auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriFinansal MuhasebeİktisatİşletmeMaliye

Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı

#1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biri değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin fonksiyonlarından biri değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi tutulması zorunlu defterlerden biridir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi yardımcı defterlerden biridir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Yevmiye defterine yazılacak bir yevmiye maddesinde bulunması zorunlu bilgilerden biri değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Tek Düzen Muhasebe Sistemi Tebliği’nin amaçlarından biri değildir?

#7. Vergi usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi defter tutma zorunda olan mükellefler değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Muhasebe Sistemine yer alan muhasebe usul ve esaslarından biri değildir.

#9. İşe başlama tarihinde ve bunu takip eden her hesap döneminin sonunda çıkarılan ve bilançoların detaylı olarak kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir.

#10. Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde işlemlere ait düzenlenen belgeler ilk olarak aşağıdakilerden hangisine kaydedilir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi pasif hesaplarda yer almaz?

#12. “…….. Hesap çizelgesinin sol tarafını ifade eder.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Ticari Borçlar hesabında yer almaz?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Ticari alacakların içinde yer alan hesaplardan biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Hesaplarının özelliklerinden biri değildir?

SONUÇ

-

Bilanço
Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Maliyet Muhasebesi
Konsolidasyon
Amortisman
Hazır Değerler
Finansal Raporlama
Vergi Yükümlülükleri
Faiz ve Faizsiz Kaynaklar
Varlık Değerleme
İşletme Sermayesi
Finansal Analiz
Finansal Oranlar
Özkaynak
Finansal Tablolar
Denetim
Kar Payı
Stok
Mali Analiz

Bilanço
Gelir Tablosu
Nakit Akış Tablosu
Maliyet Muhasebesi
Konsolidasyon
Amortisman
Hazır Değerler
Finansal Raporlama
Vergi Yükümlülükleri
Faiz ve Faizsiz Kaynaklar
Varlık Değerleme
İşletme Sermayesi
Finansal Analiz
Finansal Oranlar
Özkaynak
Finansal Tablolar
Denetim
Kar Payı
Stok
Mali Analiz

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı

Auzef Finansal Muhasebe Vize Online Deneme Sınavı

İktisat Lisans Açık Öğretim, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Finansal Muhasebe Vize Deneme Sınavı
İşletme Lisans Açık Öğretim, finansal muhasebe Facebook Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
TOEFL
TOEFL
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

Editor

Editör

error: Content is protected !!