auzefÇocuk GelişimiSosyal Duygusal Gelişim

Sosyal – Duygusal Gelişim 2021 Final

Sosyal – Duygusal Gelişim 2021 Final

Sosyal - Duygusal Gelişim 2021 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi öz bilinçli duygulardan biridir?

A) Mutluluk
B) Şaşkınlık
C) Öfke
D) Utanma
E) Üzüntü

Cevap : D) Utanma

2- Davranışın düzenlenmesi veya kural ihlaline yanıt olarak ahlaki gelişimde önemli bir rol oynayan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öfke
B) Mutluluk
C) Suçluluk
D) Şaşkınlık
E) Üzüntü

Cevap : C) Suçluluk

3- Aşağıdakilerden hangisi ebeveynlerin yeni bebeğe karşı büyük çocuktaki kıskançlık miktarını azaltmaya yardımcı olmak için alacağı önlemlerden biri değildir?

A) Doğum için hastaneye gidileceğinde çocuğu onun çok iyi tanımadığı komşuya bırakmak
B) Bağımsız hissetmeye teşvik etmek
C) Çocuğun sevildiğini ve istendiğini güvence altına almak
D) Küçük çocuğu yeni bebeğin gelişine hazırlamak
E) Annenin bebek geldiğinde bir süre hastaneye gitmek zorunda kalacağını söylemek

Cevap : A) Doğum için hastaneye gidileceğinde çocuğu onun çok iyi tanımadığı komşuya bırakmak

4- Oyun ortamında çocuklarda öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Sınıf ortamında nitelikli oyunlara yer verilmesi
B) Oyun için yeterli süre verilmesi
C) Sınıf ortamında çeşitli oyun türlerine yer verilmesi
D) Çeşitli oyun türleri için gerekli oyuncak ve malzemenin sağlanması
E) Çocukların sürekli birbirleri ile kıyaslanması

Cevap : E) Çocukların sürekli birbirleri ile kıyaslanması

5- Aşağıdakilerden hangisi bebeklerin yabancı korkusunu değiştiren faktörlerden biri değildir?

A) Yabancının davranışı
B) Yabancı kişi ve nesne üzerinde kontrol düzeyi
C) Cinsiyet
D) Yabancının karakteristikleri
E) Bağlam

Cevap : C) Cinsiyet

6- Aşağıdakilerden hangisi Bowly’nin bağlanma aşamalarından biri değildir?

A) Hedefi düzeltilmiş ortaklığın oluşturulması
B) Çoklu bağlanma
C) Açık bağlanma
D) Bağlanma başlangıcı
E) Ön bağlanma

Cevap : B) Çoklu bağlanma

7- Aşağıdakilerden hangisi güvensiz-dirençli/karşı koyucu bağlanma stili geliştiren bebeklerin yabancı ortamdaki davranış örneklerinden biri değildir?

A) Bakıcının gidişinden büyük sıkıntı duyma
B) Yakınlık arayışı karışımı ile yeniden bir araya gelme esnasında direnç veya öfke
C) Yakınlık arayışı karışımı ile yeniden bir araya gelme esnasında rahatlmada zorluk
D) Yabancı tarafından rahatlatılmaya direnç gösterme
E) Bakıcının ayrılığından üzüntü duymama

Cevap : E) Bakıcının ayrılığından üzüntü duymama

8- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Amerikalı bebeklerin %5-15’i güvensiz-dağınık/yönü belirsiz bağlanma göstermektedir
B) Bir yaşındakilerin yaklaşık %10’u güvensiz-kaçınıcı bir bağ sergilemektedir.
C) Bir yaşındaki Amerikalı bebeklerin yaklaşık %60-65’i güvenli bağlanma stiline sahiptir.
D) Bir yaşındakilerin yaklaşık %20’si güvensiz-kaçınıcı bir bağ sergilemektedir.
E) Bir yaşındakilerin yaklaşık %10’u bu tür güvensiz-karşı koyucu bağlanma göstermektedir.

Cevap : B) Bir yaşındakilerin yaklaşık %10’u güvensiz-kaçınıcı bir bağ sergilemektedir.

