Açık LiseTürk Dili

544-Türk Dili Ve Edebiyatı Haırlık 2021

544-Türk Dili Ve Edebiyatı Haırlık 2021

Açık Lise 544-Türk Dili Ve Edebiyatı Haırlık 2021

544-Türk Dili Ve Edebiyatı Haırlık 2021

Araba sevdası ilk …… romandır.
İntibah ilk …… romandır.
Cezmi ilk …… romandır.
Bu cümlelerdeki boşluklara sırayla, verilenlerden hangisi getirilebilir?

Cevap : realist–edebi- tarihi

İlk yerli roman Şemsettin Sami’ye ait Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir.

I İlk edebi Roman “İntibah” Namık Kemal’indir.
II “Sergüzeşt” adlı romanı Recaizade Mahmut Ekrem kaleme almıştır.
III Samipaşazade Sezai’nin “Araba Sevdası” realist bir anlayışla yazılmış bir romandır.
IV Bu parçada numaralanmış eserlerin hangileri yer değiştirdiğinde bilgi yanlışı giderilmiş olur?

Cevap : III ve IV

Verilen cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer değil midir
B) Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer
C) Hani ardında çil çil kubbeler serpen ordu
D) İnsan, üç be damla kan; ırmak üç beş damla su

Cevap : D) İnsan, üç be damla kan; ırmak üç beş damla su

Verilenlerden hangisi devrik cümledir?

A) Konuklarımı yolcu ettikten sonra sizinle ilgileneceğim.
B) Önümüzdeki hafta arabanın bakımını yaptıracakmış
C) Evin bütün halılarını güzelce sildim.
D) Bir türkü söylüyorum güzelim gözlerine.

Cevap : D Seçeneği

Haziran ayının bunaltıcı günlerinden biriydi. Tarlada mercimekleri biçiyorduk. Bizler,
kendimizi kaptırmış orakları sallarken kardeşimin yerde bir şeyle oynadığını ve onunla
konuşmaya çalıştığını fark ettik. Merak edip yanına gittik. Oynadığı şey kocaman bir akrepti.
Kuyruğunu dikmiş kardeşimle cebelleşiyordu. Kardeşim onu bir kediye benzetmiş, “pisi pisi”
diye sesleniyordu. Onun bir kedi olmadığını anlatmak çok zor oldu. Ama çok şükür kardeşimi
sokmamıştı.
Bu parça verilen metin türlerinden hangisine aittir?

Cevap : Anı

Verilen eserlerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e aittir?

Cevap : Kırk Yıl

Verilen sanatçılardan hangisi realizm akımının temsilcisi değildir?

Cevap : Victor Hugo

Verilen eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : Hastalık hastası- Recaizade Mahmut Ekrem

Servetifünun dönemi romancılarından olan Mehmet Rauf, mensur şiir, hikaye, roman
ve tiyatro türlerinde otuzdan fazla eser vermiştir. Siyah İnciler, Karabibik, Sinekli Bakkal ve
Vatan yahut Silistre eserlerinden birkaçıdır.

Bu parçadaki numaralanmış eserlerden hangisi sözü edilen sanatçıya aittir?

Cevap :

Japon Gelinler Türk yemeklerini öğreniyor. Bir Türk-Japon Derneği de iki kültürün
kaynaşması için çalışıyor. Yemek kursları, dil kursları ve öğrenci değişim programları
düzenliyor. Açılan yemek kursları Japon gelinlerden büyük ilgi görüyor.
Bu parçada verilen metin türlerinin hangisine örnektir?

Cevap : Haber yazısı

Uğursuz bir aşktan henüz kurtulmuş olan Ali Bey, ilk rastladığı bu güzel kıza
gönlünü kaptırmıştı. Mahpeyker’le Dilaşup’u mukayese etti. Ötekinin bütün davranışları
yapmacık, bütün söyledikleri yalandı. Dilaşup ise her haliyle sevilmeye layık bir melekti.
Öteki yalancı bir taş, bu kız ise hakiki bir pırlantaydı.
Bu parça verilen eserlerin hangisinden alınmıştır?

Cevap : intibah

Verilen cümlelerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

Cevap : Banklarda uyudum yıldızları seyretmek için.

Verilen cümlelerden hangisinin türü ögelerinin dizilişi bakımından diğerlerinden
farklıdır?

Cevap : Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor.

