auzefLaborant ve veteriner sağlıkSürü Sağlığı Yönetimi

Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Final

Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Final

1- Sütten kesilen buzağıların alındığı grup bölmelerinde hayvan başına düşen alan minimum kaç metrekare olmalıdır?

A) 2.5
B) 2
C) 3.5
D) 3
E) 1.5

Cevap : A) 2.5
NOT: Sütten kesilen buzağılar 5 aylık döneme kadar 5-8 buzağılı ve aynı aylık yaşta buzağılar olacak şekilde gruplar halinde bakılır. Bu gruplarda hayvan başına düşen alan ortalama 2,5 m2 olmalıdır.

2- Aşağıdakilerden hangisi ayak problemlerinin sebeplerinden biri değildir?

A) Hayvanın ırk ve genetik yatkınlığı
B) Yavrunun doğum ağırlığının fazlalığı
C) Ortam ve barınak koşullarının iyi olmaması
D) Yaralanma
E) Beslenme hataları

Cevap : B) Yavrunun doğum ağırlığının fazlalığı
NOT: Ayak Problemlerinin Başlıca Nedenleri:
-Hayvanın ırk ve genetik yatkınlığı
-Ortam ve barınak koşullarının iyi olmaması
-Tırnak bakımının yapılmaması
-Beslenme hataları; hayvanların rasyonundaki konsantre yem oranının yüksek olması
-Yaralanma
-Laktasyon dönemi; Doğumdan sonraki ilk iki ayda ayak problemlerinin görülme oranı daha yüksektir.

3- Serbest gezinmeli sağmal inek ahırları için yemlik boyu hayvan başına kaç cm olmalıdır?

A) 75
B) 60
C) 55
D) 65
E) 70

Cevap : A) 75

4- Düve barınakları planlanırken kg başına belirlenmesi gereken minimum kapalı büyüklüğü ne olmalıdır?

A) 1,5 – 3 metrekare
B) 8 – 10 metrekare
C) 4,5 – 6 metrekare
D) 6 – 8 metrekare
E) 2 – 4 metrekare

Cevap : C) 4,5 – 6 metrekare
NOT: Düveler için ağırlığa göre değişen asgari 4,5 – 6 m2 kapalı alan ihtiyacı için barınak genişliği yem yolu hariç en az 10 m olmalıdır.

5- Aşağıdakilerden hangisi beyaz kas hastalığının semptomlarındandır?

A) Dil ve dudakta ödem, dilde mavileşme görülmesi
B) Hayvanlarda aşırı sinirlilik hali gözlenerek sese ve ışığa duyarlılığın artması
C) Dil üzerinde veziküllerin görülmesi
D) Özellikle kuzularda arka ayaklarda tutukluk, topallık, kamburluk görülmesi
E) Kılsız bölgelerde vezikül görülmesi

Cevap : D) Özellikle kuzularda arka ayaklarda tutukluk, topallık, kamburluk görülmesi
NOT: Beyaz Kas Hastalığı; Selenyum ve/veya E vitamini yetersizliğinin sebep olduğu iskelet ve kalp kasında dejeneratif bozuklardır. Özellikle kuzularda arka ayaklarda tutukluk, topallık, kamburluk gibi belirtiler görülür. Doğumdan önce koyunlara ve doğumdan sonra kuzulara yapılacak selenyum ve E vitamini enjeksiyonları ve bunları içeren mineral vitamin karışımlarının rasyona katılması koruyucu olarak tavsiye edilmektedir.

6- Doğumdan sonraki dönemde ineklerin vücut kondüsyon skorundaki kayıp en fazla ne kadar olmalıdır?

A) 1.5
B) 2
C) 0.25
D) 1
E) 0.5

Cevap : D) 1

7- Koyunlar için yemlik uzunluğu en az kaç cm olmalıdır?

A) 30 cm
B) 70 cm
C) 75 cm
D) 40 cm
E) 20 cm

Cevap : D) 40 cm

8- 100 başlık sağmal ineğin bulunduğu bir ahırda ideal yemlik ve durak yeri kapasitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 110 ineklik yemlik alanı, 120 ineklik durak yerinin
B) 105 ineklik yemlik alanı, 110 ineklik durak yerinin
C) 105 ineklik yemlik alanı, 120 ineklik durak yerinin
D) 120 ineklik yemlik alanı, 130 ineklik durak yerinin
E) 120 ineklik yemlik alanı, 110 ineklik durak yerinin

Cevap : B) 105 ineklik yemlik alanı, 110 ineklik durak yerinin
NOT: 100 sağmal ineğin olduğu bir ahırda 105 ineklik yemlik alanı, 110 ineklik durak yerinin olması faydalıdır.

9- Düvelerde kemik çatısının iyi gelişmesi neden önemlidir?

A) Ayak hastalıklarını önlemek için
B) Güç doğum riskini en aza indirmek için
C) Meme hastalıklarını önlemek için
D) Süt verimini arttırmak için
E) İkiz doğum oranını arttırmak için

Cevap : B) Güç doğum riskini en aza indirmek için

10- Besi sığırı işletmelerinde yeterli aydınlatmayı sağlayabilmek için çatının yüzde kaçı şeffaf kaplanmalıdır?