9- Bowlby bağlanma kuramında Freud’un görüşlerinden etkilenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Psikolojik travmaların en büyük nedeni ebeveyn kaybı özellikle annenin kaybı veya ayrılıktır.
B) Kişinin gelişiminde yaşamın ilk beş yılı büyük öneme sahiptir.
C) Çocuğun ebeveynleri özellikle annesi ile ilişkisi gelişimi üzerinde büyük etkiye sahiptir.
D) Çocuğun ebeveynleri özellikle babası ile ilişkisi gelişimi üzerinde büyük etkiye sahiptir.
E) Çocuklukta yaşanan psikolojik travma uzun süreli etkilere sahiptir.

Cevap : D) Çocuğun ebeveynleri özellikle babası ile ilişkisi gelişimi üzerinde büyük etkiye sahiptir.

10- Besleyerek bebeklere zevk veren genellikle anneler olduğu için özellikle beslenme uygulamaları esnasında sağladığı rahatlık ve cömertliği sebebiyle annenin bebeğin birincil güvenlik ve sevgi objesi olduğunu iddia eden teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Freud
B) Spitz
C) Erikson
D) Lorenz
E) Harlow

Cevap : A) Freud

11- Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde daha fazla yabancı korkusu yaratan bağlamlar ile ilgili bir açıklama değildir?

A) Tanıdık kişi veya anneden uzak olmak
B) Aşina olunmayan ortamlar (örneğin, laboratuvar)
C) Tanıdık figürle fizksel temasın olmaması
D) Tanıdık figürden yabancıya ciddi ve olumsuz duygusal tepkiler
E) Tanıdık figürden yabancıya pozitif ve destekleyici tepkiler

Cevap : E) Tanıdık figürden yabancıya pozitif ve destekleyici tepkiler

12- Aşağıdakilerden hangisi çocuk oyun oynarken yetişkinin yapması gerekenlerden biridir?

A) Çocuğu oyun oynarken eleştirmek
B) Çocuğu ciddi bir şekilde gözlemlemek
C) Çocuğun oyununa karışmak
D) Çocuğun oyununda sonuca odaklanmak
E) Sabırsız bir tutum içinde olmak

Cevap : B) Çocuğu ciddi bir şekilde gözlemlemek

13- Aşağıdakilerden hangisi bağlanmayı kolaylaştıran anne-bebek davranışlarından biri değildir?

A) İlk temas zamanı ve süresi
B) Aşırı ağlama
C) Beslenme zamanı
D) Bedensel temas
E) Doğuştan etkenler

Cevap : B) Aşırı ağlama

14- Aşağıdakilerden hangisi karşı koyucu bağlanma stili ile ilgili ebeveynlik sitilidir?

A) Reddeden-tepkisiz veya müdahaleci-aşırı uyarıcı
B) Korkutan (örneğin, aşırı ezen)
C) Ürküten (örneğin, taciz eden)
D) Tutarsız, genellikle yanıt vermeyen (örneğin, depresif)
E) Hassas, duyarlı

Cevap : D) Tutarsız, genellikle yanıt vermeyen (örneğin, depresif)

15- Aşağıdakilerden hangisi güvensiz-düzensiz bağlanma stili geliştiren bebeklerin yabancı ortamdaki davranış örneklerinden biridir?

A) Yakınlık arayışı karışımı ile yeniden bir araya gelme esnasında rahatlamada zorluk
B) Bakıcının gidişinden büyük sıkıntı duyma
C) Tutarlı bir davranış örüntüsünün olmaması
D) Yakınlık arayışı karışımı ile yeniden bir araya gelme esnasında direnç veya öfke
E) Yabancı tarafından rahatlatılmaya direnç gösterme

Cevap : C) Tutarlı bir davranış örüntüsünün olmaması

16- Aşağıdakilerden hangisi güvensiz-kaçınmacı bağlanma stili geliştiren bebeklerin yabancı ortamdaki davranış örneklerinden biridir?

A) Yakınlık arayışı karışımı ile yeniden bir araya gelme esnasında direnç veya öfke
B) Yakınlık arayışı karışımı ile yeniden bir araya gelme esnasında rahatlamada zorluk
C) Bakıcının gidişinden büyük sıkıntı duyma
D) Yabancı tarafından rahatlatılmaya direnç gösterme
E) Bakıcının ayrılığından üzüntü duymama

Cevap : E) Bakıcının ayrılığından üzüntü duymama

17- Aşağıdakilerden hangisi eğitimcinin çocukların duygularını ifade etmelerine yardımcı olmak için kendisine yöneltmesi gereken sorulardan biri değildir?

A) Çocuklar arasında yakın arkadaşlıkları teşvik ediyor muyum?
B) Çocukların gerçek duygu ifadelerini görmeleri için uygun bir rol-model olmaya çalışıyor muyum?
C) Sınıfımdaki her çocukla sevgi dolu, güvenli bir ilişki kurmayı öncelikli hale getiriyor muyum?
D) Çocuklar arasında seviliyor muyum?
E) Çocukların dikkatini başkalarının duygu ve ihtiyaçlarına yönlendiriyor muyum?

Cevap : D) Çocuklar arasında seviliyor muyum?

18- Aşağıdakilerden hangisi Bowly’nin bağlanma kuramının temellerinden biri değildir?

A) Bir çocuk yaşamın ilk beş yılında bağlanma figüründen sürekli bakım almalıdır.
B) Bir çocuk yaşamın ilk iki yılında bağlanma figüründen sürekli bakım almalıdır.
C) Anne yoksunluğunun uzun vadeli sonuçları mevcuttur.
D) Çocuğun birincil bakıcı ile bağlanma ilişkisi içsel çalışan modelinin geliştirilmesine yol açar.
E) Çocuk doğuştan gelen birincil bağlanma figürüne bağlanma ihtiyacı içindedir.

Cevap : A) Bir çocuk yaşamın ilk beş yılında bağlanma figüründen sürekli bakım almalıdır.

Sosyal – Duygusal Gelişim 2021 Final

19- Aşağıdakilerden hangisi bağlanmayı zorlaştıran anne-bebek davranışlarından biridir?

A) İlk temas zamanı ve süresi
B) Aşırı ağlama
C) Doğuştan etkenler
D) Bedensel temas
E) Beslenme zamanı

Cevap : B) Aşırı ağlama

20- Aşağıdakilerden hangisi Schaffer ve Emerson’un bağlanma aşamalarından biri değildir?

A) Çoklu bağlanma evresi
B) Rastgele bağlanma evresi
C) Özel bağlanma evresi
D) Asosyal evre
E) Açık bağlanma evresi

Cevap : E) Açık bağlanma evresi

21- Aşağıdakilerden hangisi bağlanmayı zorlaştıran anne-bebek davranışlarından biri değildir?

A) Olağandışı görünüm
B) Olağandışı davranışlar ve olağandışı durumlar
C) Aşırı ağlama
D) Bedensel temas
E) Duygusal reddetme

Cevap : D) Bedensel temas

22- Aşağıdakilerden hangisi Ainsworth’un çocuğun bağlanma stilleriyle ilişkili anne davranışları boyutlarından biri değildir?

A) Ulaşılabilir / umursamaz
B) Güvenli / güvensiz
C) Duyarlı / duyarsız
D) İşbirlikçi / çatışmacı
E) Kabul / red

Cevap : B) Güvenli / güvensiz

23- Aşağıdakilerden hangisi güvensiz bağlanma stili ile ilgili ebeveynlik stillerinden biri değildir?

A) Hassas, duyarlı
B) Korkutan (örneğin, aşırı ezen)
C) Tutarsız, genellikle yanıt vermeyen (örneğin, depresif)
D) Reddeden-tepkisiz veya müdahaleci-aşırı uyarıcı
E) Ürküten (örneğin, taciz eden)

Cevap : A) Hassas, duyarlı

24- Aşağıdakilerden hangisi, oyunun çocuğun sosyal gelişimine sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Duygularını, çatışmalarını ve gerginliklerini diğerlerinin kabul edebileceği şekilde ifade edebilmesi
B) İş birliği becerisi geliştirmesi
C) Nesnelerin özelliklerini araştırarak keşfedebilmesi
D) Sınıftaki diğer çocukların bakış açılarından bazı olayları değerlendirebilmeyi öğrenmesi
E) Oyuncaklarını arkadaşları ile paylaşmayı öğrenmesi

Cevap : C) Nesnelerin özelliklerini araştırarak keşfedebilmesi

25- “Yetişkin gruptan düz bir sıra halinde dizlmelerini ister. Yetişkinin söylediği komuta göre katılımcıların aynı anda hareket etmelerini söyler. Denizde bir öne adım, karada bir geri adım ve arafta elleri sallama hareketleri yaparak ………… amaçlanır.
Yukarıdaki oyunda noktalı yere hangi beceri gelmelidir?

A) Kendine güven becerisi
B) Problem çözme becerisi
C) Birlikte hareket etme becerisi
D) İşbirliği yapma becerisi
E) Özdenetim becerisi

Cevap : C) Birlikte hareket etme becerisi

26- Herhangi bir etkinliği oyun olarak tanımlayabilmek için oyuna ait özelliklerin bilinmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi oyuna ait bir özellik değildir?

A) Oyun gerçek hayatın taklidi olmayıp çocuğun yaşantısına uygun düşecek şekilde çarpıtılmış, sanki öyleymiş gibi değiştirilmiş şeklidir.
B) Yapılandırılmış oyunlar çocuğu daha çok rahatlatır.
C) Kendi içinde bütünlüğü vardır. Belirli amaca yönelik olmayıp etkinliğin kendisi önemlidir.
D) Oyuna katılmak çocuğun özgür seçimidir.
E) Çocuk oyun oynarken eğlenmeli, hoş vakit geçirmelidir.

Cevap : B) Yapılandırılmış oyunlar çocuğu daha çok rahatlatır.

27- Aşağıdakilerden hangisi Schaffer ve Emerson’un bağlanma aşamalarındandır?

A) Açık bağlanma
B) Hedefi düzeltilmiş ortaklığın oluşturulması
C) Çoklu bağlanma
D) Bağlanma başlangıcı
E) Ön bağlanma

Cevap : C) Çoklu bağlanma
NOT: Schaffer ve Emerson bağlanma aşamaları:
-Asosyal evre (0-6 hafta)
-Rastgele bağlanma evresi (6 hafta-6/7 ay)
-Özel bağlanma evresi (Yaklaşık 7-9 ay)
-Çoklu bağlanma evresi (Yaklaşık7/9 ay-18 ay)

28- Bağlanmadan önce bebeğin tanıdık bakıcılarını yabancılardan ayırt edebilmesini vurgulayan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilişsel gelişim teorisi
B) Psikanalitik teori
C) Etolojik teori
D) Çoklu zeka teorisi
E) Öğrenme teorisi

Cevap : A) Bilişsel gelişim teorisi

29- Bowly’nin monotropi hipotezi aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgilidir?

A) Anne yoksunluğunun uzun vadeli sonuçları mevcuttur.
B) Bir çocuk yaşamın ilk yılında bağlanma figüründen sürekli bakım almalıdır.
C) Çocuk doğuştan gelen birincil bağlanma figürüne bağlanma ihtiyacı içindedir.
D) Bir çocuk yaşamın ilk iki yılında bağlanma figüründen sürekli bakım almalıdır.
E) Çocuğun birincil bakıcı ile bağlanma ilişkisi içsel çalışan modelinin geliştirilmesine yol açar.

Cevap : C) Çocuk doğuştan gelen birincil bağlanma figürüne bağlanma ihtiyacı içindedir.

30- Aşağıdakilerden hangisi güvenli bağlanma stili geliştiren bebeklerin yabancı ortamdaki davranış örneklerinden biridir?

A) Yakınlık arayışı karışımı ile yeniden bir araya gelme esnasında direnç veya öfke
B) Yabancı tarafından rahatlatılmaya direnç gösterme
C) Bakıcının ayrılmasından dolayı üzgün olma
D) Bakıcının gidişinden büyük sıkıntı duyma
E) Yakınlık arayışı karışımı ile yeniden bir araya gelme esnasında rahatlamada zorluk

Cevap : C) Bakıcının ayrılmasından dolayı üzgün olma

Sosyal – Duygusal Gelişim 2021 Final

31- Aşağıdakilerden hangisi kaçınmacı bağlanma stili ile ilgili ebeveynlik stilidir?

A) Ürküten (örneğin, taciz eden)
B) Tutarsız, genellikle yanıt vermeyen (örneğin, depresif)
C) Korkutan (örneğin, aşırı ezen)
D) Reddeden-tepkisiz veya müdahaleci-aşırı uyarıcı
E) Hassas, duyarlı

Cevap : D) Reddeden-tepkisiz veya müdahaleci-aşırı uyarıcı

32- Bebek maymunların bağlanması üzerinde beslenme ve dokunsal uyarımın etkisini karşılaştıran teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spitz
B) Harlow
C) Freud
D) Lorenz
E) Erikson

Cevap : B) Harlow

33- Aşağıdakilerden hangisi Bowly’nin anne yoksunluğunun uzun vadeli sonuçlarından biri değildir?

