auzefÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriEkonometriİktisatİşletmeKamu YönetimiMikro İktisatSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Mikro İktisat 2021 Vize Deneme Sınavı

Mikro İktisat 2021 Vize Deneme Sınavı

#1. Aşağıdakilerden hangisi devletin piyasaya müdahale araçlarından biri değildir?

#2. Bir maldan veya hizmetten tüketilen son birimin toplam faydada yaptığı değişikliğe ne ad verilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin kayma sebeplerinden biri değildir?

#4. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? I) Engel'e göre gıda maddelerinin talebinin gelir esnekliği 1'den küçüktür. II) Engel'e göre giyim ve lojman talebinin gelir esnekliği 1'dir. III) Engel'e göre gelir azaldıkça hanehalkının eğlence ve kültürel faaliyetlere ayırdığı payın bütçeddeki oranı artmaktadir. IV) Engel'e göre gelir azaldıkça hanehalkının sağlık ve ulaşıma ayırdığı payın bütçedeki oranı artmaktadir. V) Engel'e göre gelir azaldıkça hanehalkının eğlence ve kültürel faaliyetlere ayırdığı payın bütçedeki oranı artmaktadir.

#5. Yukarıda yer alan tüketici dengesine göre maksimum faydayı sağlayan optimum denge noktası neresidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#7. Talep edilen malın fiyat esnekliğinin pozitif olduğu duruma verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Devletin müdahale araçlarından hangisi uygulandığında arz eğrisinin sola kayması beklenir?

#9. “Piyasadan karşılığını ödeyerek satın alabildiğimiz, elde edilmek için üretim süreçlerinden geçen ve bir maliyeti olan her türlü mal ve hizmet …................. olarak adlandırılmaktadır.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#10. Piyasa arzı… Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi ikame mallara birer örnek teşkil etmez?

#12. Üretim maliyetlerindeki bir artış aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?

#13. "Üreticiler arz ettikleri mal yada hizmet fiyatlarının artması durumunda arz ettikleri mal ve hizmet miktarını arttırmak isterler dolayısıyla arz edilen mal miktarı ve fiyat arasında doğru orantılı bir ilişki vardır ve arz esnekliğinin değeri de pozitif olmaktadır." Yukarıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

#14. "Tüketicilerin mal ya da hizmet fiyatlarındaki değişim karşısında talep ettikleri mal ya da hizmet miktarları değiştirme duyarlılığına ..................denir." Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#15. Bir malın arz edilen miktarının üstünde kalan talep… olarak isimlendirilir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#16. Talep eğrisi üzerinde esnekliği ölçülecek noktalar birbiriyle çakışıyorsa, yani iki nokta arasındaki fiyat ve miktar farklılıkları göz ardı edilebilecek kadar küçükse tek bir nokta olarak kabul edilmektedir. Tek bir noktanın esnekliğinin ölçümünde ise ................................................... kullanılmaktadır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#17. Ordinal yaklaşımda tüketici dengesinin varsayımlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi hem arz hem talep fonksiyonunu belirleyen unsurlardan biridir?

#19. Yukarıdaki grafik üzerinde gösterilen ürünün arz esnekliğini hesaplayınız. Ürünün fiyatı 25 TL iken arz edilen ürün miktarı 40 adettir. Daha sonraürünün fiyatı 40 TL olduğunda arz edilen miktar 100 adete yükselmiştir. Bu durumda ürünün arz esnekliği kaçtır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi daha çok gösteriş amacıyla tüketimin hedeflenmesi sonucu bir malın fiyatı arttıkça talebinin de artması durumunu ifade eden yaklaşımdır?

#21. Belirli bir ihtiyacın karşılanmasında aynı anda kullanılan mallara ne ad verilir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi Sosyalist sistemin ilkelerinden değildir?

#23. Aşağıdaki ifadenin doğru veya yanlış olduğunu belirtiniz. “Marx‘a göre ise iktisat, bir toplumun özgül üretim ilişkileri içinde insanların üretim, tüketim, değişim ve dağıtım biçimlerini inceler.”

#24. Tatmin edilmedikleri zaman fazla acı vermemekle beraber, tatmin edildiklerinde insanları daha mutlu eden gereksinimlere ne ad verilir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#26. Aşağıdakilerden hangisi arz fonksiyonunu belirleyen unsurlardan biri değildir?

#27. Bir piyasa denge noktasında iken üretim teknolojilerindeki bir ilerleme aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

#28. Farksızlık eğrileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#29. "Tüketicilerin geliri arttığında talep ettikleri miktarları arttırdıkları, yani gelir esnekliğinin pozitif olduğu mallar, düşük mallar olarak adlandırılır." Yukarıdaki ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz.

#30. …mevcut üretim faktörleri ve teknoloji veri iken, belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı (ürün) bileşimlerini gösterir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Mikro İktisat 2021 Vize Deneme Sınavı

Mikro İktisat 2021 Vize Deneme Sınavı Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi
siyaset bilimi ve kamu yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Editor

Editör

error: Content is protected !!