Dünya edebiyatının en önemli seyahatnameleri arasında, 13. Yüzyılda yayımlanmış
Marco Polo’nun ve 14. Yüzyılda yaşamış Arap gezgin İbn-i Batuta’nın seyahatnameleri
vardır. Türkçe yazılan ilk gezi kitabı ise Seydi Ali Reis’in ….. adlı eseridir.
Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap : Miratü’l Memalik

Erzurum gücünü ve güzelliğini yüceliğinden, dağlarından alır. Bu dağların bir
bölümü Çoruh Vadisi’nin çevresindedir. İspir’de dağ yollarını ve kayalıkları aşıp varacağınız
Yedigöller’den bir olan Adalı gölün turkuaz rengiyle göz göze geldiğinizde tüm
yorgunluğunuz çıkarılan bir eldiven gibi sizi terk eder.
Bu parça verilen metin türlerinin hangisine örnektir?

Cevap : Gezi yazısı

– Yazılı bir metne dayanmaz.
– Güldürü ögesi ön plandadır.
– Belirli bir tiyatro sahnesinde sergilenir.Bu cümleler “geleneksel tiyatro” ile ilgili doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde
sıralama hangisi olur?

Cevap : D – D – Y

Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelere fiil cümlesi denir.
Buna göre, verilenlerden hangisi fiil cümlesidir?

Cevap : Bir an önce proje için çalışmaya başlamalıyız.

Verilen cümlelerden hangisi anlamına göre olumludur?

Cevap : Köyün ihtiyar kadınları ateşin etrafında toplandı.

Verilen cümlelerin hangisinde “de” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Cevap : Ben yemekleri yapmıştım, oda evi süpürmüştü.

Pişekar: Vay! Hoş geldin, safa geldin. Derisi patlamış, ipi kasnağı kırılmış, derunu
tozla dolmuş, çöp arasına atılmış bekçi davulu…
Kavuklu: Vay! Hoş bulduk, safa bulduk… Kıyılarda kalmış, içini dışını sıçanlar yemiş, pis pis
kokmuş, her tarafı delik deşik olmuş Lapseki kavunu! Başıma gelen macerayı anlatsam da
dinlesen, o vakit anlarsın.
Bu parça geleneksel Türk halk tiyatrosu türlerinin hangisinden alınmıştır?

Cevap : Orta oyunu

l. Binanın kapısının kepenkleri çekilmişti, pencereleri de penceresizdi.
ll. Bana sırını açıklayınca tuhaf bir durumdu bu, birden rahatlamıştı.
Ill. Yüreğinin hızına uyarak pencereye, kapıya, tekrar pencereye koşup dışarı baktı.
IV . Kasaba aydınları, onlara aydın denebilse, genelleşmiş yargılarla konuşuyordu.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde virgül aynı işlevde kullanılmıştır?

Cevap : ll ve lV

Servetifünun romancıları ile ilgili hangisi söylenemez?

Cevap :TOPLUMSAL KONULARA YÖNELMİŞLERDİR.

Taşkenti yakından tanımak için akşama doğru sokağa çıkabildik. Günlerden pazardı. Büyük ve
güzel parklardan geçtik. Büyük ve fıskıyeli havuzlar ruhumuzu sonsuzluk türküsüyle kucakladı. Geniş
kaldırımlı caddelerde yer yer açılıp saçılan zarif çiçekler yüreğimizi sevdalandırdı. Bu parca verilen
metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : GEZİ YAZISI

5N1K kuralında amacı belirleyen  soru hangisidir?

Cevap : NEDEN

1868 de Namık Kemal ils Ziya Paşa tarafından Londra’da yayınlanmıştır. Daha sonra Ziya
Paşa bu gazeteyi Cenevre’de tek başına çıkarmaya devam etmiştir.
Bu parçada sözü edilen gazete hangisidir?

Cevap : HÜRRİYET

26) Verilen eserlerden hangisi anı türünde kaleme alınmamıştır?

Cevap : BENİM ADIM KIRMIZI

-Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
– Aklı ve sağduyuyu ön plana çıkarmıştır.
-İnsan ideal yönleriyle değil; iyi, kötü, çirkin yönleriyle ele alınır.
Bu cümleler ‘romantizm akımı’ açısından doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde
sıralama hangisi olur?

Cevap : D-Y-D

Anlamca ilgili basit veya birleşik cümlelerin bağlaçlarla birbirine bağlanmasıyla oluşan
cümlelere bağlı cümle denir.
Buna göre verilenlerden hangisi bağlı cümledir?

