Açık LiseCoğrafya

151 Coğrafya 2021

151 Coğrafya 2021

Açık Lise 151 Coğrafya 2021 Soruları

151 Coğrafya 2021

(*Görselde harita var)
Renklendirme yöntemi ile çizilen fiziki haritalarda 0-500 metre arasındaki yüksekliğe kadar olan yerler yeşil renk
ile gösterilir yukarıdaki izohips haritası renklendirme yöntemi ile çizilirse numaralandırılarak gösterilen yerlerin
Hangisi yeşil renkle gösterilir

Cevap : 4

Hangi iklim tipinde toprak aylarca donmuş halde kalır

Cevap : tundra

Yaz tatilini nerede geçirdiklerini anlatan öğrencilerden ahmet gittiği yerde en fazla yağışın yaz mevsiminde
düştüğünü doğal bitki örtüsünün çayır olduğunu gece sıcaklıklarının düşük olduğunu söylemiştir buna göre
ahmet yaz tatilini verilen şehirlerin hangisinde geçirmiştir

Cevap : ardahan

Havadaki bağıl nem oranının %100 ü aşması durumunda Verilenlerden hangisi gerçekleşir?

Cevap : yağış

Yeryüzü ile temas eden ve içerisinde hava olayları gerçekleşen atmosfer katmanı hangisidir?

Cevap : troposfer

Türkiye’nin kıyı kesimlerinde günlük sıcaklık farkı iç kesimlerine göre daha azdır bu durumun temel nedeni
verilenlerden hangisidir?

Cevap : nemlilik

Kürede numaralanmış cümlelerin hangisinde 21 haziran günü gündüz süresi daha uzun olur(*görsel var)

Cevap : 1

Hangisi atmosfer basıncının yeryüzüne dağılışını etkilemez?

Cevap : topraklar

Görselde etki alanı ve hareket yönü gösterilen rüzgarın adı nedir ?

Cevap : alizeler

Dünyanın güneşe karşı şekilde verilen konumda olduğu gün hangisidir?

Cevap : 21 Haziran

Genellikle ilkbahar ve sonbaharda nemli havanın soğuk zeminler üzerinde su damlacıkları şeklinde
yoğunlaşmasıyla oluşan yağış şekline ne ad ?

Cevap : çiy

Görselde verilen a merkezi için hangisi söylenir?

Cevap : yağış

ihtimali yüksektir Doğu ve batı Doğrultusunda geniş alan kapsayan ülkeler aynı anda birden fazla ulusal saat
kullanır buna göre verilen ülkelerden hangisi bu duruma örnektir

Cevap : kanada

Hangisi dünya’nın küresel bir şekle sahip olması ile ilgili değildir ?

Cevap : deniz kıyılarından içeri gidildikçe yağış miktarının azalması

Maki bitki örtüsü ile ilgili verilen ifadelerden hangisi coğrafya biliminin dağılış ilkesine örnektir?

Cevap : akdeniz ve ege kıyılarında yaygındır.

Verilen ölçeklerden hangisi ile hazırlanan haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır ?

Cevap : 1/25000

Yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ve dağılışını inceler araştırmalarını yeryüzünde yapar kartograf yok pedoloji litoloji yararlandığı bilimlerdir
verilen bilgiler coğrafyanın hangi alt dalına aittir ?

Cevap : jeomorfoloji

Kutuplara doğru gidildikçe boyları kısalır ardışık iki paralel arasındaki zaman farkı her yerde 4 dakikadır
aralarındaki uzaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır yukarıda verilenlerden hangileri paralellere ait
özelliklerdendir ?

Cevap : Yalnız 1

Hangisi 21 haziran’da gerçekleşen bir durumdur?

Cevap : türkiye’de gündüz süreleri uzamaya başlar

Yeryüzünde bulunan doğal unsurlar ve beşeri yapılar haritaları aktarılırken noktasal çizgisel ve alansal olmak
üzere 3 çeşit yöntemle gösterilir buna göre verilen doğal unsurlardan hangisi haritalarda çizgisel yöntemle gösterilir

Cevap : göller

Görselde verilen izohips haritasında daire içinde gösterilen yer şeklinin adı nedir ?

