auzefKamu YönetimiMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimine Giriş

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme -4

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-4

#1. Bir köy ahalisinin, toprak sahibinin istemi doğrultusunda seçimlerde tek bir partiye oy vermesi nasıl bir siyasal katılma biçimidir?

#2. Şirketlerin yeni düzenleme mekanizmalarını kabullenmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

#3. Bir bakanlığın hükümetten daha fazla bütçe talep etmesi ne tür bir girdidir?

#4. Muhafazakâr düşünce için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#5. İktidara geçmeyi amaçlamadan, siyasal otoritelerin kararlarını kendi çıkarları doğrultusunda etkileme çabası içerisinde bulunan örgütlere ne ad verilmektedir?

#6. Temsilde, seçilmişlerin seçmenlerin istek ve iradelerine sıkı bir biçimde bağlanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Hegel’in diyalektiğinde sürecin itici unsuru nedir?

#8. Yeni Kurumsalcı yaklaşıma göre siyasal kurumların çıkarlarını maksimize edecek şekilde hareket etmeleri aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarını tanımlayan bir özellik değildir?

#10. Hukukun üstünlüğü ilkesi aşağıdakilerden hangisini içermez?

#11. Yasama ve yürütme için iki ayrı seçim yapılan ve katı kuvvetler ayrılığına dayanan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi bir STK ( sivil toplum kuruluşları ) için söylenemez?

#13. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan demokrasi modeline özgü mekanizmalardan biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi küresel kentlerin özelliklerinden biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi reel sosyalist ekonomiler için söylenemez?

#16. Siyasal partilerin çeşitli kişi grup ve kuruluşların siyasi sistem karşısındaki isteklerinin, genel siyaset alternatiflerine dönüştürülmesi işlevine ne ad verilmektedir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi üretimin küreselleşmesini tam olarak ifade eder?

#18. Şekli eşitlik ne demektir?

#19. . Aşağıdakilerden hangisi piyasa sistemini savunanlar tarafından öne sürülen bir argüman değildir?

#20. Küreselleşme ile ortaya çıkan “demokrasi açığı” nasıl tarif edilebilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

1. Hegel’in diyalektiğinde sürecin itici unsuru nedir?

a) Akıl

b) Emek

c) Altyapı unsurları

d) Sömürü

e) Maddi koşullar

Cevap : a) Akıl

2. Muhafazakâr düşünce için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Reaksiyonerdir.

B. Tarihsel somut deneyimi esas alır.

C. Aydınlanma karşıtıdır.

D. İnsanın doğuştan “iyi” olduğunu savunurlar.

E. Kadim toplumsal düzeni savunur.

Cevap : D. İnsanın doğuştan “iyi” olduğunu savunurlar.

3. . Aşağıdakilerden hangisi piyasa sistemini savunanlar tarafından öne sürülen bir argüman değildir?

A. Piyasa verimi artırır.

B. Piyasa özgürlük alanıdır.

C. Piyasa kendi doğallığında dengeye ulaşır

D. Piyasa ancak devlet kontrolünde işleyebilir.

E. Piyasa yenilikleri teşvik eder.

Cevap : D. Piyasa ancak devlet kontrolünde işleyebilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi reel sosyalist ekonomiler için söylenemez?

A. Devlet, özel sektörle birlikte ekonomide rol oynar.

B. Planlamaya dayanırlar.

C. Bürokratik otorite ekonomiye hâkimdir.

D. Ağır sanayinin inşasında başarılı oldu.

E. Tüketici taleplerini karşılamada başarısız oldular.

Cevap : A. Devlet, özel sektörle birlikte ekonomide rol oynar.

5. Bir bakanlığın hükümetten daha fazla bütçe talep etmesi ne tür bir girdidir?

a) Gizli Talep

b) Destek girdisi

c) Yaygın destek

d) Açık Talep

e) Sistem İçi Talep

Cevap : e) Sistem İçi Talep

6. Şekli eşitlik ne demektir?

A. İnsanların ekonomik anlamda eşit olmaları

B. İnsanların fırsat eşitliğine sahip olmaları

C. İnsanlara eşit olanakların sunulması

D. İnsanların aslında eşit olmamaları

E. İnsanların hukuk ve idare önünde eşit olmaları

Cevap : E. İnsanların hukuk ve idare önünde eşit olmaları

7. Yeni Kurumsalcı yaklaşıma göre siyasal kurumların çıkarlarını maksimize edecek şekilde hareket etmeleri aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?

a) Rasyonel Tercih Kurumsalcılığı

b) Yol Bağımlılığı

c) Sosyolojik Kurumsalcılık

d) Tarihsel Kurumsalcılık

e) Kurumsal idealizm

Cevap : a) Rasyonel Tercih Kurumsalcılığı

8. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan demokrasi modeline özgü mekanizmalardan biri değildir?

