Açık Lise

Türk Dili Ve Edebiyatı – Sınav Soruları (542 )

Türk Dili Ve Edebiyatı – Sınav Soruları (542 )

TESTE BAŞLA

Türk Dili Ve Edebiyatı – Sınav Soruları (542 )

Açık Lise Türk Dili Ve Edebiyatı - Sınav Soruları (542 )

1. Aşağıdakilerden hangisi “tip” kişilerinin özelliklerinden değildir?

a. Bulunduğu toplumun izlerini taşır.
b. Tüm hikâyede aynı görevi üstlenir.
c. Tek bir özellik gösterir.
d. Dramatik çatışmalardan etkilenir.

Cevap : d. Dramatik çatışmalardan etkilenir.

2. Aşağıdaki parçaların hangisinde gözlemci bakış açısı kullanılmıştır?

a. Kara boyalı bu hantal teknenin içinde sallanıp duruyordum. Neden buradaydım? Kim getirip koydu bu teknenin içine beni? Bilmiyorum. Yalnız ekmeğim, bir şişe de suyum vardı kendimi denizde bulduğumda.
b. Tahtakale’nin oralarda; güneşin hiçbir saatte dik düşmediği sokaklardan geçiyorlardı. Altında bir aşevi bulunan, bir bütün ekmekle tek tabak yemek yiyen insanların dolduğu yerin kapısına bitişik, yanlamasına bir merdivenden alçak tavanlı bir kata çıkarlardı.
c. Nuhbe Hanım kına yakardı saçlarıma. Önü işlemeli beyaz tülbentlerle örterdi saçlarını. İncecikti saçını örttüğü tülbentler. Yatağının ayak ucuna konmuş bohçasında kalın tülbentler vardı lavanta torbacıklarıyla sarmaş dolaş.
d. Dayanılmaz böyle bir güzelliğe, kimse dayanamaz. Ben de… Tutamıyorum kendimi, derenin en derin olduğu yerde kilimlerin üstüne atlıyorum. Suyu, çiçekleri, geyikleri, kum taneciklerini, her şeyi kucaklamak istiyorum.

Cevap : b. Tahtakale’nin oralarda; güneşin hiçbir saatte dik düşmediği sokaklardan geçiyorlardı. Altında bir aşevi bulunan, bir bütün ekmekle tek tabak yemek yiyen insanların dolduğu yerin kapısına bitişik, yanlamasına bir merdivenden alçak tavanlı bir kata çıkarlardı.

3. Bavulum elimde, ıpıssız sokakta, ortada kaldım. Tekerlekler, atlar göçük sesler çıkararak uzaklaştılar hızla. Yok oldular. Bir yumuşaklığa dalıvermiş gibi. Sesler hiç yankılanmadı. Evler, duvarlar kaskatıydı. Çinko oluklar, çatıları kristal parıltılarla çevreliyordu. Ipıssızdı her yan.
Bu parçaya hâkim olan temel duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutluluk
B) Sevinç
C) Yalnızlık
D) Heyecan

Cevap : C) Yalnızlık

4 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde yazılan romanlardan değildir?

a. Küçük Ağa
b. İntibah
c. Araba Sevdası
d. Felâtun Bey ile Rakım Efendi

Cevap : a. Küçük Ağa

5.
Senden (I.başkasını) (II.seven) delidir,
Yüzün (III. çiçeklerin) en güzelidir
Gözlerin (IV.bilinmez) bir diyar gibi

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

Cevap : A) I.

6. Bir yazar, çalışmalarındaki temel malzemenin büyük bölümünü on beş yaşından önce edinir.
Bu cümlede altı çizili zarfın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Durum
B) Zaman
C) Yer-yön
D) Miktar

Cevap : B) Zaman

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek hâlinde zamir (adıl) kullanılmıştır?

a. Şu kırmızı araba benimki, karşıdaki de komşumuzun.
b. Yarın kahvaltıya gelmeyeceğim, dedi.
c. Üç metinden yola çıkarak yeni bir makale yazdım.
d. Tarihi geçmiş ilaçları kullanmak tehlikelidir.

Cevap : a. Şu kırmızı araba benimki, karşıdaki de komşumuzun.

8.
(I. Sıcacıktın ) ( II. aşklıydın) bence
Sensizlikte bir (III. yoksuldum) yavandın
Şuramda saklı o sıcacık ekmeği Senin doyumluk aşına (IV. bandım)
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü fiildir?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

Cevap : D) IV.

9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde eser veren sanatçılardan değildir?

a. Namık Kemal
b. Nazım Hikmet
c. Abdülhak Hamit Tarhan
d. Recaizâde Mahmut Ekrem

Cevap : b. Nazım Hikmet

10.
I. Kahramanları çoğunlukla halktan seçilir.
II. Üç birlik kuralına uyulur.
III.Konular tarihten ve mitolojiden alınır.
IV. Erdem ve ahlaka değer verilir.
Numaralanmış cümlelerden hangileri “komedi” için söylenebilir?

