auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriFinansal MuhasebeİktisatİşletmeMaliye

Finansal Muhasebe Final Deneme Sınavı

#1. ‘’ İşletmelerin, yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam gelirleri bu hesapta izlenir.’’ tanımda ifade edilen hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Satış olayı olarak nitelendirdiğimiz muhasebe işleminin sonuncu basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. ’’Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla satın alınan ticari malların, satılanlarının maliyetinin 153 Ticari Mallar hesabından yapılan aktarım ile oluşur.’’ olarak ifade edilen hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi mal veya hizmetlerin satılması anında fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen iskontoları kapsamamaktadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#6. Aralıksız envanter yönteminde Satıştan İadelerde kaydı sırasında yapılan kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır?

#7. Aralıksız envanter yönteminde mal satışı uygulamasında aşağıdakilerden hangi hesaba yanlış kullanılmıştır?

#8. Genel geçici mizanda aralıksız envanter yöntemine göre Ticari Mallar Hesabının borç bakiyesi ne ifade eder?

#9. Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. Satılan Ticari Mallar Maliyeti ise 110.000 TL’dir.İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 138.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik iade yaptığı ve iade edilen malların maliyetinin 5.000 TL olduğu envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre işletme hangi envanter alma yöntemini kullanmaktadır?

#10. Genel Geçici Mizanda Ticari Mallar hesabının borç toplamı 184.000, alacak toplamı ise 18.000 Türk Lirasıdır. Yurtiçi Satışlar hesabının bakiyesi 232.0000 Türk Lirasıdır. Satılan Ticari Mallar Maliyeti ise 110.000 TL’dir.İşletmenin Dönem sonu ticari mal stoku 138.0000 Türk Lirasıdır. Ayrıca dönemde alıcı firmanın işletmeye 12.0000 TL’lik iade yaptığı ve iade edilen malların maliyetinin 5.000 TL olduğu envanter işlemleri sırasında tespit edilmiş ve bununla ilgili düzeltme kayıtları envanter işlemleri sırasında yapılmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin brüt satış karı veya zararı kaç TL’dir?

#11. ‘’Nakit olarak elde veya bankada bulunan para ve para gibi kullanılan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevirme olanağı bulunan varlıklardır.’’ Şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#12. İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler hangi hesapta izlenir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi 100 kasa hesabının tanımıdır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi yabancı paralarla birlikte kasa hesabının alt hesapları içerisinde yer almaz?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Keşideci’nin tanımıdır?

SONUÇ

-

Bilanço
Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Maliyet Muhasebesi
Konsolidasyon
Amortisman
Hazır Değerler
Finansal Raporlama
Vergi Yükümlülükleri
Faiz ve Faizsiz Kaynaklar
Varlık Değerleme
İşletme Sermayesi
Finansal Analiz
Finansal Oranlar
Özkaynak
Finansal Tablolar
Denetim
Kar Payı
Stok
Mali Analiz

Bilanço
Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Maliyet Muhasebesi
Konsolidasyon
Amortisman
Hazır Değerler
Finansal Raporlama
Vergi Yükümlülükleri
Faiz ve Faizsiz Kaynaklar
Varlık Değerleme
İşletme Sermayesi
Finansal Analiz
Finansal Oranlar
Özkaynak
Finansal Tablolar
Denetim
Kar Payı
Stok
Mali Analiz

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Finansal Muhasebe Final Deneme Sınavı

Auzef Finansal Muhasebe Final Online Deneme Sınavı

İktisat Lisans Açık Öğretim, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı
İşletme Lisans Açık Öğretim, finansal muhasebe Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
TOEFL
TOEFL
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

Editor

Editör

error: Content is protected !!