

9. İnsan zihnini açıklamak için bilgisayar metaforunu kullanılan yaklaşım hangisidir?

A. Davranışçılık
B. Gestalt
C. İşlevselcilik
D. Evrimselcilik
E. Bilişselcilik

Cevap : E. Bilişselcilik

10. Davranışcılık için zihin…
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A. Kara kutu
B. Saat
C. Boş sepet
D. Dolu sandık
E. Telefon Santrali

Cevap : Kara kutu

Psikoloji Vize Soruları

Auzef Psikoloji
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!