Cevap : falez

Verilenlerden hangisinin oluşumu üzerinde iklimin etkisi En azdır

Cevap : maden rezervleri

Türkiye’de gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık değerleri arasında farkın en fazla olduğu yer doğu anadolu
dur bu durumun sebebi doğu anadolu’nun hangi özelliğidir

Cevap : ortalama yükseltinin fazla olması

Maki bitki örtüsü ile ilgili verilen ifadelerden hangisi coğrafya biliminin dağılış ilkesine örnektir ?

Cevap : akdeniz ve ege kıyılarında yaygındır

Yukarıdaki türkiye haritasında numaralanmış yerlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır?

Cevap : 2

Hangisinin gerçekleşmesinde atmosferdeki toz taneciklerinin katkısı vardır?

Cevap : yağışın oluşmasında

Harita üzerinde numaralar ile gösterilen yerlerin hangisi 42 kuzey paraleli ile 26 doğu meridyeninin kesiştiği
noktaya daha yakındır ?

Cevap : 1

Dünyanın güneşe göre konumu görseldeki gibi iken verilenlerden hangisi yaşanmaz?

Cevap : bu tarihten sonra güney yarım kürede geceler kısalmaya başlar

Aşağıda iki farklı türkiye haritasında ankara ve mersin arasındaki uzaklık gösterilmiştir ankara ile mersin
arasındaki gerçek uzaklık değişmediği halde haritalarda bu mesafenin farklı olmasının nedeni hangisidir?

Cevap : haritaların küçültme oranının değişmesi

Verilenlerden hangisi rüzgarın esiş yönünü etkilemez

Cevap : kayaç cinsi

Hangisi dünya’nın günlük hareketi sonucunda gerçekleşir

Cevap : yerel saat farkının oluşması

Ekvatordan uzaklaştıkça verilenlerden hangisi gerçekleşmez

Cevap : okyanuslarda tuzluluk oranı artar.

Verilen noktalar arasındaki hangilerinde yerel saat farkı yoktur

Cevap : 1 ve 3

Mevsimlerin oluşmasında verilenlerden hangisi etkilidir ?

Cevap : dünya eksen eğikliği açısının olması

Temel anlamıyla coğrafya teriminin türkçe karşılığı hangisidir

Cevap : yerin tasviri

Havadaki bağıl nem oranının %100 ü açmış durumunda verilenlerden hangisi gerçekleşir ?

Cevap : yağış

Belirli bir yerde kısa sürede meydana gelen hava olaylarına hava durumu denir buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmektedir

Cevap : giresun’da bugün öğleden sonra hava güneşli olacak.

Dünyamız batıdan doğuya doğru döner ve ekseni etrafındaki tam turunu 24 saatte tamamlar dünya’nın günlük hareketi sırasında birim zamanda aldığı yola çizgisel hız denir bu hız ekvatordan kutuplara doğru azalır buna göre verilen paralellerin hangisinde çizgisel hız dağıtır

Cevap : 80 derece güney paraleli

Dünyamız batıdan doğuya doğru döner ve ekseni etrafındaki tam turunu 24 saatte tamamlar dünyanın bu
günlük hareketi sırasında birim zamanda aldığı yola çizgisel hız nedir bu hız ekvatordan kutuplara doğru azalır
buna göre güneş verilen şehirlerimizin hangisinde daha önce doğar

Cevap : bitlis

verilen çizik ölçeği kesir ölçek olarak karşılığı hangisidir

Cevap : 1/4 000 00

Mevsimlerin oluşmasında verilenlerden hangisi etkilidir

Cevap : dünya ekseni eğiklik açısının olması

Genellikle ilkbahar ve sonbaharda nemli havanın soğuk zeminler üzerinde su damlacıkları şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşan yağış şekline ne ad verilir?