Cevap : HEM BENİ ÇAĞIRIYORSUN HEMDE KENDİN GELMİYORSUN.

Verilen cümlelerin hangisi anlamına göre olumsuzdur?

Cevap : DİLİ YABANCI KELİMELERDEN ARINDIRMAK KOLAY DEĞİLDİR.

-17 yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da sembolizme tepki olarak ortaya cıkmış bir edebiyat
akımıdır.
– Anlatılanlar duygulara değil, belgelere ve bilimsel verilere dayandırılmıştır.
-İnsan kendi çevresiyle birlikte ele alınmıştır.
Bu cümleler realizm açısından doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama hangisi olur?

Cevap :Y-D-D

KAVUKLU – Hay Allah müstahakını versin. Anahtar hırsız girmesin diyedir. Hırsıza kolaylık
vermek için değil.
PİŞEKAR – (Arkalardan) Hay gidi….Anahtarlarını kaybetmişler, kilitli kalmışlar.
KAVUKLU – (Ses gelen tarafa dönerek) senin çenen amma acık kalmış. Bir müşkülünüz mü var?
PİŞEKAR – Hayır efendim. Ben bu mahallenin muhtarıyım. Bir müşkülünüz mü var? Bu parça verilen
hangi türlerin hangisinden alınmıştır?

Cevap : ORTA OYUNU

Üsküdar’daki evi ilk uzun ziyaretim esnasında önemli bir olay oldu. Bütün ev halkı sanki
bayrammış gibi ayrı ayrı beni çekip yanaklarımdan tekrar tekrar öpüyorlardı. Teyzem saçlarımın fena
taranmasından şikayet etti. ‘Bakmamışlar zayıflamış’ diyordu. İşte 1895’te şehrimizi alt üst eden
deprem o ziyaret esnasında olmuştu.
Bu parça verilen metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap :ANI

Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : ZEYTİNYAĞI- FALİH RIFKI ATAY- EBUL LAKLAKA ZİYA DUDU

Verilen cümlelerden hangisi devriktir?

Cevap : UZUN YILLARDIR ÇALIŞMIŞIM HİÇ DURMADAN

SEMAİ: o mühüfte gamzelerden bunu kim reca ederdi Bu nigah-ı aşina-ı iktiza ederdi gice
gördüm encümende bün -ü nahl-i nar- everde

Cevap : MUHAVERE

Hindistan’ın kuzeydoğusunda görülen şiddetli yağışlar yüzünden 700 bin kişi evlerini terk
etmek zorunda kaldı. Dokuz ayrı ekip, selden etkilenen bölgelerde 15 bin paket kuru gıda dağıttı.
Bu haber yazısında, verilen
lardan hangisinin cevabı bulunmamaktadır?

Cevap :NE ZAMAN

İlk günlerde idi. Sonraki teklifsizlik ve samimiyet daha pek hasıl olmadığından Servet-i
Fünuna her gün gitmiyor ve gittiğim zamanlar… Bu parçada verilen metin türlerinden hangisine
örnektir?

Cevap :ANI

Taşkent’i yakından tanımak için akşama doğru sokağa çıkabildik. Günlerden pazardı.
Dışarıda hava güzeldi. Büyük ve güzel parklardan geçtik….Bu parça verilen metin türlerinden hangisine örnektir?

Cevap : GEZİ YAZISI

Verilen parçalardan hangisinde kişili anlatım kullanılmıştır?

Cevap : FAKÜLTEDE BİLMEM HANGİ KOĞUŞUN MUAVİN ODASINDAYIM…

Victor Hugo’nun 1862 yılında yazmış olduğu …. romanı, bir kürek mahkumu olan janvaljean
ile polis müfettişi javert arasında sürüp giden bir kovalamacanın hikayesi üzerine kuruludur..
Bu parçada sözü edilen eser hangidir?

Cevap : SEFİLLER

Verilen cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır?

Cevap : O GELENE KADAR BURADAN AYRILMAMAYA KARARLIYIM

Verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Cevap : OTUZBEŞ YAŞ ŞİİRİNİ ÇOK SEVERİM

544-Türk Dili Ve Edebiyatı Haırlık 2021

Açık Lise Çıkmış Sorular lolonolo play google uygulaması

Türk Dili Ve Edebiyatı – Sınav ları (543 )

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!