AdaletauzefHukukun temel kavramlarıİktisatiş sağlığı ve güvenliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları Ünite -2

Hukukta Yaptırım

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Günümüzde kimi yerlerde hala geçerli olan kan gütmenin, hangi yaptırım türünün kalıntılarını taşıdığı söylenebilir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi, kural olarak, tüm borçlarında dolayı iflasa tabidir?

#3. Kişisel öç alma yaptırımından sonra hangi yaptırım çeşidi uygulanmaya başlanmıştır?

#4. Aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi, haksız davranışla bu davranışa gösterilen tepki arasındaki eşitliğe dayanmaktadır?

#5. Ambargo, hangi hukuk dalında geçerli olan bir yaptırım çeşididir?


#6. Meclis soruşturması, hangi hukuk dalında geçerli bir yaptırım türüdür?

#7. Aşağıdaki yaptırımlardan hangisi idare hukuku yaptırımlarından biri değildir?

#8. Kusurlu ve hukuka aykırı bir davranışla başkasına zarar veren kişiye verdiği zararın ödettirilmesine ne denir?

#9. Müflis sözcüğünün karşılığı olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR
Yaptırım kavramı
Yaptırım türleri
Butlan
Butlan çeşitleri
Tazminat
Yokluk

Bölüm Soruları

1) Tarihte ilk olarak ortaya çıkan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişisel öç alma
B) Tazminat
C) Butlan
D) Nispî butlan
E) Para cezası

Cevap : A) Kişisel öç alma

2) Günümüzde kimi yerlerde hala geçerli olan kan gütmenin, hangi yaptırım türünün kalıntılarını taşıdığı söylenebilir?

A) Tazminat
B) İdari para cezası
C) Hapis cezası
D) Zoralım
E) Kişisel öç alma

Cevap : E) Kişisel öç alma

3) Aşağıdaki yaptırımlardan hangisi idare hukuku yaptırımlarından biri değildir?

A) Kınama
B) Hapis cezası
C) Uyarma
D) Aylıktan kesme
E) Kademe ilerlemesinin durdurulması

Cevap : B) Hapis cezası

4) Kişisel öç alma yaptırımından sonra hangi yaptırım çeşidi uygulanmaya başlanmıştır?

A) Kısas
B) Hapis cezası
C) Para cezası
D) İdam
E) Sürgüne gönderme

Cevap : A) Kısas

5) Aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi, haksız davranışla bu davranışa gösterilen tepki arasındaki eşitliğe dayanmaktadır?

A) Fidye
B) Hapis cezası
C) Para cezası
D) Kısas
E) Sürgüne gönderme

Cevap : D) Kısas

6) Meclis soruşturması, hangi hukuk dalında geçerli bir yaptırım türüdür?

A) Ceza hukuku
B) İdare hukuku
C) Anayasa hukuku
D) Ceza hukuku
E) Uluslararası hukuk

Cevap : C) Anayasa hukuku

7) Ambargo, hangi hukuk dalında geçerli olan bir yaptırım çeşididir?

A) Ceza hukuku
B) İdare hukuku
C) Anayasa hukuku
D) Ceza hukuku
E) Uluslararası hukuk

Cevap : E) Uluslararası hukuk

8) Müflis sözcüğünün karşılığı olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borçlu
B) Alacaklı
C) İflas etmiş
D) Kefil
E) Mahkûm

Cevap : C) İflas etmiş

9) Aşağıdakilerden hangisi, kural olarak, tüm borçlarında dolayı iflasa tabidir?

A) Memurlar
B) Esnaf
C) Tacirler
D) İşçiler
E) Yabancılar

Cevap : C) Tacirler

10) Kusurlu ve hukuka aykırı bir davranışla başkasına zarar veren kişiye verdiği zararın ödettirilmesine ne denir?

A) Tazminat
B) Butlan
C) İdari para cezası
D) Fidye
E) Cebri icra

Cevap : A) Tazminat

Auzef hukukun temel kavramları
telegram adalet

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!