SEGEMSigorta Teknik Personel

Tarım Sigortaları Mini Quiz -1

Tarım Sigortaları Mini Quiz -1

#1. Devlet destekli tarım sigortalarında devlet tarafından sağlanan prim desteğinin oranı kaçtır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi büyükbaş hayvan hayat sigortalarında teminatının kapsamında değildir?

#3. Bitkisel ürün sigortalarında paket olarak alınan teminatların içerisinde hangi teminat yer almaz?

#4. Aşağıdakilerden hangisi kümes hayvanları hayat sigortalarında teminat dışında kalan hâllerden biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi su ürünleri hayat sigortasında teminat kapsamında değildir?

#6. Küçükbaş hayvan hayat sigortalarında uygulanan sovtaj oranları aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları Havuzu’nun amaçlarından değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi arıcılık sigortalarında teminat dışında bırakılmıştır?

#9. Aşağıdaki sigortalardan hangisi 5363 sayılı Tarım Kanunu’nun 12. maddesine istinaden Bakanlar Kurulu kararıyla teminat altına alınan riskleri karşılar?

#10. Aşağıdakilerden hangisi sera sigortalarında teminat dışında kalan hâllerden biri değildir?

#11. Büyükbaş süt hayvanlarında, hayvanların sigortalama yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#12. Tarım sigortasında, sigorta şirketleri poliçeleri kendi adlarına düzenlemekte, ancak riskin ve primin yüzde kaçını zorunlu olarak Havuza devretmektedirler?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SEGEM TARSİM Tarım Sigortaları Mini Quiz -1

Aşağıdakilerden hangisi Tarım Sigortaları Havuzu’nun amaçlarından değildir?

A ) Tarım sigortalarındaki standart poliçeleri belirlemek
B ) Hasar ödemeleri ile ilgili organizasyonu sağlamak
C ) Tarım sigortalarını geliştirmek
D ) Tarımsal arazilerin artmasını sağlamak
E ) Tarım sigortalarını yaygınlaştırmak

Cevap : D ) Tarımsal arazilerin artmasını sağlamak

LOLONOLO

Devlet destekli tarım sigortalarında devlet tarafından sağlanan prim desteğinin oranı kaçtır?

A ) % 60 ve don riski primi için 1/2 oranında ek prim desteği
B ) % 60 ve don riski primi için 1/3 oranında ek prim desteği
C ) % 50 ve don riski primi için 1/2 oranında ek prim desteği
D ) % 50 ve don riski primi için 1/3 oranında ek prim desteği
E ) % 40 ve don riski primi için 1/2 oranında ek prim desteği

Cevap : D ) % 50 ve don riski primi için 1/3 oranında ek prim desteği

LOLONOLO

Bitkisel ürün sigortalarında paket olarak alınan teminatların içerisinde hangi teminat yer almaz?

A ) Dolu
B ) Fırtına
C ) Don
D ) Deprem
E ) Yangın

Cevap : C ) Don

LOLONOLO

Aşağıdakilerden hangisi sera sigortalarında teminat dışında kalan hâllerden biri değildir?

A ) Hastalık ve zararlılar nedeniyle, meydana gelen hasarlar
B ) İskelet malzemesi ahşap olan seralarda meydana gelen zararlar
C ) Taşıt çarpması neticesinde meydana gelen zararlar
D ) Dâhili su basması sonucu oluşan hasarlar
E ) Seranın dışında bulunan her türlü teknik donanımda meydana gelen zararlar

Cevap : C ) Taşıt çarpması neticesinde meydana gelen zararlar

LOLONOLO

Büyükbaş süt hayvanlarında, hayvanların sigortalama yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) 1. aydan itibaren 7 yaşına kadar (7 yaş dâhil)
B ) 4. aydan itibaren 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil)
C ) 1. aydan itibaren 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil)
D ) 4. aydan itibaren 7 yaşına kadar (7 yaş dâhil)
E ) 6. aydan itibaren 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil)

Cevap : A ) 1. aydan itibaren 7 yaşına kadar (7 yaş dâhil)

LOLONOLO

Aşağıdakilerden hangisi büyükbaş hayvan hayat sigortalarında teminatının kapsamında değildir?

A ) Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması
B ) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
C ) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
D ) Yavru atma ve yavru ölümü
E ) Sığır vebası

Cevap : E ) Sığır vebası

LOLONOLO

Küçükbaş hayvan hayat sigortalarında uygulanan sovtaj oranları aşağıdakilerden hangisidir?

A ) % 5 deri %20 et bedeli
B ) % 2 deri %30 et bedeli
C ) % 2 deri %20 et bedeli
D ) % 4 deri %30 et bedeli
E ) % 30 deri %2 et bedeli

Cevap : B ) % 2 deri %30 et bedeli

LOLONOLO

Aşağıdakilerden hangisi kümes hayvanları hayat sigortalarında teminat dışında kalan hâllerden biri değildir?

A ) İhbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar
B ) Hayvanların doğuştan var olan sakatlıkları
C ) Hırsızlık ve yer değiştirme halleri
D ) Her türlü doğal afetler
E ) Aşı programındaki aşıların yaptırılmaması hâlinde meydana gelecek hastalıklardan dolayı ölümler,

Cevap : D ) Her türlü doğal afetler

LOLONOLO

Aşağıdakilerden hangisi su ürünleri hayat sigortasında teminat kapsamında değildir?

A ) Alg patlaması
B ) Nakliye sırasında meydana gelen hasarlar
C ) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki, kirlenme ve zehirlenmeler
D ) Her türlü hastalık
E ) Her türlü doğal afet

Cevap : B ) Nakliye sırasında meydana gelen hasarlar

LOLONOLO

Aşağıdakilerden hangisi arıcılık sigortalarında teminat dışında bırakılmıştır?

A ) Kovanların nakliyesi sırasında meydana gelen hasarlar
B ) Sel ve Su Baskını
C ) Taşıt çarpması
D ) Yangın
E ) Hastalık

Cevap : E ) Hastalık

LOLONOLO

SEGEM TARSİM Tarım Sigortaları Mini Quiz -1

Segem Çıkmış Muhtemel Sorular 2021
Segem Çıkmış Muhtemel Sorular 2021

telegram SEGEM
telegram SEGEM
Segem Play Google Uygulama
Segem Play Google Uygulama

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!