A. Referandum

B. Kent meclisleri

C. Rotasyon

D. Halk jürisi

E. Uzman atama

Cevap : E. Uzman atama

9. Temsilde, seçilmişlerin seçmenlerin istek ve iradelerine sıkı bir biçimde bağlanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Temsili vekâlet

B. Demokratik vekâlet

C. Bürokratik vesayet

D. Emredici vekâlet

E. Temsili demokrasi

Cevap : D. Emredici vekâlet

10. Aşağıdakilerden hangisi küresel kentlerin özelliklerinden biri değildir?

a) Küresel ölçekte yatırım çekebilmesi

b) Nitelikli işgücü kapasitesine sahip olması

c) Kapalı bir ekonomik sisteme sahip olabilmesi

d) Ulaşım kapasitesinin yüksek olması

e) Uluslararası kuruluşlardan kredi bulabilme kapasitesinin yüksek olması

Cevap : c) Kapalı bir ekonomik sisteme sahip olabilmesi

11. Hukukun üstünlüğü ilkesi aşağıdakilerden hangisini içermez?

A. Anayasa

B. Sınırlı devlet

C. İdari işlemlerin hukuka uygunluğu

D. Yargısal süreçlerin hukuka uygunluğu

E. Yönetenlerin mutlak otoritesi

Cevap : E. Yönetenlerin mutlak otoritesi

12. Yasama ve yürütme için iki ayrı seçim yapılan ve katı kuvvetler ayrılığına dayanan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Parlamenter Sistem

b) Başkanlık Sistemi

c) Yarı Başkanlık Sistemi

d) Meclis Hükümeti Sistemi

e) Başbakanlık Sistemi

Cevap : b) Başkanlık Sistemi

13. Aşağıdakilerden hangisi çıkar gruplarını tanımlayan bir özellik değildir?

A. Dar kesimsel çıkarları dile getirirler.

B. Bir ideolojiye dayanmazlar.

C. Yönetim erkini ele geçirmeyi hedeflemezler.

D. Demokrasiyi savunurlar.

E. Kapsamlı bir programları yoktur.

Cevap : D. Demokrasiyi savunurlar.

14. Aşağıdakilerden hangisi bir STK ( sivil toplum kuruluşları ) için söylenemez?

A. Ekonomik amaçlı değildirler.

B. Devlet aygıtının dışındadırlar.

C. Politikaları etkilemeye çalışırlar.

D. Ortak çıkarı temel alırlar.

E. Devlete karşıdırlar.

Cevap : E. Devlete karşıdırlar.

15. Siyasal partilerin çeşitli kişi grup ve kuruluşların siyasi sistem karşısındaki isteklerinin, genel siyaset alternatiflerine dönüştürülmesi işlevine ne ad verilmektedir?

a) Çıkarların Birleştirilmesi

b) Siyasi Devşirme

c) Siyasal Toplumsallaşma

d) İktidarı Eleştirme

e) Siyasal İletişim

Cevap : a) Çıkarların Birleştirilmesi

16. Küreselleşme ile ortaya çıkan “demokrasi açığı” nasıl tarif edilebilir?

A. Ulus-devlet karar mekanizmalarının halk iradesinden kopması

B. Ulus devletlerin güç kaybetmeleri

C. Ulus devletlerin otoriterleşmesi

D. Ulus devletlerin güç kazanmaları

Cevap : A. Ulus-devlet karar mekanizmalarının halk iradesinden kopması

17. İktidara geçmeyi amaçlamadan, siyasal otoritelerin kararlarını kendi çıkarları doğrultusunda etkileme çabası içerisinde bulunan örgütlere ne ad verilmektedir?

a) Sivil Toplum

b) Çıkar Grubu

c) Siyasal Parti

d) Kamu Kurumu

e) Dernek

Cevap : b) Çıkar Grubu

18. Aşağıdakilerden hangisi üretimin küreselleşmesini tam olarak ifade eder?

A. Ticaretin küresel olarak artması

B. Üretimin küresel olarak artması

C. Metaların hâkim bir şirket kontrolünde farklı ülkelerde üretilmesi

D. Üretimde bilgi ve teknolojinin öneminin artması

E. Sermayenin küresel hareket edebilme kabiliyetinin artması

Cevap : C. Metaların hâkim bir şirket kontrolünde farklı ülkelerde üretilmesi

19. Şirketlerin yeni düzenleme mekanizmalarını kabullenmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A)- Sosyal itibarlarını koruma

B)- Satışlarını artırma

C)- Hukuka olan saygıları

D)- Ulus-devlet müeyyidelerinden çekinmeleri

E)- Dünya Ticaret Örgütü’nün bu konudaki zorlamaları

Cevap : A)- Sosyal itibarlarını koruma

20. Bir köy ahalisinin, toprak sahibinin istemi doğrultusunda seçimlerde tek bir partiye oy vermesi nasıl bir siyasal katılma biçimidir?

a) Sınırlı katılma

b) Uyarılmış katılma

c) Gladyatör faaliyet

d) İzleme

e) Topluluk düzeyinde katılma

Cevap : b) Uyarılmış katılma

Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-4

PLAY  GOOGLE UYGULAMAMIZI İNDİRİN

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Siyaset Bilimine Giriş, Küreselleşme, Siyaset Bilimine Giriş Final Deneme Sınavı-3

Editor

Editör

error: Content is protected !!