Cevap : çiy

Konik projeksiyon yöntemi ile orta kuşaktaki yerlerin haritaya daha az hata ile aktarılması mümkündür buna
göre verilenlerden hangisinin haritası konik projeksiyon geçirilirse hata oranı daha az olur

Cevap : fransa

42 doğu meridyeninde yer alan artvin’de yerel saat 14.30 iken aynı anda yerel saati 14.02 olan yozgat’ın kaç dereceli
doğu meridyeni yayında yer aldığı ?

Cevap : 35

Dünyanın güneşe karşı şekilde verilen konumda olduğu gün hangisidir?

Cevap : 21 haziran

Yukarıdaki şekilde Haritada numaralandırılmış yerlerin hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır?(Görsel var)

Cevap : 2

Görselde verilen izohips haritasında daire içinde gösterilen yer şeklinin adı nedir ?

Cevap : falez

Türkiye haritasında Taranarak verilen yerlerin hangisinde ocak ayı sıcaklık değeri daha düşüktür?(*görsel var)

Cevap : 1

Görselde etki alanı ve yönü gösterilen rüzgarın adı nedir

Cevap : alizeler

Çöl iklimi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap : doğal bitki örtüsü kuraklık otlar ve kaktüslerdir.

Haritaların hazırlanması ve haritalardan yararlanma gibi konuları fiziki coğrafyanın hangi bilim alanı inceler?

Cevap : kartografya

Yıllık bulutluluk oranı fazla olan yerlerde güneşlenme süresi azdır buna göre aşağıda verilen illerden hangisinin
güneşlenme süresi diğerlerine göre daha azdır?

Cevap : rize

Harita üzerinde numaralar ile gösterilen yerlerin hangisi 42 kuzey paraleli ile 26 doğu meridyeninin kesiştiği
noktaya daha yakındır?(*Görselde harita var)

Cevap : 1

Doğaya karşı değil onunla birlikte olun sloganı ile hangisi anlatılmak istenmektedir ?

Cevap : doğa ile uyumlu yaşamak

Hangi iklim tipinde toprak aylarca donmuş halde kalır

Cevap : tundra

Hangisi dünya’nın küresel bir şekle sahip olması ile ilgili değildir?

Cevap : deniz kıyısından içerilere gidildikçe yağış miktarının azalması

Verilen iklim tiplerinden hangisi türkiye’de görülmez

Cevap : tropikal

151 Coğrafya 2021

Görselde verilen A merkezi için hangisi söylenebilir

Cevap : yağış ihtimali yüksektir

Aşağıdakilerden hangisi hava basıncının artması veya azalması üzerinde etkili olmaz ?

Cevap : bitki örtüsü

Verilen merkezlerin hangisi karasal iklimin etkisi altındadır ?

Cevap : sarıkamış

Türkçe’nin şiveleri Konuşulduğu bölgeleri göstermek için divanı lügatit türk adlı eserinde çizdiği dünya haritasında
koyan türk büyüğü kimdir?

Cevap : kaşgarlı mahmut

Aşağıda Bir bölgenin izobar Eş basınç haritası verilmiştir yüksek basınç merkezi ile alçak basınç merkezi arasındaki
uzaklık arttıkça rüzgarın hızı azalır buna göre izobar haritası üzerinde numaralandırılmış oklar yönünde esen
rüzgarlardan hangisinin hızının daha az olması beklenir?

Cevap : 1

Yeryüzü ile temas eden ve içerisinde hava olayları gerçekleşen atmosfer katmanı hangisidir ?

Cevap : troposfer

Türkiye’nin verilen iklim özelliklerinden hangisi kuzey yarım kürede yer alması ile ilgilidir ?

Cevap : dağların kuzey cephelerinin güney cephelerinde daha soğuk olması

Arazideki mesafelerin Yer şekillerinin gerçeğe en yakın biçimde kağıt üzerine aktarılabilmesi için verilenlerden
hangisinin haritalarda kullanılması zorunludur?

Cevap : lejarit

151 Coğrafya 2021

Açık Lise Çıkmış Sorular

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!