Eski İran Tarihi 2021 Final Soruları

Eski İran Tarihi 2021 Final Soruları

Eski İran Tarihi 2021 Final Soruları

1- Eranshahr’ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : İranlıların Eskiçağ’da ülkelerine verdikleri ad

2- Tarih öncesi dönemlerde İran insanoğlunun hangi göç yolları üzerinde yer almaktaydı ?

Cevap : Güney ve Doğu Asya göç yolları

3- İran’ın kuzeybatısındaki Zagros bölgesinde yer alan Bisitun Mağarası’ndaki kazılarda hangi döneme ait kalıntılar bulunmuştur?

Cevap : Paleolitik

4- Aşağıdakilerden hangisi Ksenophon’a göre Babil saldırısında gönüllü olarak Kyros’un yanında yer aldıkları için üzerine satrap gönderilmeyen bölgelerden biridir?

Cevap : Paphlagonia

5- MÖ. 490’da gerçekleşen Marathon savaşı esnasında , Persler’in Yunanlardan toprak ve su istemeleri ne anlama geliyordu?

Cevap : Teslim olma çağrısı

6- Marathon savaşı esnasında Pers ordusuna sürgünde bulunan hangi ünlü Atinalı Tiran rehberlik ediyordu?

Cevap :Hippias

7- Atinalı komutan Ksenophon’un Anabasis isimli eseri asıl olarak hangi olayı anlatır ?

Cevap :Yunan askerlerin yurtlarına dönüş yolculuğu

8- Peloponnesos Savaşı hangi iki kent arasına gerçekleşmiştir?

Cevap : Atina-Sparta

9- Pers Kralı Büyük Kyros , hangi ünlü Lydia Kralını MÖ 547’de yenilgiye uğratmıştır?

Cevap : Kroisos

10- Aşağıdakilerden hangisi Eski Çağ’da İran’la birlikte Yakın Doğu’nun büyük kültürlerinden biri sayılmaz?

Cevap : Çin

11- İran tarihinde I. Ardaşir kimdir?

Cevap : Sasani devletinin kurucusu sayılan ilk kralı

12- Parth Krallığında günlük ticarette ve ufak çaplı alışverişlerde hangi metalden basılan sikkeler kullanılmıştır?

Cevap : Bronz

13- İran’daki Seleukos hakimiyeti kaç yılında tamamen sona ermiştir?

Cevap : MÖ 129

14- Babasının ani ölümü sonrasında Büyük İskenden kaç yalında tahta çıkmıştır ?

Cevap : MÖ 336

15- Sasani altın sikkelerinin ana birimi ve ağırlığı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Dinar 7.2 gr

16- Seleukoslar sahip oldukları geniş toprakları ne şekilde yönetmişlerdir?

Cevap : Eyaletlere ayırarak

17- Aşağıdakilerden hangisi MÖ 333’te Büyük İskender ordusu ve Persler arasında gerçekleşen Issos Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

Cevap : Dareios’un ölümü

18- Persler hangi yüzyıldan itibaren kendi sikkelerini basmaya başlamışlardır ?

Cevap : MÖ 6 yy.’ın ortalarından itibaren

19- Parthların Karanlık Çağı olarak adlandırılan ve karışıklıkların yaşandığı dönem hangi yıllar arasını kapsamaktadır?

Cevap : MÖ 95-27

20- Parth Sikkelerinin arka yüzünde kimin adı yazmaktadır?

Cevap : Arsakes

21- Eski Yunanca lejandlar taşıyan Parth sikkelerinin bazılarında hangi dilde kısa fakat anlamı tam olarak çözülemeyen yazılar bulunur?

Cevap : Aramice

22- Klasik Çağ’da birbirleriyle sürekli mücadele halinde olan Yunan kent devletlerinin (polis) ortak düşmanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Persler

23- Büyük İskender’in ölümünün ardından halefleri Seleukos Lysimakhos ve Ptolemaios hangi komutana karşı güç birliği yapmışlardır?

