Açık LiseCoğrafya

154 Coğrafya-4 Sınav 2021

154 Coğrafya-4 Sınav 2021

Açık Lise 154 Coğrafya-4 Sınav 2021

154 Coğrafya-4 Sınav 2021

15-49 yaş aralığında yer alan kadınların doğurduğu çocuk sayısı doğurganlık oranı diye ifade edilir. Kadının çalışma hayatına çok katıldığı yerlerde doğurganlık oranı azdır. Bu bilgiye göre verilen illerimizin hangisinde
doğurganlık oranı daha düşüktür?

Cevap : Ankara

Verilen özelliğe sahip yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu yüksektir?

Cevap :Sanayi bölgelerinde

Verilen kişilerden hangisi üçüncül ekonomik faaliyet alanında çalışmaktadır?

Cevap :Doktor Faruk Bey

Dünya’da modern nüfus sayımını ilk yapan ülkeler arasında hangisi yoktur?

Cevap :Cezayir

Hangisi yoğun göç veren illerimizden biridir?

Cevap :Muş

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında toplam nüfusumuz 15 milyon kadardır. Okuryazar oranı %10 olan nüfusumuzun %80’i tarımda istihdam edilmekteydi. Günümüzde ise nüfusumuz 80 milyonu, okuryazar oranı %95’i geçmiştir. Tarımda çalışan oranı %25’e inmiştir. Metne bakarak yargılardan hangisine ulaşılır?

Cevap :Türkiye nüfusu dinamiktir ve sektörel dağılışı zamanla değişmiştir.

Avrupa’da yer alıp Kutup Denizi ile Baltık Denizi arasında deniz ulaşımına imkân veren kanalın adı nedir?

Cevap :Kiel

Verilerden hangisi gelişmekte olan bir ülkede genç nüfus oranının yüksek olmasının olumsuz bir sonucudur?

Cevap :Ticareti canlandırdıkları için vergi gelirlerini arttırması

I. Tarım alanları
II.Konut ve İşyerleri
III.Deniz ve okyanuslar
Yukarıda verilenlerden hangileri afetlerinden zarar görür?

Cevap :I.ve II.

Verilen göçlerden hangisinin nedeni doğal
afettir?

Cevap :2017 yılında Siri Lanka’da meydana gelen sel
ve heyelan nedeniyle yapılan göçler

I.Yer çekimi kuvveti II.Toprak yapısı ve arazi eğilimi III.Yağış Verilenlerin birlikte etkili olması aşağıdaki afetlerden hangisinin oluşma nedenidir?

Cevap :Heyelan

(*görselde dalga var.) Yukarıdaki görselde fay hattında meydana gelen deprem sonucu su kitlesinin dalgalandığı görülmektedir. Bu durum verilenlerden hangisine neden olabilir?

Cevap :Kıyılarda tsunami olayına

Verilen ülkelerden hangisi Alp-Himalaya deprem kuşağının etkisi altındadır?

Cevap :İtalya

Tek seferde binlerce ton yük taşıyabilme kapasitesi sayesinde en ucuz taşıma yöntemi olan ulaşım sistemi hangisidir?

Cevap :Deniz Yolu

İstanbul’daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü Asya kıtası ile hangi kıtayı kara yoluyla birbirine bağlar?

Cevap :Avrupa

1950-1960 yılları arasında nüfus artış hızının Türkiye tarihinin en yüksek değerlerini göstermesinde,

I.. sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
II.. seferberlik halinin sona ermesi
III. kırsal nüfusun kentlere göç etmesi
IV.. yoksulluğun azalması
Durumlarından hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?

Cevap :I.,II ve IV

Büyük deprem öncesi görülen sarsıntılar öncü, ana depremler esnasında oluşan sarsıntılara şok, büyük deprem sonrası görülen sarsıntılara ise ………….. denir. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Cevap :Artçı sarsıntı

Paleolitik çağ için hangisi söylenemez?

Cevap :İlk devlet teşkilatları ortaya çıkmaya başlamıştır.

Ülkelerden hangisinde üçüncül ekonomik faaliyet kolunda çalışan nüfus oranı daha fazladır?

Cevap :Japonya

Richter ölçeği hangi doğal afet ile ilgili derecelendirme yapar?

Cevap :Deprem

Hangisi nüfusun Dünya üzerindeki dağılışını etkileyen doğal bir etmendir?

Cevap :İklim

Ulaşım sistemlerinin gelişmesi öncelikle verilenlerden hangisinin ticari değerini daha çok arttırmıştır?

Cevap :Mal ve Hizmetlerin

Hangisi gelişmekte olan ülkelere ait bir özelliktir?

Cevap :Kişi başı elektrik tüketimi yüksektir

Osmanlı Devleti’nde ilk kapsamlı nüfus sayımı 1831 yılında II. Mahmut döneminde yapılmıştır. Bu dönemde yapılan nüfus sayımının temel amacı hangisidir?

Cevap :Asker sayısını ve vergi yükümlülerini belirlemek

Sel sırasında verilenlerden hangisi yapılamamalıdır?

Cevap :Sel içinde kalanlar yüzmeye çalışmalıdır

Türkiye’nin 1961 de İşçi Göçü Anlaşması imzalayarak en fazla iş gücünü yolladığı ülke hangisidir?

Cevap :Almanya

Birincil ekonomik faaliyetlerde üretilen ürünlerin işlenerek mamul madde haline getirilmesi ikincil ekonomik faaliyetler olarak nitelendirilir. Buna göre verilenlerden hangisi ikincil ekonomik faaliyetler grubuna giren bir
işletmedir?

Cevap :Kağıt fabrikası

Hangisi fırtına adı değildir?

Cevap : Tsunami

Bir doğa olayının afete dönüşmesinde insanların yaptığı yanlış uygulamalarında büyük etkisi bulunmaktadır. Hangisi buna bir örnektir?

Cevap : Yerleşmeleri aktif volkanlara yakın yerlere kurmak

Açık Lise Çıkmış Sorular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!