AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -1

Hukukun Temel Kavramları Ünite -1

Toplumsal Düzen, Davranış Ve Hukuk Kuralları

#1. Toplum içinde uygulanagelen bir kuralın hukuk kuralı durumuna gelmesi için aranan koşullar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#2. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyalist hukuk sisteminin uygulandığı söylenebilir?

#3. Bu hukuk sisteminde özel mülkiyet kabul edilmemektedir. Bir geçiş hukuku olarak öngörülmüştür. Toplumun değiştirilerek yeni bir düzene geçilmesi amaçlanır. Yukarıda özellikleri verilen hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Türkiye’nin dâhil olduğu hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Hukukun örfe dayalı ve içtihadi bir niteliğe sahip olduğu, hukuk kurallarının çoğunluğunun yazılı olmadığı, kamu–özel hukuk ayrımının bulunmadığı hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun ana kaynaklardan biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisinin toplumsal düzen kurallarının amaç ve işlevlerinden biri olduğu söylenemez?

#8. Din kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9. Bir ülkede yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi, bir hukuk kuralında bulunması gereken unsurlar arasında yer almaz?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Hukukun Temel Kavramları Ünite -1

Hukukun Temel Kavramları Ünite -1

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Toplumsal Düzen, Davranış Ve Hukuk Kuralları

Toplumsal düzen kuralları
Din kuralları
Ahlâk kuralları
Görgü kuralları
Örf ve âdet kuralları
Hukuk kuralları

Bölüm Soruları

1) Din kurallarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İlahi bir irade tarafından konulmuştur.
B) Uhrevidir.
C) İhtiyaçlara bağlı olarak değişir.
D) Emredicidir.
E) Bir taraftan uhrevi ilişkileri bir taraftan dünyevi ilişkileri düzenler.

Cevap : C) İhtiyaçlara bağlı olarak değişir.

2) Türkiye’nin dâhil olduğu hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalist
B) İslam
C) Anglosakson
D) Kıta Avrupası
E) İslam ve Kıta Avrupası

Cevap : D) Kıta Avrupası

3) Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukunun ana kaynaklardan biri değildir?

A) Kuran
B) Sünnet
C) İcma
D) Kıyas
E) Örf ve âdet

Cevap : E) Örf ve âdet

4) Bir ülkede yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

A) Pozitif hukuk
B) Doğal hukuk
C) Tarihi hukuk
D) Objektif hukuk
E) Sübjektif hukuk

Cevap : A) Pozitif hukuk

5) Aşağıdakilerden hangisinin toplumsal düzen kurallarının amaç ve işlevlerinden biri olduğu söylenemez?

A) Güvenlik
B) Eşitlik
C) Özgürlük
D) Adalet
E) Otoritenin gücünü pekiştirme

Cevap : E) Otoritenin gücünü pekiştirme

6) Aşağıdakilerden hangisi, bir hukuk kuralında bulunması gereken unsurlar arasında yer almaz?

A) Kural
B) Otorite (devlet) tarafından konulma
C) Yaptırım
D) Kişilere yönelmişlik
E) Yazılı metin

Cevap : E) Yazılı metin

7) Bu hukuk sisteminde özel mülkiyet kabul edilmemektedir. Bir geçiş hukuku olarak öngörülmüştür. Toplumun değiştirilerek yeni bir düzene geçilmesi amaçlanır. Yukarıda özellikleri verilen hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyalist
B) İslam
C) Anglosakson
D) Kıta Avrupası
E) İslam ve Kıta Avrupası

Cevap : A) Sosyalist

8) Toplum içinde uygulanagelen bir kuralın hukuk kuralı durumuna gelmesi için aranan koşullar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Süreklilik-genel inanç-devlet desteği
B) Toplum baskısı-süreklilik
C) Aile içi uygulama-bireysel inanç-süreklilik
D) Genel inanç-süreklilik
E) Devlet desteği-süreklilik-adalet

Cevap : A) Süreklilik-genel inanç-devlet desteği

9) Hukukun örfe dayalı ve içtihadi bir niteliğe sahip olduğu, hukuk kurallarının çoğunluğunun yazılı olmadığı, kamu–özel hukuk ayrımının bulunmadığı hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam
B) Sosyalist
C) İslam ve Kıta Avrupası
D) Anglosakson
E) Kıta Avrupası

Cevap : D) Anglosakson

10) Aşağıdaki ülkelerin hangisinde sosyalist hukuk sisteminin uygulandığı söylenebilir?

A) İran
B) Suriye
C) Küba
D) Polonya
E) Pakistan

Cevap : C) Küba

Auzef hukukun temel kavramları
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!