Anadolu AöfTUR201U Türk Dili 1

TUR201U – Türk Dili 1 Final Soruları

TUR201U – Türk Dili 1 Final Soruları

#1. “Kardeşime göre kazanın etkisinden çıkmanın yolu, hiç durmadan çalışmaktı.” Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sözcük öbeklerinden hangisi yoktur?

#2. I. Okulda iyi arkadaşlar vardı. II. Su testisi su yolunda kırılır. III. Gençlik yıllarımızı özlüyorum. IV. Çocuklar güzel güzel oynuyorlardı. V. Bu yıl kış sert geçti. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sözcük öbeği vardır?

#3. “Bozuk kaldırımların üzerinde buz tutmuş çamur parçalarını kırarak erkenden işe gidenler; fabrika işçileri, seyyar satıcılar ve memurlar, simitçinin dükkanında bir süre dinlenirlerdi.” Yukarıdaki cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

#4. “Dostlarımı, en sevdiklerimi, bu çarşı içlerinin kara çocuklarından seçtim.” Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

#5. I. Kaygılı bir kişi, kendini beden dili kullanımında hemen ele verir. II. Kuşak çatışması, ülkeden ülkeye farklılık gösterir. III. İçinde yaşadığımız zaman dilimi, en şanssız dönemidir gezegenimizin. IV. Tüketim eğilimi, aidiyet duygusu ve toplumun hiyerarşik yapısında da belirleyiciymiş. V. Günümüzün hızlı ve tüketici yaşam tarzı itiyor insanı, sürekli bir şeyleri yetiştirme zorunluluğuna. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yüklemin türü ve ögelerinin sıralanışı yönüyle özdeştir?


#6. I. Sokağın başındaki evde / bana sıcacık anne evini hatırlatan bir lamba / yandı. II. Sema / “Yarın akşam / arkadaşlarla / size / geleceğiz!” / demişti. III. Bu sırada / evdeki herkes / annemi / arıyordu. IV. Müdür / yarın akşam yemeğine geleceklerin listesini / hazırlamış. V. O akşam / çatal bıçak gürültüleri, radyo sesleri / birbirine karıştı. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

#7. “(I)Saçlarım kirpi gibi dik duruyor; ne yana ne de geriye taranıyor, beni deli ediyordu. (II)Babam “İnatsın inat... İnatçı adamın saçı yatmaz. Dedene çekmişsin besbelli. Keşke annene benzeseydin.” diyordu. (III) Annemin lepiska gibi yumuşacık, sarı saçları vardı. (IV)En çok o mavi gözlerini özlüyorum. (V) ‘Benim oğlum okuyacak, yüksek bir memur olacak’ der, sonra da göz ucuyla babama bakardı.” Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#8. “Ne zaman annem aklıma düşse o vagondan evi hatırlıyorum, sisler arasında beliren bir masal gemisi gibi.” Yukarıdaki cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#9. “Vagonun çatısına çekilmiş iplere dolaşık ebruli, mavi kahkaha çiçekleri, cennet süpürgeleri, gece safaları, kadifeler, hatta teneke kutulara dikilmiş iki de karanfil vardı.” Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#10. “Havalar serinleyince karanfilleri içeri alırdık.” cümlesiyle yapısı, yükleminin yeri ve türü yönünden özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?


#11. Bir dilde duygu, düşünce ve kavramları dile getirebilmek için sözcük sayısının çok olmasından daha önemli unsurlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

#12. Osmanlı Türkçesinde deyim kavramını karşılamak üzere aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmamıştır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi atasözü kavramının Türk dünyasındaki adlarından biri değildir?

#14. İkilemelerin kuruluşunda en fazla görev alan sözcük türü aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Türkçesinin söz dağarcığında yer alan alıntı sözlerin kaynaklarından biri değildir?


#16. Ağızların oluşumunda aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili değildir?

#17. Toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle oluşturdukları konuşma sistemine ne ad verilir?

#18. İlişki sözlerinin Türkçede çok olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Türkçe yapı bakımından hangi dil grubundandır?

#20. Bazı durumlarda sözcük kökünün anlamı ile türemiş olanın anlam ilişkisinin hissedilemeyecek derecede zayıamasının sebebi nedir?


SONUÇ

-

TUR201U – Türk Dili 1 Final

TUR201U – Türk Dili 1 Final

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

TUR201U – Türk Dili 1 Final Soruları

TUR201U - Türk Dili 1 Final Soruları 2021 Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TUR201U - Türk Dili 1 lolonolo play google uygulaması

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!