Açık LiseFelsefe

121- Felsefe Hazırlık SOruları 2021

121- Felsefe Hazırlık SOruları 2021

121- Felsefe Hazırlık SOruları 2021

121- Felsefe Hazırlık SOruları 2021

1 – Doğru veya yanlış değeri alabilen cümleler hangisiyle adlandırılır?

Cevap : Önerme

2 – I – Erdem nedir?
II – Araban hangi renkdir?
III – Tiyatroya kiminle gideceksin?
Yukarıdakilerden hangileri felsefe sorusudur?

Cevap :Yalnız I – Erdem nedir

3 – KarlJ aspersin nerede bir insan varsa orada felsefe vardir … ….

Cevap :Anlamlandırma cabası … ….. 4 – Eğer sizin zihninizde kuş kavramı yoksa uzaktan gelenin bir kuş olduğunu

Cevap :Kavramlar

5 – I – Anoloji
II – Çelişkilik
III – Önerme
IV – Gerçeklik
Tablodaki numaralanmış kavram ve tanım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap :I – A naloji

6 – Mantıksal bir bütünün parçaları veya öğeleri arasındaki karşılıklı , ,, , , , ,, ,

Cevap :Tutarlılık

7 – Var olan her şeyle ilgili tam eksiksiz bilgilere sahip , ,,,,

Cevap :Filozof

8 – Özne olarak insanın nesne olarak var olanla , ,,,,,,,

Cevap Bilgi

9 – I – Tutarlılık
II – Kesinlik
III – Temellendirme
Verilenlerden hangileri felsefi düşüncede olması gereken . . . .. . . .

Cevap :I – III = Tutarlılık , Temellendirme

10 – Gerçeklik üzerine olan bilgiyi i fade eden önermelerin dayanaklarını ….

Cevap :Temellendirme

11 – Hangisi felsefi soruyla i lgili doğru bilgidir?

Cevap :Sorgulamaya götürmelidir

12 – Felsefeyi bir eleştirme ve tesbit etme faaliyeti ,,,,,,

Cevap : Hilmi Ziya ülken

13 – Şeker ve Karbonhidrat ağırlıklı besinler yerine sebze ve protein ,,,,,

Cevap :Sağlıklı olmak ne demektir

14 – Doğru düşünmek i çin kavramların sorgulanarak titizlikle seçilmesi

Cevap :Dil

15 – Felsefe kelime anlamı olarak bilgelik sevgisi yada ,,,,,,,,,

Cevap :Filozof

16 – Pythagoras kendisini bilge olmaktan çok bilgelik dostu olarak ……..

Cevap : Felsefe yapmak sürekli yolda olmaktır

17 – I.Konu edinilen gerçeklik ,,,, II.Eldeki bilgilerin gerçekleri,,,, III.Ortaya konan düşüncelerin….. Hangileri Doğrudur?

Cevap :II ve III

18 – İnsanın bir nesneye yönelerek nesne hakkında
ortaya ,,,,

Cevap :Özne

19 – Bir bütünden hareket ederek tek tek olaylar
hakkında ,,,,

Cevap :Tümdengelim

20 – Felsefeyi var olma bakımından varlıkların
bilinmesi,,,,,

Cevap :İbn-i Sina

21 – Hangisi felsefi bilginin özellikleri arasında yer
almaz?

Cevap :Kesin sonuçlara sahip olma

22 – İbn-i Sina ya göre felsefenin amacı ,,,,

Cevap : Nesnelerin hakikati bilinebilir

23 – Bilgiyi seven ve bilgelik arayışı i çinde ,,,,,

Cevap :Filozof

24 – Bir i fadenin aynı anda aynı şekilde hem doğru
hem yanlış,,,,

Cevap :Çelişiklik

25 – İki şey arasındaki ortak olan özelliğe veya
benzerliğe

Cevap :Analoji (Benzetme)

26 – Bu akıl yürütmede doğru olduğuna i nanılan genel bir önerme,,,,

Cevap :Tümdengelim

27 – Hangisi felsefi temellendirme i çin gerekli değildir

Cevap :Öne sürülen önermelerin doğru olması

28 – Felsefenin akla mantığa dayanarak açıklamalarında bulunması,,,

Cevap :Rasyonellik

29 – Felsefe i nsanın kendisi ve yaşamın anlamı üzerine

Cevap :İnsan yaşamının anlamı nedir

30 – Hangisi felsefi bir tartışmanın amaçlarındandır

Cevap :Fikirlerini tartışma yoluyla,,,,,

31 – Felsefe i nsanın bilinçlenmesinde evreni
dünyayı ve kendini ,,,,

Cevap :Felsefenin i şlevinden

32 – Felsefeyi var olmaları bakımından varlıkların bilinmesi,,,,,,

Cevap :İbn-i Sina

33 – İnsan parçası olduğu dünyaya karşı şaşkınlık duyar. ,,,,,

Cevap :Hayret

34 – Dünya ve Mars kendi çevresi etrafında döner,,,,,,,,

Cevap :Analoji (Benzetme)

35 – Hangisi felsefi düşüncenin özelliklerinden değildir

Cevap :Yöntemi deney ve gözlemdir

36 – İnsan kendisi ve dünya üzerinde düşünen tek varlıktır,,,

Cevap :İnsan düşünme yoluyla doğayı kavrar

37 – Felsefe yapmak l azımdır diyorsunuz o halde felsefe yapmak l azımdır……

Cevap :Felsefe yapmak da yapmadığını savunmak da ,,,,,

38 – İleri sürülen düşüncelerin derinlemesine ,,,,,

Cevap :Eleştirel olma

39 – İnsanın evrende olup bitenler karşısında şaşkınlık ve hayranlık duygusudur…

Cevap : Hayret

121- Felsefe Hazırlık Soruları 2021

Açık Lise Çıkmış Sorular

Felsefe-2 Sınav Soruları-122

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!