Anadolu AöfTUR201U Türk Dili 1

TUR201U – Türk Dili 1 Vize Soruları

TUR201U – Türk Dili 1 Vize Soruları

#1. Dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi bilimseldir?

#2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi aynı dil ailesinde yer alır?

#3. Bir siyasal coğrafyadaki değişkelerin üstünde, ortak anlaşma aracı olarak kullanılan değişke aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir kurum veya kuruluşta faaliyetlerin yürütülmesinde ortak anlaşma aracı olarak kullanılan dildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi yerli azınlık dilidir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi bir Hint-Avrupa dili olmasına karşın, cümle ögelerinin dizilişine göre Özne-Nesne-Yüklem dilidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi dünyada en çok ana dili konuşuruna sahip dildir?

#8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Güneybatı veya Oğuz Türkçesine ait bir yazı dilidir?

#9. Tabular ve örtmece sözler, aşağıdaki durumlardan hangisinde ortaya çıkabilir?

#10. Dil ve toplum arasındaki ilişkiyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


#11. Bugünkü bilgilerimize göre Türkler tarafından yazılan ilk Türkçe belge aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Muhakemetü’l-Lügateyn’in yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Yazmış olduğu hatıratıyla, Türk nesrinin önemli örneklerinden birini bırakmış olan kişi kimdir?

#14. Kiril alfabesini kullanan ilk Türk soylu halk aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Latin alfabesine resmen geçiş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?


#16. Batı Türkçesinin ilk dönemi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?

#17. Kamus-ı Türkî’nin yazarı kimdir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Lisan Hareketinin temel prensiplerinden biri değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Dil Encümeni adındaki komisyonun 20 alfabeyi inceleyerek belirlediği esaslardan biri değildir?

#20. Birinci Türkoloji Kongresi hangi şehirde toplanmıştır?


SONUÇ

-

TUR201U – Türk Dili 1 Vize

TUR201U – Türk Dili 1 Vize

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

TUR201U – Türk Dili 1 Vize Soruları

TUR201U - Türk Dili 1 Vize Soruları 2021 Anadolu Aöf Paylaşım Grubu
TUR201U - Türk Dili 1 lolonolo play google uygulaması

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!