Cevap : Antigonos Monophtalmos ve Demetrios

24- Aşağıdakilerden hangisi Sasani ilişkilerinin sağladığı önemli bilgilerden biri değildir?

Cevap : Dönemin demografisi

25- Parth sikkelerinin arka yüzünde krallığın kurucusu Arsakes ne şekilde betimlenmiştir?

Cevap : Omphalos üzerinde oturan okçu

26- Medler ve Persler arasında dostluk kurulmasına sebep olan ve Med Kralı Astyages’in kızıyla evlenen Pers Kralı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : I.Kambyses

27- Sasaniler bazı dönemlerde egemenliklerinin doruk noktasına ulaşmışlardır.Hangi kral ve döneminde böyle bir zaman yaşanmamıştır ?

Cevap : III. Yezdigirt

28- MÖ 3.yy. ‘da kurulan Parth Krallığı hangi tarihten itibaren çok kültürlü ve çok uluslu bir imparatorluk haline gelmiştir?

Cevap : MÖ . 140

29- Parth gümüş drahmileri yaklaşık kaç gram ağırlığında basılmaktaydı?

Cevap : 4 g

30- Tarih coğrafyası göz önüne alındığında İran hangi iki önemli coğrafyayı birbirine bağlar?

Cevap : Yakındoğu – Avruoa

31- Lydia kralı Kroisos’un asıl zenginliği aşağıdakilerden hangisine dayanıyordu?

Cevap : Ülkesindeki altın madenleri

32- Makedonya Krallığı’nın bilinen ilk kralı kimdir?

Cevap : Perdikkas

33- Roma imparatoru Severus Alexander , MS 231 baharında Sasaniler üzerine çıktığı sefere doğudaki hangi kente uğradı?

Cevap : Antiokheia

34- Parni kabilesinden olan Parthlar niçin Arsaklılar veya Arsakiler olarak da anılırlar?

Cevap : Hanedanlarının kurucusu Arsakes’ten dolayı

35- Esas itibariyle İran toraklarında tedavülde olan Parth sikkelerine aşağıdaki bölgelerden hangisinde rastlanmaz?

Cevap : Suriye

36- Parthlar tarihleri boyunca bugünkü pek çok ülkenin sınırları içinde kalan topraklarda zaman zaman hâkimiyeti ele geçirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Cevap : Yunanistan

37- Hint-Avrupa ve Sami dil ailesi ile bağlantısı olmayan Elamcanın Hindistan’da modern lehçeleri konuşulan hangi dil ile akrabalığı olduğu düşünülmektedir?

Cevap : Cvp: Dravid Dili

38- Partlar hangi tarihte Seleukos Krallığına isyan kendi krallıklarını kurma teşebbüsünde bulunmuşlardır?

Cevap : MÖ 247

39- Büyük İskender’in felsefe ve siyaset bilimi dersleri aldığı hocası kimdir?

Cevap : Aristoteles

40- Sasaniler en çok hangi iki metalden sikkeler basmışlardır?

Cevap : Gümüş – Bronz

41- Aşağıda verilen hangi savaşın ardından Seleukos Anadolu’nun önemli bir kısmına sahip olmuştur?

Cevap : Ipsos

42- Parthlar yarı göçebe hangi İranlı kabileye mensuptu ?

Cevap : Parni

43- Ardaşir’in Persis’in güneyinde kurduğu yeni başkent neresidir?

Cevap : Firuzabad

44- Sasani sikkelerindeki lejandlarda krallar ne şekilde adlandırılmışlardır?

Cevap : Krallar Kralı

45- MÖ 281’de gerçekleşen Korou Pedion Savaşı’nın ardından aşağıda verilen hangi Hellenistlik krallık yıkılmıştır?

Cevap : Lysimakhos

46- Perslerin de bir dönem basıp kullanmaya devam ettikleri …………………………?

Cevap : Aslan ve Boğa

47- İran’daki Seleukos hakimiyeti kaç yıl sürmüştür?

Cevap : 192 yıl

Eski İran Tarihi 2021 Final Soruları

Auzef Tarih Telegram Tarih

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: