Ata-AöfBankacılık ve SigortacılıkSEGEMSigorta Teknik Personel

Risk Ve Sigorta

Risk Ve Sigorta

#1. Bir sigorta sözleşmesinde hangisinden bahsedilemez?

#2. Aşağıdakilerden hangisi etkin risk yönetim çerçevesine dâhil değildir?

E ) Riskin dizayn edilmesi

Soru tam olarak bu şekilde olmayabilir.

#3. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketini tanımlayamaz?

#4. Aşağıdakilerden hangisi risk ölçütünü açıklayamaz?

#5. Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilir riskin unsuru değildir?

C ) Kâr veya zarar yaratacak yapıda olması

Soru tam olarak bu şekilde olmayabilir

 

#6. Aşağıdakilerden hangisi bir sigorta branşı değildir?

#7. Sigortacılığın modern toplum için en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Piyasanın sürdürülebilir olmasına yaptığı katkıdır.

Soru tam olarak bu şekilde olmayabilir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi risk olarak nitelenemez?

#9. Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin bir kuruluştaki hedeflerinden biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi sigorta primi kavramını açıklayamaz?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Risk Ve Sigorta

 

Segem Çıkmış Muhtemel Sorular 2021
Segem Çıkmış Muhtemel Sorular 2021

telegram SEGEM
telegram SEGEM
Segem Play Google Uygulama
Segem Play Google Uygulama

Bu test direk segemle ilgili değil. Ama sigortacılık koınusunda kendinizi gelişitirmek içindir. Yani sigorta konusunda ne kadar çok soru çözerseniz , Segem sınavı da o kadar kolay geçer. Bunun gibi bir sürü test yüklenecek.

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!