A) Suçluluk
B) Empati yoksunluğu
C) Bilişsel olgunluk
D) Depresyon
E) Saldırganlık

Cevap : C) Bilişsel olgunluk

34- Aşağıdakilerden hangisi oyunun özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Oyun çocuklara özgür seçim yapma hakkı veren aktif bir eylemdir.
B) Oyun içten güdümlüdür.
C) Oyun süreç odaklı değil sonuç odaklı bir eylemdir.
D) Oyun keyifli bir eylemdir.
E) Oyun içerisinde mecazi anlamlar ve doğaçlamalar barındırır

Cevap : C) Oyun süreç odaklı değil sonuç odaklı bir eylemdir.

35- Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin, çocukların oyununa katılımı sırasında benimsemesi gereken yaklaşımlardan biri değildir?

A) İlginç bir açılım ya da uyarım sağlama amacıyla oyuna girmek
B) Oyunu, dışarıdan verilecek talimatlarla yönlendirmek
C) Devam etmekte olan bir oyuna çocuğun girmesine yardım etmek
D) Oyunun sürdürülmesi amacıyla bir katılımcı olarak oyuna girmek
E) Oyuna hiç katılmayan çocuğa yardım etmek

Cevap : B) Oyunu, dışarıdan verilecek talimatlarla yönlendirmek

36- Bowlby’ye göre bebekler birincil bakıcıları ile aralarında güçlü bir bağ oluşturmakta eğer bu bağlanma ortadan kalkar veya bozulursa büyük endişe ve sıkıntı ortaya çıkmaktadır. Bu ayrılığa gösterilen tepkinin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir?

A) Umutsuzluk aşaması – Kopya aşaması – Protesto aşaması
B) Kopya aşaması – Protesto aşaması – Umutsuzluk aşaması
C) Umutsuzluk aşaması – Protesto aşaması – Kopya aşaması
D) Protesto aşaması – Umutsuzluk aşaması – Kopya aşaması
E) Protesto aşaması – Kopya aşaması – Umutsuzluk aşaması

Cevap : D) Protesto aşaması – Umutsuzluk aşaması – Kopya aşaması

37- Yetişkin katılımcılardan karışık bir şekilde yürümelerini ister. Yürürken “Sabah nasıl bir duygu ile uyanıp buraya geldiniz?” diye sorar ve herkesten o duygu gibi sınıf içinde karışık bir şekilde yürümelerini ister” şeklinde başlayan bir oyun çocuğun daha çok hangi gelişim alanını destekler?

A) Duygusal
B) Özbakım
C) Bilişsel
D) Sosyal
E) Motor

Cevap : A) Duygusal

38- I.Duyarlılık: Sık sık eylemlerini bebeğe doğru yöneltmek
II.Pozitif tutum: Bebeğe eğilim ve olumlu tutum ifadesi
III.Eş zamanlı olma: Bebekle yapılandırılmış sakin, karşılıklı etkileşim
IV.Karşılıklı olma: Anne ve bebeğin aynı şeye katıldığı yapılandırılmış etkileşim
Yukarıda güvenli bağlanmayı oluşturan bakıcı özellikleri ve açıklamaları verilmiştir. Bu özellikler ve açıklamalardan hangisi/hangileri yanlıştır?

A) I ve II
B) I, II, III, IV
C) Yalnız I
D) II, III, IV
E) I, II, III

Cevap : C) Yalnız I

39- Bir bebeğin ihtiyaçlarına sürekli olarak cevap veren bir bakıcı bebeğin diğer insanlara olan güven duygusunu geliştirirken, tepkisiz veya tutarsız bakıcı güvensizlik duygusunun gelişimine neden olacağını öne süren teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lorenz
B) Harlow
C) Spitz
D) Freud
E) Erikson

Cevap : E) Erikson

Sosyal – Duygusal Gelişim 2021 Final

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Sosyal – Duygusal Gelişim 2021 Final

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!