A) %20-25’i
B) %30-35’i
C) %40-45’i
D) %10-15’i
E) %5-10’u

Cevap : D) %10-15’i
NOT: Hayvanların ve çalışanların rahatça görebilmesi için yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. Doğal aydınlatma için çatının %10-15’i şeffaf kaplanarak yeterli aydınlık sağlanmalıdır. Yeterli aydınlık için 20 lx aydınlatmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

11- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sürü sağlığı ve yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

A) Hayvan verimlerinin ideal seviyelerde olması yoluyla işletmenin karlılığını arttırmak
B) Üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması
C) Hayvan sağılığı ve hayvansal üretimin devamlılığını sağlamak
D) İşletmelerin sermayesi olacak olan hayvan varlığını yetiştirmek
E) İstihdam sağlanması

Cevap : E) İstihdam sağlanması
NOT: İşletmelerde sürü sağlığı ve yönetiminin temel amacı; hayvan sağlığı ve hayvansal üretimin devamlılığını sağlamak, işletmelerin sermayesi olacak olan hayvan varlığını yetiştirmek, hayvan verimlerinin ideal seviyelerde olması yoluyla işletmenin karlılığını artırarak, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesidir.

12- Buzağılara doğumdan sonraki ilk saat içinde en az ne kadar kolostrum verilmelidir?

A) 2 litre
B) 1 litre
C) 4 litre
D) 0,5 litre
E) 1,5 litre

Cevap : A) 2 litre
NOT: Buzağılar zayıf bağışıklık ile doğarlar, bu nedenle kolostrumdan elde edilen bu immünoglobulinler, buzağıların bağışıklık sistemlerini geliştirmelerinin en iyi ve tek yoludur. İlk iki saatte anneden gelen pasif bağışıklık immunoglobulinler bağırsaklar yoluyla yüksek düzeyde yavruya geçebilmektedir. Bu sebeple ilk saatte buzağıya 2 litreden az olmamak kaydıyla içebildiği kadar kolostrum verilmelidir.

13- Hayvanın kulak numarası, ırkı, cinsiyeti, ana ve baba bilgileri, doğum tarihi gibi hayvanla ilgili kayıtlar hangi tip kayda girmektedir?

A) Döl verimi kayıtları
B) Sağlık kayıtları
C) Süt verimi kayıtları
D) Büyüme ile ilgili kayıtlar
E) Tanımlayıcı kayıtlar

Cevap : E) Tanımlayıcı kayıtlar
NOT: Tanımlayıcı Kayıtlar:
Hayvanın kulak numarası, ırkı, cinsiyeti, ana ve baba bilgileri, doğum tarihi gibi hayvanla ilgili kayıtları kapsamaktadır.

14- İdeal olarak doğumdan sonraki ilk tohumlama en erken kaçıncı günde yapılabilir?

A) 30
B) 10
C) 45
D) 20
E) 35

Cevap : C) 45

15- Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir sürü yönetiminin anahtarıdır?

A) Yüksek süt verimi
B) Yüksek ikizlik oranı
C) Yüksek gebelik oranı
D) Kayıt tutma
E) Düşük ölüm oranı

Cevap : D) Kayıt tutma

16- İneklerde sütün miktarını ve kalitesini düşüren meme bezlerinde mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen hastalığa ne denmektedir?

Cevap : Mastitis

17- “Topallık puanlamasında dururken düz olan sırt çizgisi yürürken hafifçe kamburlaşır yürüyüş hafif anormaldir” olarak tanımlanan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Topal
B) Hafif Topal
C) Normal
D) Orta Topal
E) Şiddetli Topal

Cevap : B) Hafif Topal

18- Aşağıdakilerden hangisi dış parazittir?

Cevap : Bit

19- Besi sığırlarının günlük tüketmesi gereken su miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 19-76 litre

20- Aşağıdakilerden hangisi doğumda kullanılan malzemelerden biri değildir?

Cevap : Alkol

21- Doğumdan sonra kaçıncı günde kolostrum normal süte döner?

Cevap : 5

22- Buzağıların sütten kesilmesi için en az ne kadar yem tüketiyor olması gerekir?

A) 450
B) 200
C) 500
D) 400
E) 800

Cevap : E) 800
NOT: Buzağıların sütten kesilme zamanının geldiği, buzağıların 3 gün üst üste 800 gramdan fazla buzağı başlangıç yemi tüketmesiyle anlaşılır.

23- I.Sağım başlıklarının takılması
II.Memenin temiz bir bezle silinmesi
III.Teat deeping uygulaması
IV.Ön sağım yapılması
V.Sağım başlıklarının çıkarılması
Yukarıda yer alan maddeleri uygun şekilde sıralayınız.

Cevap : II – IV – I – V – III

Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Final

facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık
Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Final

Sürü Sağlığı Yönetimi 2021 Final

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!