auzefSosyal HizmetYerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2021 Bütünleme

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2021 Bütünleme

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2021 Bütünleme

1- Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim tiplerinden değildir?

Cevap : Hizmetleri teşvik ederek müşteri tercihini artıran model

2- Sosyal politikalar açısından önemli olan keynesyen politikalarının yerine neo-liberal politikaların hakim olmasında
ana sebep aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Soğuk savaş

3- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde belediyelerin sağlık alanındaki nadir görülen hizmetlerindendir?

Cevap : Evde sağlık hizmetleri

4- Aşağıdakilerden hangisi refah çoğulculuğu kavramını ifade etmektedir?

Cevap : Devlet sosyal refah hizmetlerinin üretim ve dağıtımını diğer aktörlere bırakmalı hizmetlerin sağlanma sorumluluğunu planlamasını finansmanını ve denetimi görevlerini üstlenmelidir.

5- Ülkemizde belediyelerin sağladıkları sosyal hizmetlerin başında yaşlı hizmetleri gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde sağlanan yaşlı hizmetlerinden birisi değildir?

Cevap : İş bulma hizmetleri

6- İstanbul büyükşehir belediyesinin kadın koruma hizmetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

Cevap : İş bulma hizmeti

7-Aşağıdakilerden hangisinde yürürlükte olan belediye kanunu doğru verilmiştir?

Cevap : 5393 Sayılı belediye kanunu

8- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde belediyelerin konut alanındaki hizmetleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Cevap : Belediye TOKi işbirliği

9- Aşağıdakilerden hangisi belediyeler tarafından yapılan yaygın sağlık hizmetleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Cevap : Belediyelerin hastane kurma ve işletme yoluyla hizmetleri oldukça yaygınlaşmaktadır.

10- İstanbul büyükşehir belediyesinin kadın ve aileye yönelik hizmet birimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kadın koordinason merkezi (KKM)

11- Ülkemizde il özel idarelerinin yürürlükte olan yasal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 5302

12- Ülkemizde yerel yönetimlerin konut alanındaki faaliyetlerinden hangisi sık görülmemektedir?

Cevap : İmar izinleri

13- Ülkemizde yerel yönetimler hangi eğitim seviyesinde eğitim hizmetleri sunmamaktadır?

Cevap : Yüksek öğretim

14- Sosyal belediyecilik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Yüzde elli Sosyalizmin hakim olduğu ülkelerde görülmektedir.

15- Aile içerisinde elde edilen gelirin transferi nasıl gerçekleşir?

Cevap : En genç ve yaşlı olanlara

16- Endüstri devrimi öncesinde aşağıdakilerden hangisi sosyal refah hizmetleri sağlayıcılarından değildir?

Cevap : Devlet

17- 5 Nisan 1994 te alınan ekonomik kararların yerel yönetimlere etkisi aşağıdakilerde hangisinde yanlış verilmiştir?

Cevap : Hem belediyelerin hem de il özel idarelerin gelirlerinde artışa sebep olmuştur.

18- Yerel yönetimlerin eğitim faaliyetlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : yerel yönetimlerin okul öncesi eğitim ilköğretim ortaöğretim ve hatta yüksek öğretim düzeyinde görevlendirilmesi mümkündür.

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 2021 Bütünleme

Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Sosyal Hizmetler

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!