auzefKamu YönetimiMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimine Giriş

Siyaset Bilimine Giriş Ünite -14

Küreselleşme Ve Siyasetin Yeni Biçimleri

#1. Bir partinin il temsilcisi ile talebi için görüşen kimse Milbriht’a göre ne tür bir siyasal katılma davranışı göstermiştir?

#2. Bir köy ahalisinin, toprak sahibinin istemi doğrultusunda seçimlerde tek bir partiye oy vermesi nasıl bir siyasal katılma biçimidir?

#3. Bir toplumun üyelerinin siyasete ilişkin tutum, inanç, duygu ve değer yargılarının oluşturduğu bütüne ne ad verilmektedir?

#4. Aşağıdaki alanlardan hangisi siyasal katılmanın konusu değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi üretimin küreselleşmesini tam olarak ifade eder?

#6. Aşağıdakilerden hangisi metinde bahsi geçen ve küresel şirketleri çeşitli yollarla çalışma kurallarına uymaya zorlayan örgüt ve kuruluşlardan değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlerin düzenleyici ve denetleyici kodları kabul etmelerinin nedenlerinden sayılamaz?

#8. Aşağıdakilerden hangisi siyasal katılmanın bir ön koşuludur?

#9. Şirketlerin yeni düzenleme mekanizmalarını kabullenmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanındaki hak ihlalleri alanında etkinlik kazanan yeni öznelerden değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Küreselleşme Ve Siyasetin Yeni Biçimleri

Aşağıdakilerden hangisi üretimin küreselleşmesini tam olarak ifade eder?

A. Ticaretin küresel olarak artması
B. Üretimin küresel olarak artması
C. Metaların hâkim bir şirket kontrolünde farklı ülkelerde üretilmesi
D. Üretimde bilgi ve teknolojinin öneminin artması
E. Sermayenin küresel hareket edebilme kabiliyetinin artması

Cevap : C. Metaların hâkim bir şirket kontrolünde farklı ülkelerde üretilmesi

Aşağıdakilerden hangisi çalışma alanındaki hak ihlalleri alanında etkinlik kazanan yeni öznelerden değildir?

A. Küresel şirketler
B. Ulus-devletler
C. Küresel STK’lar
D. Aktivist gruplar
E. Denetleme şirketleri

Cevap : B. Ulus-devletler

Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlerin düzenleyici ve denetleyici kodları kabul etmelerinin nedenlerinden sayılamaz?

A. Konuyla ilgili tüketici duyarlılığının artması
B. Üçüncü dünya devletlerinden konu ile ilgili baskıların artması
C. Hukuki nitelikte denetlemenin genel kabul görmeye başlaması
D. Ulus-devletlerin şirketleri bu konuda zorlamaları
E. Küresel STK ve aktivist gruplarının kampanyaları

Cevap : D. Ulus-devletlerin şirketleri bu konuda zorlamaları

Aşağıdakilerden hangisi metinde bahsi geçen ve küresel şirketleri çeşitli yollarla çalışma kurallarına uymaya zorlayan örgüt ve kuruluşlardan değildir?

A. Sivil toplum kuruluşu
B. Baskı grubu
C. Toplumsal hareket
D. Siyasal parti
E. Lobicilik

Cevap : D. Siyasal parti

Şirketlerin yeni düzenleme mekanizmalarını kabullenmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A)- Sosyal itibarlarını koruma
B)- Satışlarını artırma
C)- Hukuka olan saygıları
D)- Ulus-devlet müeyyidelerinden çekinmeleri
E)- Dünya Ticaret Örgütü’nün bu konudaki zorlamaları

Cevap : A)- Sosyal itibarlarını koruma

Siyasal Katılım

Siyasal Kültür
Siyasal Toplumsallaşma
Siyasal Katılma
Olağan – Olağandışı Siyasal Katılma
Siyasal Katılma Dereceleri

Bölüm Soruları

Bir toplumun üyelerinin siyasete ilişkin tutum, inanç, duygu ve değer yargılarının oluşturduğu bütüne ne ad verilmektedir?

a) Siyasal Toplumsallaşma
b) Toplumsal Hareketlilik
c) Siyasi Devşirme
d) Siyasal Kültür
e) Siyasal Katılma

Cevap : d) Siyasal Kültür

Aşağıdaki alanlardan hangisi siyasal katılmanın konusu değildir?

a) Kamusal bir taleple ilgili Belediyeye dilekçe vermek
b) Seçimlerde oy kullanmak
c) Şirket yönetim kuruluna adaylığını koymak
d) Bir partinin açık hava toplantısına katılmak
e) Bir partiye üye olmak

Cevap : c) Şirket yönetim kuruluna adaylığını koymak

Aşağıdakilerden hangisi siyasal katılmanın bir ön koşuludur?

a) Kişinin yaşadığı olaylara siyasal otoritelerin kararları arasında bağ kurabilmesi
b) Kişinin oy verme hakkına sahip olması
c) Kişinin bir siyasal partiye üye olması
d) Kişinin siyasal otoritelerle temas kurması
e) Kişinin kent merkezinde yaşaması

Cevap : a) Kişinin yaşadığı olaylara siyasal otoritelerin kararları arasında bağ kurabilmesi

Bir köy ahalisinin, toprak sahibinin istemi doğrultusunda seçimlerde tek bir partiye oy vermesi nasıl bir siyasal katılma biçimidir?

a) Sınırlı katılma
b) Uyarılmış katılma
c) Gladyatör faaliyet
d) İzleme
e) Topluluk düzeyinde katılma

Cevap : b) Uyarılmış katılma

Bir partinin il temsilcisi ile talebi için görüşen kimse Milbriht’a göre ne tür bir siyasal katılma davranışı göstermiştir?

a) İzleyici
b) Gladyatör
c) Geçiş
d) Kampanyacı
e) Topluluk düzeyinde katılma

Cevap : c) Geçiş

PLAY  GOOGLE UYGULAMAMIZI İNDİRİN

siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi
Siyaset Bilimine Giriş, Küreselleşme, Küreselleşme Ve Siyasetin Yeni Biçimleri

Editor

Editör

error: Content is protected !!