Anadolu AöfHUK101U Hukukun Temel Kavramları

HUK101U Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları

HUK101U Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları

#1. Resmi şekle tabi bir işlemin şekle uyulmaksızın yapılması halinde aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi söz konusu olur?

#2. Aşağıdakilerden hangisi mutlak butlanın özelliklerinden değildir?

#3. Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler için uygulanan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Değerler sistemi içinde, insan davranışları hakkında “doğru” ya da “yanlış” bulma açısından yapılandeğerlendirmelerin bütününe ne ad verilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden birisi değildir?


#6. Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararıno kişiye ödettirilmesine ne ad verilir?

#7. Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan iradelerden birindeki sakatlık sebebiyle geçersiz sayılmasına ne ad verilir?

#8. Hukuki yaptırımlar, hukuk kurallarının ihlali halinde uygulanır. Hukuki yaptırımlar türlerine göre kişiler üzerinde farklı etkiler yaratır. Tek bir hukuka aykırı eylem varsa sadece bir hukuki yaptırım uygulanacaktır. Hukuki yaptırım uygulama yetkisi devlet tekelindedir. Hukuki yaptırımlar da diğer sosyal düzen kurallarında olduğu gibi manevi yaptırımlar da içerir. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

#9. Davranışları iyi-kötü, doğru-yanlış olarak sınıfandıran ve toplumdan topluma değişiklik gösteren sosyal düzen kurallarına ne ad verilir?

#10. Herkesin yeteneğine ve toplumdaki durumuna göre pay almasını esas alan adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarındandır?

#12. I. Uluslararası sözleşme II. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi III. Yönetmelik IV. Anayasa Yukarıda numaralandırılan kaynakları normlar hiyerarşisine göre sıraladığımızda daha genel, üstün ve soyuttan daha özel ve somuta göre sıralama hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan anayasalardan biri değildir?

#14. Bugün yürürlükte olan anayasa aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#15. I. Kanun II.Anayasa III. Uluslararsı anlaşmalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yukarıdakilerden hangisine/hangilerine aykırı olamaz?


#16. "Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez." Yukarıda verilen hukuk kuralı ne tür bir hukuk kuralıdır?

#17. "Sekiz veya 15 gün olarak belirlenmiş süre bir veyaiki haftayı değil, tam sekiz veya 15 günü ifadeeder. " Yukarıda verilen hukuk kuralı ne tür bir hukuk kuralıdır?

#18. "Kanun’un ne zaman yürülüğe gireceğine ilişkin bir madde bulunmaması hâlinde, o kanun Resmî Gazete’de yayımdan sonraki ...yürürlüğe girer." Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#19. Yargılama hukukuna ilişkin kanunlar bakımından... ilkesi geçerlidir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#20. Yasama yorumu aşağıda verilen anayasalardan hangisinde yer almıştır?


SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi çıkmış sorular

HUK101U Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi çıkmış sorular

HUK101U Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları

Öğrenci Dostu
LOLONOLO – Öğrenme Yönetim Sistemi

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

HUK101U Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları

HUK101U Hukukun Temel Kavramları Vize Soruları 2021 Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI lolonolo play google uygulaması

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!