A) I ve II.
B) I ve IV.
C) II ve III.
D) III. ve IV.

Cevap : A) I ve II.

11.
Aşağıdakilerden hangisi tiyatro terimlerinden değildir?A) Doğaçlama
B) Skeç
C) Vezin
D) Mizansen

Cevap : C) Vezin

12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) yoktur?

a. Kırmızı şapkalı kız güle oynaya parkta ilerliyormuş.
b. Gemi, iskeleden denize biraz açıldı.
c. Yeni taşındığım evi nasıl buldunuz?
d. Allı morlu elbisesi, elindeki çiçeklere benziyor.

Cevap : d. Allı morlu elbisesi, elindeki çiçeklere benziyor.

13. Aşağıdakilerden hangisi biyografi (yaşam öyküsü) tarzında kaleme alınan romanlardandır?

a. Bir Bilim Adamının Romanı
b. Yer Demir Gök Bakır
c. Yaban
d. Çalıkuşu

Cevap : a. Bir Bilim Adamının Romanı

14. Durum fiilleri süreklilik gösterir ve öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne almaz. Bundan dolayı bu fiillere sorulan “neyi, kimi?” sorularına cevap alınmaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi durum fiilidir?

A) Sor-
B) Uyu-
C) Bul-
D) Anlat-

Cevap : B) Uyu-

15.
–Kalsan – Şart kipi
–Duymalılar – Emir kipi
–Bakayım – Gereklilik kipi
Bu “fiil çekimi – kip” eşleştirmeleri doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) D – Y – Y
B) D – D – Y
C) Y – D – D
D) Y – Y – D

Cevap : A) D – Y – Y

16. Reklam, dev ekranda bir ara görünüp kayboluverdi.
Bu cümledeki altı çizili fiilin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaklaşma

B) Sürerlilik
C) Yeterlilik

D) Tezlik

Cevap : D) Tezlik

17. Köhne dünyayı 1926 yılında şeref- lendirdim. Daha doğrusu çilem 1926 yılında Tarsus’ta başladı. Babamın adı Lütfi, anamınki Güzide. Babamın memuriyeti dolayısıyla çeşitli illerde, çeşitli okullarda okudum. İlk çocukluk yıllarımdan bu yana çeşitli kazalar, hastalıklar, ameliyatlar geçirdim.
22 yaşımda evlendim. Eşimin adı Özhan. Vedat ve Lütfi adlarında iki oğlum var. Yaşları 18 ve 15.
Bu parça aşağıdaki metin türleri- nin hangisinden alınmış olabilir?

A) Otobiyografi
B) Mektup
C) Biyografi
D) Günlük

Cevap : A) Otobiyografi

18.
15 Ağustos Salı
Hani kimi insanlar vardır, koşullar elverse çok yakın dost olacağınızı bilirsiniz ama yollarınız pek kesişme- miştir. Onunla oturup doyasıya sohbet etmişliğimiz bile yok, topu topu birkaç karşılaşma ama her seferinde ondan bana geçen bir sıcaklık… Birbirimize son teğet geçişimiz ma- yıs başında Antalya’daydı. Bundan olacak, şehrimde ona rastlamak beni çok sevindirdi…

Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) E-posta
B) Roman
C) Günlük
D) Tiyatro

Cevap : C) Günlük

19.
Nisan 1953 Adalet,
Paris’teyim, anladın mı kardeşim; Paris’te ve pusulasız, direksiz bir gemi gibi dolaşıyorum. Bu şehirde göze ilk çarpması icap eden şeylerin hepsini bitirdim. Şimdi iki şey kaldı: Birincisi paranın verebileceği lezzetler ki onları hiçbir zaman tanıyamayaca- ğız, bir de şehrin kendisine alışmak. Orada kendime ait saatlere, benim olan bir zamana sahip olmak…

Bu parça aşağıdaki metin türleri- nin hangisinden alınmıştır?

A) Otobiyografi

B) Biyografi
C) Mektup

D) Gezi yazısı

Cevap : C) Mektup

20.
SES : (Yazarın sesi) Bir sonraki
aday lütfen! Bir sonraki oyuncu adayı!
(Genç bir kız girip sahne- nin ortasına doğru yürür. Çok heyecanlıdır. Güç almak istiyormuş gibi çantasını sıkı sıkı tutar.
… Elindeki mendille terli alnını sık sık siler.)
SES : İsim?
KIZ : (Soruyu anlamaz.) Efendim?
SES : İsminiz?
KIZ : Oo… Nina.
SES : Nina? Öyle mi? Sadece
Nina mı?
KIZ : Evet, efendim. Yo, hayır efendim. Nina Mikhailovna Zarekhnaya.
Bir tiyatro metninden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Aksesuar
B) Replik
C) Aksiyon
D) Mimik

Cevap : D) Mimik

Türk Dili Ve Edebiyatı – Sınav Soruları (542 )

Açık Lise Çıkmış Sorular lolonolo play google uygulaması

Türk Dili Ve Edebiyatı – Sınav Soruları (542 )

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!